ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου θα παρουσιαστεί ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δήμου Πόρου για τα έτη 2014 και 2015, σε δύο δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν στο κτήριο Συγγρού στις 18:30 και 19:00 αντίστοιχα. Οι συνεδριάσεις είναι ειδικές και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 217 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 17ης & 21ης Ιουνίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 98/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή Μπρίνια» προϋπολογισμού 75.000€ (με ΦΠΑ).

Απόφαση 99/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάσταση φθορών βανοστασίων Α3, Α4.1 και Α4.2 ου δικτύου λυμάτων Πόρου».

Απόφαση 100/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σκοπιμότητα μελέτης αποχετευτικού με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ).

Απόφαση 101/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ).

Απόφαση 102/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η μελέτη με τίτλο «Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά» προϋπολογισμού 2.300.000€ (με ΦΠΑ).

Απόφαση 103/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η έκδοση Κανονιστικής Απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (Κανονισμός Κυκλοφοριακού) του Δήμου Πόρου.

Απόφαση 104/2016: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αντίστοιχα τα πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κ/Χ.

Απόφαση 105/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 106 & 107/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Απόφαση 108/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού (παγίας προκαταβολής) λόγω λάθους.

Απόφαση 109/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 174/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την 4η αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 110/2016: Καθορίστηκε ομόφωνα ο χώρος της συνεδρίασης για την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων του Δήμου Πόρου για τα έτη 2014 και 2015.

Απόφαση 111/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πόρου αναφορικά με έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου, ενώ διατέθηκε και η σχετική πίστωση.

Απόφαση 112/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Ο.Π.Δ. του Δήμου Πόρου οικονομικού έτους 2016, ως προς το σκέλος του Δ.Λ.Τ.Π.

Απόφαση 113/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμού της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.

Απόφαση 114/2016: Χορηγήθηκε ομόφωνα άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016, καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έως ώρα 03:00 σε Κ.Υ.Ε.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ανοιχτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί στον Πόρο, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ορισμένες σημαντικές αναπνευστικές παθήσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει δωρεάν προληπτικός αναπνευστικός έλεγχος (Σπιρομετρήσεις), σε όποιον το επιθυμεί, από ειδικό Πνευμονολόγο και από ειδικά εκπαιδευμένους Επαγγελματίες Υγείας, για τη διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή και προχωρημένων αναπνευστικών παθήσεων. Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή και βασική εξέταση στο πλαίσιο ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων, όπως του βρογχικού άσθματος, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κ.λπ. Ενδείκνυται δε ιδιαίτερα για χρόνιους καπνιστές. Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Πόρου διά της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για θέματα υγείας Μαρίας Βαρβάρου και θα λάβει χώρα στο Κτίριο Συγγρού το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 (ώρες 10.00 – 13.00), ενώ θα ξεκινήσει με ομιλία του αρμόδιου Πνευμονολόγου από τις 10.00 έως και τις 10.20 περίπου. Για ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2298029099 – 2298022222. Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε. Η έγκαιρη διάγνωση των πνευμονολογικών προβλημάτων είναι σωτήρια. Οργάνωση: Δήμος Πόρου & GMG Diagnostics

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 18:00 στο κτήριο Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016) (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

2. Καθορισμός χώρου συνεδρίασης για παρουσίαση απολογισμού πεπραγμένων Δήμου Πόρου ετών 2014 και 2015 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΠ και διάθεση σχετικής πίστωσης (Εισηγητής κ. Καΐκας Γεώργιος).

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 124/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (περί επαναψήφhσης στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ.Π. έτους 2016) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

5. Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

6. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016, καθώς και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έως ώρα 03:00 για το ΚΥΕ του κ. Βλάχου Αθανάσιου (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

Επαναληπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την παραχώρηση της παραλίας «Λιμανάκι της Αγάπης» θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 13:00-14:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο.

Ούτε μια βδομάδα δεν άντεξε ο …παραταξιακά ουδέτερος και αυτο-παρουσιαζόμενος ως θιασώτης του μη-διχασμού, νέος Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, από το να ξαναρχίσει τη γνωστή τακτική του να διαστρεβλώνει τα γραπτά κείμενα της Δημοτικής Αρχής.

Αφού το πρωί της Τρίτης 14.6.2016, δήλωσε σε τηλεφώνημά του στον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη ότι δεν θέλει να ρίξει λάδι στην φωτιά για το κυκλοφοριακό, το απόγευμα έβγαλε ανακοίνωση και διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια, στα οποία γράφει: «Σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, ο στόχος είναι η πλήρης απαγόρευση ΟΛΩΝ των οχημάτων στην Σφαιρία, ολόκληρο το 24ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Ωστόσο τέτοιο μέτρο και τέτοια τοποθέτηση του Δημάρχου Πόρου δεν υπάρχει πουθενά! Αντίθετα, ο κ. Συξέρης, ως κοινός προβοκάτορας και ψεύτης, παρουσίασε τον επίλογο («συμπεράσματα») Συγκοινωνιακής Μελέτης που έχει υποβληθεί στον Δήμο Πόρου, την οποία τού έδωσε η παράταξή του, ως δήθεν θέση του Δημάρχου και ως δήθεν μέτρο που δήθεν υπάρχει στον υπό ψήφιση Κανονισμό (στον οποίο δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο αποκλεισμού της κυκλοφορίας την χειμερινή περίοδο).

Συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι ορισμένοι δεν έχουν καμία αναστολή, προκειμένου να παραπληροφορήσουν τους δημότες και να εξυπηρετήσουν τις παραταξιακές τους σκοπιμότητες!

Και δεν έχουν επίσης καμία ντροπή όταν αυτά αποκαλύπτονται!

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή Μπρίνια” προϋπολογισμού 75.000€ (με ΦΠΑ) (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάσταση φθορών βανοστασίων Α3, Α4.1 και Α4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου” (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

3. Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης αποχετευτικού με τίτλο “Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου” προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ) (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μελέτης αποχετευτικού με τίτλο “Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου” προϋπολογισμού 20.000€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

5. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Συντήρηση Επέκταση και Αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά” προϋπολογισμού 2.300.000€ (με ΦΠΑ) (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

6. Έγκριση έκδοσης Κανονιστικής Απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (Κανονισμός Κυκλοφοριακού) Δήμου Πόρου (Α.Ο.Ε. 151/2016) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) – Δείτε την εισήγηση του Δημάρχου.

7. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Χρήσης Κ/Χ (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

8. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

9. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης σε ΚΥΕ της κ. Σακελίου Αικατερίνης (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

10. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης σε ΚΥΕ της κ. Γάτσινου Μαρίας (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

11. Αίτηση κ. Σαμπανιώτη Αλεξάνδρας για παραχώρηση του αμφιθεάτρου του κτιρίου Συγγρού για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης στις 18 και 19 Ιουνίου 2016 (Εισηγήτρια κ. Βαρβάρου Μαρία).

Σημαντικά θέματα που αφορούν στον Δήμο Πόρου συζητήθηκαν το τελευταίο τριήμερο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στον Πόρο:

Την Τετάρτη 8.6.2016 στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Νήσων, παρουσιάστηκε το «Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Νησιωτικών Δήμων Αττικής» που καταρτίστηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Κατά την συμμετοχή του στην σύσκεψη, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάρτιση του συγκεκριμένου σχεδίου εν αγνοία των Δήμων τους οποίους αφορά, καθώς και για το γενικόλογο και μη – ρεαλιστικό περιεχόμενό του χωρίς έρευνα στο πεδίο. Την ίδια δυσαρέσκεια εξέφρασαν επίσης κατά την τοποθέτησή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Τ. Χατζηπέρος, ο Δήμαρχος Ύδρας Γ. Κουκουδάκης, καθώς και (ηλεκτρονικά) ο Δήμαρχος Κυθήρων Στρ. Χαρχαλάκης.

Την Πέμπτη 9.6.2016 το πρωί ο Δήμαρχος Πόρου, η εντεταλμένη σύμβουλος υγείας του Δήμου Μαρία Βαρβάρου, και η βουλευτής Α΄ Πειραιά Γεωργία Γεννιά, είχαν συνάντηση στον Πειραιά με την διευθύντρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά, με αντικείμενα α) την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου σε Πολυδύναμο Ιατρείο (ώστε να υπάρχει αποκλειστική διάθεση ασθενοφόρου, οδηγού, παιδιάτρου και βάρδια ετοιμότητας ιατρού) και β) την παραχώρηση στον Δήμο Πόρου του κτηρίου του πρ. ΠΙΚΠΑ.

Την Πέμπτη το απόγευμα ο Δήμαρχος Πόρου παραστάθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, το οποίο εξέδωσε θετική γνώμη για την διοργάνωση εκδηλώσεων στον Ρώσικο Ναύσταθμο και για την παραχώρηση της παραλίας με τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών το 2016.

Την Πέμπτη το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Χατζηπέρου για σύναψη σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου για την Μελέτη αναβάθμισης – επισκευής του δικτύου του Βιολογικού στην Καλαυρία.

Την Παρασκευή, ο Δήμαρχος παραβρέθηκε στην δεξίωση που παρέθεσε στην κατοικία του ο πρέσβης της Ρωσίας κ. Αντρέι Μασλόβ, για την εθνική γιορτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα, όπως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Πόρο για τον εορτασμό της Ελληνο – ρωσικής φιλίας στις 27.8.2016 και στις 17.9.2016.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο Γ. Δημητριάδης συμμετείχε στο 8ο Forum Αυτοδιοίκησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πόρο με την συμμετοχή εκατό περίπου συνέδρων, εν ενεργεία και πρώην Δημάρχων Αττικής, και κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών Δήμων, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη νομοθετική ρύθμισή τους.

Με μία συγκινητική υποδοχή από τους συμπατριώτες του, ολοκληρώθηκε την Κυριακή ο εξαήμερος κολυμβητικός διάπλους του Σαρωνικού από τον κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων και γυμναστή Σπύρο Ροή, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε κολυμπώντας από τον Πειραιά στον Πόρο.

Κατά την τελετή υποδοχής του, εκατοντάδες Ποριώτες κατέκλυσαν το λιμάνι περιμένοντας τον Σπύρο, ενώ δεκάδες άλλοι τον υποδέχθηκαν με σκάφη ήδη από την προσέγγισή του στο μπουγάζι του Πόρου. Στο τελευταίο τμήμα του άθλου του, τον Σπύρο συνόδευσαν επίσης οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πόρου Τροιζηνίας, με κωπηλατικές λέμβους και κανόε –καγιάκ, αλλά και οι μικροί μαθητές του στην κολύμβηση. Καλωσορίζοντάς τον και απονέμοντας τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Δήμου Πόρου, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης χαρακτήρισε τον Σπύρο Ροή πρότυπο για όλους και τοπικό ήρωα και τόνισε τον μεγάλο συμβολισμό του επιτεύγματός του και τον αξιοθαύμαστο σκοπό του, ο οποίος ήταν η ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις «Πίστη».

Ακολούθως, ο Δήμαρχος, οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και ο εκπρόσωπος της «Πίστης» συνεχάρησαν όλους του συντελεστές του εγχειρήματος, τους χορηγούς και την οικογένεια του Σπύρου και, τέλος, ο ίδιος ο Σπύρος Ροής αναφέρθηκε στους σκοπούς της «Πίστης» και απηύθυνε μήνυμα ενότητας και εθελοντισμού προς τους συμπατριώτες του, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τον χειροκροτούν.

Ένα μεγάλο ανθρωπιστικό και αθλητικό γεγονός πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στη θάλασσα του Αργοσαρωνικού: μια κολυμβητική υπερπροσπάθεια 80 χιλιομέτρων που ξεκίνησε στις 31 Μαΐου από τον Πειραιά και πρόκειται να ολοκληρώσει στις 5 Ιουνίου στον Πόρο ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σπύρος Ροής, για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις «Πίστη». Ο καταξιωμένος αθλητής και άνθρωπος Σπύρος Ροής, με αφετηρία τον Πειραιά και ενδιάμεσους σταθμούς τα Περιστέρια Σαλαμίνας (31/5), την Αίγινα (1/6), το Αγκίστρι (2/6), τον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων(3/6), το λιμάνι των Μεθάνων (υποδοχή στο λιμάνι Μεθάνων στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 4/6) αναμένεται να τερματίσει την μάχη με τα κύματα στην γενέτειρά του τον Πόρο, την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 18:30, όπου τού επιφυλάσσεται θερμή υποδοχή από τις αρχές, τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους όλων των ηλικιών. Κατά την τελετή υποδοχής:

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου του Συλλόγου «Πίστη» από τα μέλη του μπροστά στο ξενοδοχείο «Μάνεση» και εγγραφή υποψηφίων δοτών μυελού των οστών (ώρα προσέλευσης 17.30- 18.00).

Οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πόρου Τροιζηνίας από τα τμήματα κωπηλασίας και κανόε –καγιάκ, αλλά και οι μαθητές κολύμβησης του Σπύρου, θα τον συνοδεύσουν στην τελική ευθεία προς το λιμάνι του Πόρου.

Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου θα τιμήσουν τον Σπύρο για το μοναδικό άθλο του.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα» και ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου, σε συνεργασία με τους ιδιώτες χορηγούς του εγχειρήματος, θα προσφέρουν κεράσματα στο κοινό.

Το εξαήμερο κοπιαστικό εγχείρημα του Σπύρου Ροή έχει ως κύριο σκοπό να ευαισθητοποιήσει όλους μας, παιδιά, πολίτες, φορείς και αρχές, να συμβάλουμε οικονομικά, εθελοντικά και ηθικά στη στήριξη του Συλλόγου και των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Ακόμα και η παρουσία μας στην υποδοχή του Σπύρου αποτελεί μια διαβεβαίωση αναγνώρισης του έργου που υλοποιεί η «Πίστη».

Για αυτό τον λόγο θα είμαστε όλοι στο λιμάνι του Πόρου (πιάτσα ταξί) την Κυριακή 5 Μαΐου στην πανηγυρική τελετή υποδοχής του Σπύρου στον Πόρο.

Για τον λόγο αυτό ενισχύουμε οικονομικά την ΠΙΣΤΗ στον «κουμπαρά» που θα βρίσκεται στην τελετή της υποδοχής του Σπύρου ή στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών:

Εθνική Τράπεζα: 054 48000 520
Alpha Bank: 13000 200 200 8236
Αγροτική Τράπεζα: 0030 400 30 83 83
Εμπορική Τράπεζα: 55 15 22 76
Eurobank: 0026.0426.34.01000944

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2016-2017, διάρκειας 10 μηνών, ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου από τις 6.6.2016 έως και τις 16.6.2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως και 12.00 μ.μ. (στο Διευθυντή του Α’ Δημοτικού Σχολείου κ. Πέτρο Μπαϊκούση), απευθύνοντάς την στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πόρου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Το βιβλίο του Γιάννη Σουλιώτη με τίτλο Οι Εραστές του Νεωρίου σε εκδόσεις ΚΑΠΑ Εκδοτική θα παρουσιαστεί το Σάββατο 4 Ιουνίου και ώρα 20:00 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Xenia Poros Image. Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν ο πρ. Υφυπουργός Παιδείας Γιώργος Καλός, ο συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδης και ο επιχειρηματίας εστίασης εστιάτορας Ανδρέας Καΐκας. Την ανοικτή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, θα πλαισιώσουν μουσικά ο Ανδρέας Λάφης (τραγούδι) και ο Ανδρέας Βουδούρης (πιάνο), ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση, προσφορά των καταστημάτων του Νεωρίου: Άσπρος Γάτος, Θεανώ, Μουρτζούκος, Παύλου και Valente. H μεταφορά προς το Xenia θα γίνει με λεωφορεία και βάρκες (αναχώρηση 19:30 από Λιμάνι).

Ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Πόρου «Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινόχρηστων Χώρων». Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι η εξυπηρέτηση και συγκεντρωμένη πληροφόρηση των πολιτών για τους όρους χρήσης των κ/χ χώρων του Δήμου, το νοικοκύρεμά τους με κριτήριο την ίση αντιμετώπιση όλων των χρηστών και η προστασία των ελεύθερων χώρων και των διελεύσεων των πεζών. Ο Κανονισμός συνοψίζει όλο το ισχύον νομικό καθεστώς για την λειτουργία των κ/χ στον Δήμο μας (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, κατάληψη λόγω οικοδομικών εργασιών, περίπτερα, πλανόδιο εμπόριο κτλ) και καθοδηγεί τους χρήστες για τον τρόπο έκδοσης των σχετικών αδειών. Επίσης, ορίζει ενιαία κριτήρια για την παραχώρηση των χώρων, ώστε να μην δίδεται δυνατότητα επιλεκτικής αντιμετώπισης των αιτούντων από την εκάστοτε δημοτική αρχή και να μην χωράει υποκειμενισμός στην εξέταση των αιτημάτων.

Ο Κανονισμός ψηφίστηκε μόνο από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, καθώς, παρότι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας υπέβαλαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προκειμένου να τον υπερψηφίσουν (όπως αρχικά δήλωσαν) και οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν δεκτές στο σύνολό τους από τον Δήμαρχο, εκείνοι τελικά τον καταψήφισαν, ζητώντας προσχηματικά την αναβολή της λήψης Απόφασης. Η στάση αυτή της αντιπολίτευσης, καθώς και οι προσφυγές συμβούλων της μειοψηφίας και συγκεκριμένων επιχειρηματιών κατά κάθε σημαντικής Απόφασης που λαμβάνει το ΔΣ για την διαχείριση των κ/χ χώρων, καταδεικνύουν την σθεναρή αντίσταση των (ταυτιζόμενων μεταξύ τους) πολιτικών και επιχειρηματικών τοπικών συμφερόντων, έναντι των δράσεων της δημοτικής αρχής για επιβολή ισονομίας και πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού τον οποίο επί χρόνια προστάτευαν τα συμφέροντα αυτά.

Δείτε τον Κανονισμό εδώ.

Για πρώτη φορά, οργανωμένη παραλία του Πόρου βραβεύεται με Γαλάζια Σημαία, η οποία αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο ποιότητας των οργανωμένων παραλιών παγκοσμίως, με κριτήριο τις δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης, την ασφάλεια και ενημέρωση των λουομένων και φυσικά την ποιότητα των υδάτων. Η υποβολή συμμετοχής της πλαζ του Ασκελίου στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, έγινε μετά από πρωτοβουλία του κ. Κυριάκου Μάνεση, ο οποίος, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, ανέλαβε την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και τη διενέργεια των επαναλαμβανόμενων απαιτούμενων δειγματοληψιών υδάτων. Σημαντικό – απαιτούμενο κριτήριο για την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας ήταν οι περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου τα τελευταία χρόνια (Εβδομάδα Ανακύκλωσης, δράσεις εθελοντικών καθαρισμών, ημερίδες).

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί θερμά τον κ. Μάνεση για την πρωτοβουλία του και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να δίνει έμφαση και να ενισχύει κάθε δράση που αποσκοπεί στην προστασία των θαλασσών και των δασών.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Μαΐου τα σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή στο κτήριο Συγγρού. Η συμμετοχή υπήρξε ενθουσιώδης, καθώς συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν 102 άτομα, από τα οποία αρκετοί ήταν δημοτικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες εκπαιδευτικοί, λιμενικοί, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και απλοί πολίτες, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 150. Όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από τις γνώσεις και τη μεταδοτικότητα των ιατρών, καθώς και από την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιήθηκε για όλους.

Ο πρώτος απινιδωτής που αγοράστηκε από τον Δήμο τοποθετήθηκε στο φυλάκιο της πύλης του Κ.Ε. Πόρος, όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι 85 από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, ο κ. Μάνεσης ενημέρωσε τον Δήμο ότι θα προχωρήσει στην αγορά ενός απινιδωτή που θα εξυπηρετεί το Ασκέλι, ενώ ο Δήμαρχος (ιδιωτικά) και η οικογένειά του θα φροντίσουν για την αγορά δύο ακόμη απινιδωτών, οι οποίοι θα βρίσκονται για κοινή χρήση στο Νεώριο (ταβέρνα Μουρτζούκου) στο φυλάκιο Ποσειδωνίου για στη Φούσα.

Τέλος, καθώς η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ μεγάλη και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για περαιτέρω συμμετοχές με σχετική λίστα αναμονής που έχει ήδη ανοίξει, ο Δήμος Πόρου θα διοργανώσει επιπλέον σεμινάρια το ερχόμενο φθινόπωρο. Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της πρ. ΔΗΚΕΠ (τηλ.: 2298029099, 2298320520).

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» για την άρτια οργάνωση και υπευθυνότητα που επέδειξε κατά τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, το γυναικολόγο Νικόλαο Γεωργογιάννη για την πολύτιμη μεσολάβησή του στη σχετική συνεννόηση και τους χορηγούς της εκδήλωσης: Ταβέρνα «Στη Ρότα», Ξενοδοχείο New Aegli, Hellenic Seaways.

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με τη New Tech Advertisements, προσφέρει δωρεάν την καταχώρηση της τοποθεσίας των επιχειρήσεων του Δήμου μας στους χάρτες της Google μέσω pin. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν πληροφορίες στο newtechadvs@gmail.com ή τηλεφωνικά στον κ. Φιακά στο +306975570731.

Ταυτόχρονα με την έναρξη του Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με την πολύτιμη συνδρομή της ΔΕΗ η οποία αναβάθμισε το δίκτυό της και του ιδιώτη ηλεκτρολόγου που ανέλαβε το έργο, ολοκλήρωσε τις εργασίες σύνδεσης των πίλαρς που τοποθετήθηκαν το 2015 στην προβλήτα της πρ. Αγροτικής (από πιάτσα ταξί έως πρ. Αμβροσία), τα οποία πλέον λειτουργούν παρέχοντας νερό και ρεύμα. Έτσι, η κεντρικότερη ζώνη του λιμανιού μας, μήκους άνω των 100μ., η οποία τις παραμονές των εκλογών του 2014 είχε ανακατασκευαστεί από την Περιφέρεια με σκανδαλώδη τρόπο, χωρίς καμία πρόβλεψη για παροχές νερού και ρεύματος, διαθέτει πλέον όλες τις απαραίτητες παροχές λιμένα.

Τοποθετήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 κουπαστή στα σκαλιά από την πρ. Αμβροσία προς την Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη. Η κουπαστή τοποθετήθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. 116/2015 κατά πλειοψηφία Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση), με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση του κ. Γεώργιου Κανελλάκη για δωρεά της, ενώ οι προδιαγραφές της κατασκευής της υποδείχθηκαν από ντόπιους αρχιτέκτονες. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί πάρα πολύ τον κ. Κανελλάκη και την σύζυγό του Χέλγκα για τη χειρονομία τους και για την ευρύτερη διαχρονική προσφορά τους στον τόπο μας.

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των αντλιοστασίων του βιολογικού καθαρισμού, κόστους 100.000€, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων του βιολογικού εν όψει του καλοκαιριού και για το μεταβατικό διάστημα έως την υλοποίηση των αναγκαίων μεγάλων έργων συνολικής αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου. Οι συγκεκριμένες εργασίες χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Με τον διάπλου των παραδοσιακών σκαφών από το λιμάνι προς το Μεγάλο Νεώριο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαΐου το 4ο Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Πόρο. Παρά τις αλλαγές που επέβαλε ο καιρός, το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού προσέφεραν ένα γνήσιο αιγαιοπελαγίτικο γλέντι, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 300 άτομα, μεταξύ των οποίων όλοι οι συμμετέχοντες στο Σαλόνι, δεκάδες κάτοικοι του Πόρου, αλλά και πολλοί θαυμαστές των καλλιτεχνών που ταξίδεψαν από τις Κυκλάδες και την Αθήνα. Το βράδυ της Παρασκευής, οι καραβομαραγκοί και οργανοπαίκτες της οικογένειας Καμίτση από την Πάτμο παρουσίασαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου ένα εξίσου αυθεντικό πρόγραμμα νησιώτικης μουσικής, ενώ νωρίτερα τιμήθηκε από τον Δήμο Πόρου και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, ο Ποριώτης, με καταγωγή από την Σύμη, καραβομαραγκός Σταύρος Τσίκης.

Την έκθεση των σκαφών πλαισίωσαν επίσης η έκθεση ζωγραφικής της θαλασσογράφου Χρύσας Δελαπόρτα με τίτλο «Ταξιδεύοντας στον Πόρο», η έκθεση φωτογραφίας του φωτογράφου Robert McCabe, «Αιγαιοπελαγίτικα Καΐκια 1954 – 1964» στην Gallery Citronne, έκθεση ζωγραφικής καϊκιών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Πόρου, έκθεση μοντέλων παραδοσιακών σκαφών του Ποριώτη καραβομαραγκού Νέλου Δραγούμη, χοροί από το χοροδιδασκαλείο του ΝΟΠΤ στο γλέντι του Σαββάτου και διήμερη έκθεση αυτοκινήτων – αντίκα.

Χορηγοί του Δήμου Πόρου για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων ήταν: τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα ξενοδοχεία Aegean Village, Golden View, Niki’s Village, Odyssey Apartments, Poros Image, Sirene Blue Resort, Διόνυσος, Μάνεση, Σάρον και Παύλου, το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής Δάγκλη και τα φυτώρια του Γιώργου Κωστελένου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 9ης, 13ης και 16ης Μαΐου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 83/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Λεωνίδη.

Απόφαση 84/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της ετήσιας παραχώρησης στον Δήμο Πόρου από το ελληνικό Δημόσιο, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παράλιας εντός της επικράτειας του Δήμου.

Απόφαση 85/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή”.

Απόφαση 86/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του Συλλόγου “Γυμναστική Ένωση Πόρου Τροιζηνίας” (ΓΕΠΤ) για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης αγώνων στίβου στις 25 Μαΐου 2016.

Απόφαση 87/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισαν την αναβολή του θέματος) ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 120/2016).

Απόφαση 88/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του απολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

Απόφαση 89/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 59/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης της Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση 90/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση του Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών στον Πόρο και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Απόφαση 91/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας ζωντανής μουσικής κατά τον εορτασμό του πανηγυριού της Αγίας Ελεούσας στην Πλάκα Πόρου.

Αποφάσεις 92, 93, 94: Χορηγήθηκαν (οι δύο πρώτες ομόφωνα και η τρίτη κατά πλειοψηφία): προέγκριση άδειας ίδρυσης και παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απόφαση 95/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και στο «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», ως ιδρυτικό του μέλος, το καταστατικό του δικτύου και η εκπροσώπηση του Δήμου σε αυτό.

Δείτε την ανακοίνωση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρ. 29 του Ν. 4014/2011).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 4Ο ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με τη MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, διοργανώνει την Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού ενημερωτική εκδήλωση για τη μεσογειακή φώκια. Η ομιλία θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις διαφανειών, βίντεο, και διανομή έντυπου υλικού που διαθέτει η MOm και θα καλύπτει θέματα σχετικά με τη μεσογειακή φώκια (βιολογία, οικολογία, σχέση με τον άνθρωπο), καθώς και γενικές οδηγίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην περιοχή. Επίσης, οι ομιλητές της Οργάνωσης θα παρουσιάσουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ενδεδειγμένη ανταπόκριση σε περιστατικά κατά τα οποία οι φώκιες κινδυνεύουν αλλά και ευρύτερα σε περιπτώσεις ορφανών, τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου σάς καλούν να παραστείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται με την ευκαιρία του εορτασμού του Πολιούχου και Προστάτου του Δήμου Πόρου, ενδόξου μάρτυρος Αγίου Λεωνίδη του Τροιζηνίου και της Συνοδείας Αυτού, την Τετάρτη 11 & την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση των Δημόσιων – Δημοτικών Καταστημάτων, διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταστημάτων, οικιών της πόλης του Πόρου και όλων των πλοίων και βενζινοπλοίων που θα βρίσκονται στο λιμάνι του Πόρου, από το πρωί της 11ης έως το βράδυ της 12ης Μαΐου 2016.

Τετάρτη 11 Μαΐου
Ώρα 19:00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Ώρα 20:30: Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Λεωνίδη στους δρόμους του Πόρου

Πέμπτη 12 Μαΐου
Ώρα 07:00: Χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία όλων των Ιερών Ναών της πόλης. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Λήξη Εορτασμού

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 120/2016) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Απολογισμός οικ. έτους 2014) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (τριμηνιαία εκτέλεση Π/Υ Α’ τριμήνου 2016) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών (19-23/5-2016) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ζωντανής μουσικής κατά τον εορτασμό του πανηγυριού της Αγίας Ελεούσας στην Πλάκα Πόρου (3 & 4-6-2016) στο ΚΥΕ του κ. Μουστεράκη Αναστάσιου (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

6.Έγκριση χορήγησης προέγκρισης σε ΚΥΕ του κ. Μητσόπουλου Θεοδόση (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016 έως ώρα 03:00 στο ΚΥΕ του κ. Μιχαήλ Απόστολου (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

8. Αίτηση κ. Βαφάκου Στυλιανού για παραχώρηση μίας θέσης parking στο όχημα του ΟΤΕ έξω από το κτίριο του ΟΤΕ σε συγκεκριμένες ώρες (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

Ο Δήμος Πόρου, με αφορμή την αγορά και παραλαβή του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης σε επείγοντα περιστατικά και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, διοργανώνει το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαΐου στο κτήριο Συγγρού δωρεάν σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και την εταιρεία από την οποία αγοράστηκε ο Απινιδωτής (AED).

Πρόκειται για δύο 5ωρα διαδραστικά σεμινάρια (απαιτείται η παρακολούθηση μόνο του ενός), με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων προσφοράς πρώτων βοηθειών, τόσο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης όσο και μέσω της πρακτικής εξάσκησης σε προπλάσματα και σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν απλές τεχνικές και δεξιότητες, τις οποίες ο καθένας μας είναι σε θέση να εφαρμόσει με σκοπό να μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στον τόπο μας στα θέματα υγείας και προσπαθώντας να φροντίσουμε να μη χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές, καλούμε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικών γνώσεων ή εργασιακού χώρου, να παρακολουθήσουν τα δωρεάν σεμινάρια και να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να σώσουν μια ζωή».

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση (απαιτείται προεγγραφή) και να πάρουν πληροφορίες στην πρ. ΔΗΚΕΠ, στο τηλ. 2298029099, καθώς και στην εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Υγείας Μαρία Βαρβάρου στο τηλ. 2298022222, έως και την Πέμπτη 12.5.2016.

Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του στους ιατρούς αναισθησιολόγους του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το σεμινάριο δωρεάν, καθώς και στον γυναικολόγο Νικόλαο Γεωργογιάννη για την πολύτιμη μεσολάβησή του στη σχετική συνεννόηση.

ΧΟΡΗΓΟΙ: Ξενοδοχείο NEW AEGLI, Hellenic Seaways, Ταβέρνα «Στη Ρότα»

Με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα, ο Δήμος Πόρου προσέφερε σε 102 οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες πακέτα τροφίμων συνολικής αξίας 3500€. Στους δικαιούχους (οι οποίοι προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών που είχε εξαγγελθεί στις 30 Μαρτίου), χορηγήθηκαν επίσης τσουρέκια και κουλουράκια που προσφέρθηκαν δωρεάν από τους φούρνους Αγγελόπουλου και Valente, από το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής «Βεσσαλά», καθώς και από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη. Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί τους ανωτέρω επιχειρηματίες για τις προσφορές τους, τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για τις χειροποίητες ευχετήριες κάρτες που εσωκλείσθηκαν σε κάθε πακέτο και τις εθελόντριες που βοήθησαν στη συσκευασία και διανομή των ειδών.

Ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και Συλλογή – Αποκομιδή – Μεταφόρτωση απορριμμάτων Δήμου Πόρου».

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 22ης Απριλίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 72/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 106/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Απόφαση 73/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Απόφαση 74/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική καταψήφισαν την πρόταση) η αναγκαιότητα και το αντικείμενο διενέργειας του διαγωνισμού «Εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συλλογή – αποκομιδή – μεταφόρτωση απορριμμάτων Δήμου Πόρου».

Απόφαση 75/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ ‘ αριθμ. 55/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Απόφαση 76/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την παραγωγή διαφημιστικού video του Πόρου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Απόφαση 77/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης και καθορίστηκαν τα είδη που θα χορηγηθούν σε άπορους δημότες ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Απόφαση 78/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση) το πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 79 – 82/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Πόρου υπενθυμίζει ότι, εν όψει της Αντιπυρικής Περιόδου από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25.4.2012 τεύχος Β’), ισχύουν τα εξής:

«Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην Αποψίλωση αυτών, από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και την μείωση του κινδύνου, από πυρκαγιά».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει έως το τέλος της τρέχουσας βδομάδας, να ολοκληρώσουν κάθε εργασία καθαρισμού των οικοπέδων τους, για να μην υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25.4.2012) Πυροσβεστική Διάταξη και το Ν. 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 26.

Ο Δήμος Πόρου προσβλέπει στην συνεργασία όλων των κατοίκων και ιδιοκτητών προς όφελος της καθαριότητας και της αντιπυρικής θωράκισης του Δήμου μας.

Ενόψει της περιόδου του Πάσχα, η δημοτική αρχή παρακαλεί όλους τους οδηγούς να σεβαστούν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην περιοχή της Σφαιρίας (λιμάνι), καθώς και την Αστυνομία και το Λιμεναρχείο να τις αστυνομεύσουν με αυστηρότητα.

Υπενθυμίζονται οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις:

Από το Σινεμά έως το Μουσείο απαγορεύεται σε όλους τους χώρους η στάθμευση αυτοκινήτων (η στάθμευση δικύκλων επιτρέπεται μόνο στους προκαθορισμένους χώρους).

Στο πάρκινγκ της δημοτικής αγοράς απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων από 8:00 έως 20:00 και επιτρέπεται μόνο η στάση μέχρι μισή ώρα με αναμμένα αλάρμ.

Απαγορεύεται η έλευση, στάση και στάθμευση φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων από κτ. Συγγρού έως πλ. Σολομωνίδη (Αγ. Ιωάννη), με εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας και μόνο για τις ώρες 6:30 – 10:00 και 15:00 – 18:00. Οι ώρες αυτές είναι και οι μόνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η τροφοδοσία ακόμα και με μικρότερα οχήματα.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι, από την Μ. Πέμπτη έως και την Δευτέρα του Πάσχα, θα ισχύσει από 20:00 έως 00:30 η προβλεπόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (και δικύκλων εκτός ταξί, οχημάτων ΑΜΕΑ, βαν ξενοδοχείων και δικύκλων διανομής εστιατορίων), από το κτήριο Συγγρού έως την πλατεία Σολομωνίδη.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους!

Η Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Πόρου διοργανώνει εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδας μουσικοποιητικό δρώμενο βασισμένο σε έργα μεγάλων Ελλήνων μουσικών και ποιητών, δεμένα με αποσπάσματα των εγκωμίων της Μεγάλης Παρασκευής. Η εκδήλωση, με τίτλο Πίσω από κάθε Γολγοθά μία Ανάσταση προσμένει, θα πραγματοποιηθεί με τη χορηγία του Δήμου Πόρου στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού το Σάββατο 23 Απριλίου στις 19:30 με ελεύθερη είσοδο. Η Αγγελική Μαρινάκη θα τραγουδήσει με τη συνοδεία της Έλμας Καφετζηδάκη στο πιάνο, ενώ η Εύα Δρακοπούλου και ο Μιχάλης Ζαμπέλης θα απαγγείλουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 63/2016:Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Άμυνας για επαναλειτουργία της προπαίδευσης στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

Απόφαση 64/2016:Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 50/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Απόφαση 65/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική καταψήφισαν την πρόταση) η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου».

Απόφαση 66/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Απόφαση 67/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης αφιερωμένη στη Μεγάλη Εβδομάδα και διατέθηκε σχετική πίστωση.

Απόφαση 68-69/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Απόφαση 70/2016: Χορηγήθηκε ομόφωνα παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2016.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση διαμερίσματος τριώροφου κτηρίου επί της παραλιακής Λεωφόρου Γεωργίου και Καλομοίρας Κωστελένου, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Πόρου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Δεκάδες πολίτες συμμετείχαν την Κυριακή 17 Απριλίου στον εθελοντικό καθαρισμό ακτών και δασών που διοργάνωσε ο Δήμος Πόρου στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Let’s Do It Greece!», με την ευγενική χορηγία της εταιρείας SANITAS. Στους καθαρισμούς συμμετείχαν πολλά παιδάκια, κάτοικοι του Πόρου, επισκέπτες του νησιού, δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης και μέλη τοπικών Συλλόγων (Εμπορικός – Επαγγελματικός Σύλλογος, Σύλλογος Φίλων ΑμΕΑ Αγ. Κήρυκος, Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων, Σύλλογος Γυναικών). Με δεδομένο το καλό επίπεδο καθαριότητας του νησιού, οι καθαρισμοί απέδωσαν ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες παραλίες, όπως το Γερολιμάνι, όπου η πρόσβαση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ η επιβάρυνσή τους από τα σκουπίδια του λεκανοπεδίου είναι συνεχής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι μέχρι το τέλος Απριλίου το συνεργείο του νέου εργολάβου καθαριότητας πρόκειται να καθαρίσει για πρώτη φορά όλες ανεξαιρέτως τις προσβάσιμες και τις μη – προσβάσιμες παραλίες του Δήμου, τόσο στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιωτικού τμήματος, όσο και στο ηπειρωτικό, προς τα Τσελεβίνια και νότια έως την ιδιοκτησία Κοντομηνά.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2016) (Εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ).

2. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016) (Εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ).

3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Εργασίες καθαριότητας Κ/Χ και συλλογή – αποκομιδή – μεταφόρτωση απορριμάτων Δήμου Πόρου» (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Απολογισμός οικ. έτους 2013) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 Απόφασης της ΕΤΑΠ (παραγωγή διαφημιστικού video του Πόρου) και διάθεση σχετικής πίστωσης (Εισηγητής κ. Καίκας Γεώργιος).

6. Καθορισμός ειδών και διάθεση πίστωσης για άπορους το Πάσχα (Εισηγήτρια κ. Βαρβάρου Μαρία).

7. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Εξέτασης Εξέτασης Αιτήσεων (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

8. Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ του κ. Κοτσώνη Δημητρίου (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

9. Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ της κ. Pogranicinaia Angela (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

10.Χορήγηση προέγκρισης στο ΚΥΕ του κ. Κονιδάρη Σπυρίδωνα (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος). (Και όσα έλθουν, καθώς και τυχόν παρατάσεις λειτουργίας μουσικών οργάνων, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης.)

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ε. έλαβε χώρα στις 13.4.2016 συνέντευξη τύπου του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, όπου ανακοινώθηκε η έναρξη του «4ου Ναυτικού Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών» την 19η Μαΐου στο λιμάνι του Πόρου μέχρι και την 22α Μαΐου 2016. Παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι και προσωπικότητες του ναυτιλιακού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας θα συνυπάρξουν αρμονικά με παραδοσιακά σκάφη προς τέρψη του κοινού που θα επισκεφθεί το λιμάνι του Πόρου κατά την ανωτέρω περίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν στον Πόρο στην γκαλερί Citronne την 23η Απριλίου με θέμα «Αιγαιοπελαγίτικα Καΐκια 1954-1964», και η οποία θα παραμείνει ανοικτή και κατά τη διάρκεια του ναυτικού σαλονιού. Συζητήθηκε επίσης έντονα το απαράδεκτο φαινόμενο της συνέχισης της καταστροφής των αλιευτικών παραδοσιακών ξύλινων σκαφών.

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εδόθησαν διευκρινίσεις σε πλείστα θέματα παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης και λιμενικών υποδομών. Δόθηκε ραντεβού στον Πόρο για να γιορτάσουν όλοι μαζί την ναυτική παράδοση, τη διασκέδαση και την Ποριώτικη φιλοξενία.

Η ομάδα εθελοντών “Let’s Do It Greece!”, σε συνεργασία με Δήμους και φορείς σε όλη την Ελλάδα, έχει προγραμματίσει και φέτος καθαρισμούς ακτών και δασών σε όλη την Ελλάδα για την Κυριακή 17 Απριλίου, με την ευγενική συνεργασία της εταιρείας SANITAS, η οποία προσφέρει σακούλες και γάντια. Πρόκειται για μία εθελοντική δράση που διεξάγεται κάθε χρόνο, με στόχο τον ταυτόχρονο καθαρισμό ακτών και δασών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικά εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Ο Δήμος Πόρου, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία, καλεί όλους τους τοπικούς Συλλόγους και φορείς, αλλά και οποιονδήποτε ιδιώτη επιθυμεί, να στηρίξουν τη δράση και να δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου την ζώνη καθαρισμού την οποία επιθυμούν να αναλάβουν, ή να δώσουν το παρόν στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, την παραλία του Μικρού Νεωρίου, Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 10:00.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 29ης & 31ης Μαρτίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 44/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Απόφαση 45/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.

Απόφαση 46/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή.

Απόφαση 47/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης της 4ης τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015.

Απόφαση 48/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 3 & 4/2016 Αποφάσεις του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης των διαμορφωμένων οικονομικών στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΚΠΑΠ.

Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απευθείας ανάθεση προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών κ.λπ. για το έτος 2016.

Απόφαση 50/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πόρου.

Αποφάσεις 51-52/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αποφάσεις 53-54/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2016.

Απόφαση 55/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Δόσκαρης Κων/νος δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του απολογισμού του έτους 2012.

Απόφαση 56/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (διαμέρισμα τριωρόφου) και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτής.

Απόφαση 58/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναπροσαρμογή (μείωση) των Τιμών Ζωνών του Δήμου Πόρου (ΤΑΠ).

Απόφαση 59/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική πρότειναν αναβολή του θέματος)η απόρριψη της εξώδικης αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη, για καταγγελία της μίσθωσής του Νο12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

Απόφαση 60/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισε λευκό) το πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 61/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητηδ.σ. κ. Μακρή ψήφισε λευκό)η διάθεση πίστωσης ποσού 420,00€ για δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης.

Απόφαση 62/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, ο Δήμος Πόρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου σάς καλούν σε Συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00, στον Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.), όπου θα αναγγελθεί το 4ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών, το οποίο θα διοργανωθεί στον Πόρο από 19 έως 22 Μαΐου 2016.

Παράλληλα, θα ανακοινωθεί η έκθεση φωτογραφίας «Αιγαιοπελαγίτικα Καΐκια 1954-1964» του Robert Α. McCabe στην Γκαλερί Citronne του Πόρου, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών. Η επιμελήτρια της έκθεσης Τατιάνα Σπινάρη – Πολλάλη καθώς και ο φωτογράφος Robert Α. McCabe θα παρουσιάσουν την Έκθεση.

Δείτε την πρόσκληση.

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00 στο κτίριο Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση οκτώ (8) Δημοτικών Συμβούλων με θέμα «Επαναλειτουργία προπαίδευσης στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ».

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (προγραμματική σύμβαση μεταφοράς απορριμμάτων) (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου» (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

4. Έγκριση επιστροφής ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

5. Έγκριση οργάνωσης εορταστικής εκδήλωσης αφιερωμένης στη Μεγάλη Εβδομάδα και διάθεση σχετικής πίστωσης (Εισηγήτρια κ. Βαρβάρου Μαρία).

6. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης για ίδρυση ΚΥΕ της κ. Καπέτα Ουρανίας (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

7. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης για ίδρυση ΚΥΕ της κ. Αναγνωστοπούλου Σίντυ (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016 στο ΚΥΕ του κ. Χαρτοματζίδη Ιωάννη με την επωνυμία «ΚΑΝΤΖΙ» έως ώρα 03:00 (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη, ξεκίνησε η υλοποίηση καμπάνιας προσέλκυσης σχολικού τουρισμού (εκδρομών στον Πόρο). Ο εν λόγω σχεδιασμός στοχεύει να τονώσει το σύνολο της τοπικής τουριστικής οικονομίας (διαμονή, διατροφή, διασκέδαση, μετακίνηση) την πλέον κατάλληλη περίοδο, δηλαδή τους μήνες της Άνοιξης.

Η καμπάνια βασίζεται στην κυκλοφορία εντύπου με τίτλο «Σχολικές Εκδρομές στον Πόρο», το οποίο αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα του Πόρου και της ευρύτερης Τροιζηνίας ως προορισμού σχολικών εκδρομών, το οποίο ξεκίνησε να αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον Δήμο Πόρου σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων σχολείων, καθώς και του καλωσορίσματος και ξενάγησης των μαθητών στο νησί μας, θα αναλάβει το Γραφείο Δημάρχου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, τον Εμπορικό & Επαγγελματικό Σύλλογο και τα ξενοδοχεία του νησιού.

Πολύτιμοι συντελεστές στην διαμόρφωση και υλοποίηση της ιδέας ήταν ο Βαγγέλης Λούζης, ο Αλέξανδρος Δημητριάδης, η Ελένη Στεφανίδου και η Μαρία Ζεντέλη, τους οποίους ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί πολύ.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28.3.2016 η τελετή υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών, με σκοπό την ίδρυση «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Η τελετή έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 28 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη, ο οποίος προσκάλεσε τους Δημάρχους Δήμων όλης της Ελλάδας να συνυπογράψουν Πρωτόκολλο, με το οποίο δρομολογούν την ίδρυση ενός δικτύου διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στα πρότυπα των Αμφυκτυονιών της αρχαιότητας. Ειδική αναφορά έγινε μάλιστα στον Πόρο και στην Καλαυρία, η οποία αποτελούσε το κέντρο της Αμφικτυονίας του Ποσειδώνα.

Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν καταρχήν περισσότεροι από πενήντα Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρέσβεις ξένων κρατών, εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών οργανώσεων, Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα.

Στον Πόρο αναμένονται να τερματίσουν και φέτος τα πληρώματα που συμμετέχουν στον 32ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΠΟΡΟΣ 2016, εις μνήμη Μάκη Γκρίτζαλη», που διοργανώνει ο Ν.Ο.Τ.Κ. από 1 έως 3 Απριλίου 2016.

Ο αγώνας διοργανώνεται για 32 συνεχή χρόνια από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας και σηματοδοτεί την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος Ανοικτής θάλασσας του ομίλου. Ο αγώνας έχει προκηρυχθεί για καταμετρημένα σκάφη ORCi, ORC Club, ORC Club no spinnaker και IRC, προσμετράται στο ranking list της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δεκάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη με τα πληρώματα τους θα πλεύσουν με τα χρώματα των πανιών τους τη θάλασσα του Αργοσαρωνικού κόλπου, ενώ στο γραφικό νησί του Πόρου οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κουλτούρα και την παραδοσιακή φιλοξενία της περιοχής.

Τα σκάφη που θα φτάνουν στον Πόρο θα έχουν την δυνατότητα να δέσουν στο χώρο νότια της πλωτής προβλήτας, η οποία παραχωρείται από το Λιμενικό Ταμείο Πόρου για αποκλειστική χρήση των αγωνιζόμενων, δεδομένου ότι η πρόσδεση στην πλωτή προβλήτα δεν επιτρέπεται λόγω ζημιών που αυτή υπέστη από το μπουρίνι της 25ης Μαρτίου 2016. Ο χώρος πρόσδεσης διαθέτει ρεύμα και νερό και τα σκάφη του αγώνα θα έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση. Ορισμένα καταστήματα εστίασης του Πόρου, θα προσφέρουν εκπτώσεις 10% στους συμμετέχοντες στον αγώνα.

Ο Ν.Ο.Τ.Κ., ο Δήμος Πόρου και ο Εμπορικός – Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου θα υποδεχθούν όλους τους συμμετέχοντες αθλητές στην τελετή απονομής της πρώτης ιστιοδρομίας το Σάββατο 2 Απριλίου στις 20:00 στο κτήριο Συγγρού. Τοπικοί μεζέδες, ποριώτικο κρασί και μπύρα «Μύθος» θα «ντύσουν» την βραδιά γιορτή του αγώνα. Οι αθλητές το βράδυ του Σαββάτου μετά την τελετή απονομής θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στο πάρτυ που διοργανώνει για τον Αγώνα το bar «Passagio» με κερασμένη την πρώτη μπύρα «ΜΥΘΟΣ».

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 1Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. Διανομέων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκ των οποίων δύο (2) αφορούν το κατάστημα Πόρου.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2016, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 25ης Απριλίου 2016, ημέρας Δευτέρας.

Ο Δήμος Πόρου για το Πάσχα του 2016 προτίθεται να προμηθεύσει τρόφιμα σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ του Δήμου Πόρου. Όσοι επιθυμούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία πρ. ΔΗΚΕΠ από 30.3.2016 έως και 15.4.2016 από 12:00 έως 14:00 (κατά τις εργάσιμες ημέρες).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες)

Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2014.
Έντυπο Ε1.
Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
Κάρτα ανεργίας εν ισχύ.
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 67% και άνω.
Βιβλιάριο απορίας.

Και συγκεκριμένα τα κριτήρια ως προς το εισόδημα:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€) 1 ΑΤΟΜΟ - 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ - 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ - 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ - 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ - 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω - 15.000,00

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 17:00 στο κτήριο Συγγρού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016 (Απόφαση Ο.Ε. 70/2016) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

3. Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για λειτουργία γραφείου ανταποκριτή (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πόρου (τριμηνιαία έκθεση Π/Υ 4ου τριμήνου 2015) (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

5. Έγκριση διαμορφωμένων οικονομικών στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων καταργούμενου νομικού προσώπου Κ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

6. Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών κ.λπ. έτους 2016 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Λύση ΔΗΚΕΠ (Εισηγητής κ. Χρήστος Χίος).

8. Επικαιροποίηση/υλοποίηση ή μη της με αριθμό 217/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (συμβιβασμός για υπόθεση Καλαντίδου) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ του κ. Τσίτωνα Γεωργίου (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

10. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ της Ροΐδης Κ. – Λημνιός Ι. Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της κ. Μωροπούλου Μαρίας με την επωνυμία “ΜΑΛΙΜΠΟΥ” για το έτος 2016 έως ώρα 03:00 (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Μωρόπουλος Νικ. & Σία Ο.Ε. με την επωνυμία “ΣΟΦΡΑΝΟ” για το έτος 2016 έως ώρα 03:00 (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

Τακτική δημόσια συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί και για την Πέμπτη 31 Μαρτίου και ώρα 17:00 στο κτήριο Συγγρού για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (απολογισμός οικ. έτους 2012) (Εισηγητής κ. Γεώργιος Αλιφέρης).

2. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υ.Ε. σε ανταποδοτική υπηρεσία. (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός ακινήτου (διαμέρισμα τριωρόφου κτιρίου) (Εισηγητής κ. Κων/νος Γκιών).

4. Αναπροσαρμογή (μείωση) Τιμών Ζωνών Δήμου Πόρου (ΤΑΠ) (Εισηγήτρια κ. Φωτεινή Πρωτόπαπα).

5. Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 649/5-2-2016 Δήλωσης – Αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη περί καταγγελίας της μίσθωσης του Νο12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαχρήστου).

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 420,00€ για δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

8. Επιστροφή ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής κ. Γεώργιος Κουτουζής).

9. Αίτηση κ. Μαρίας Μακροπούλου κ.λπ. περί λήψης απόφασης για μη διεκδίκηση από τον Δήμο Κ/Χ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Την ίδια μέρα, στις 18:00, θα διεξαχθεί και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Δουζίνα με θέμα την έγκριση Προϋπολιγισμού Κληροδοτήματος Δ. Δουζίνα έτους 2016.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 πατώντας εδώ.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

08:00 – 13:00: Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των τροχοφόρων (και δικύκλων) πλην ταξί και οχημάτων ΑμΕΑ, από κτήριο Συγγρού έως πλατεία Αγ. Ιωάννη (Πούντα)

Σε περίπτωση βροχής, 10:30 – 12:30: Απαγόρευση κυκλοφορίας από Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Αγροτική) έως πλατεία Αγ. Ιωάννη (Πούντα)

Με την υπ’ αριθμ. 32/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου προσδιορίστηκαν οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι για το έτος 2016. Οι χώροι αυτοί είναι: α) όλοι όσοι είχαν παραχωρηθεί το 2015, β) όλοι όσοι προβλέπεται από εγκεκριμένες αρχιτεκτονικές μελέτες του Δήμου ότι προορίζονται για χρήση καταστημάτων, γ) οι κοινόχρηστοι χώροι πέριξ του ρολογιού του Πόρου. Τυχόν αιτήματα που αφορούν χώρους πλην των ανωτέρω θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό τους ως παραχωρούμενων.

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να μισθώσουν κοινόχρηστο χώρο, όπως καταθέσουν έως την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: synergatis2@poros.gr.

Διευκρινίζεται ότι:

- οι αιτήσεις που θα αφορούν παραχωρήσεις τμημάτων που είχαν εγκριθεί και το 2015, θα εγκρίνονται κατευθείαν με Απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με τους ίδιους όρους που είχαν εγκριθεί και το 2015.

- οι αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν σε τμήματα που δεν είχαν παραχωρηθεί το 2015, θα εξετάζονται πρώτα από την αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και από το Α.Τ. Πόρου, στη συνέχεια οι εισηγήσεις της Επιτροπής θα τίθενται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τέλος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα εκδίδει Απόφαση έγκρισης, μερικής έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης, σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΣ.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, για την τελική έγκριση και παραλαβή της άδειας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Διπλότυπο πληρωμής του αναλογούντος τέλους.
Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου που ζητείται για χρήση (μόνο σε αλλαγή τετραγωνικών ή νέο κατάστημα).
Βεβαιώσεις περί μη οφειλής στον Δήμο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στην Δημοτική Επιχείρηση.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πόρου το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή με την έναρξη του Κυνηγιού του Χαμένου Θησαυρού και τον διαγωνισμό Καραόκε και συνεχίστηκαν το Σάββατο, με τον αγώνα τηλεκατευθυνόμενων, το παιδικό πάρτυ – μασκέ και την παρέλαση/διαγωνισμό μεταμφιεσμένων. Το βράδυ του Σαββάτου, και αφού η βροχή σταμάτησε την κατάλληλη στιγμή, ο Πασχάλης ξεσήκωσε την παραλία του Πόρου, μετατρέποντας τα ασφυκτικά γεμάτα μαγαζιά και την πεζοδρομημένη παραλιακή οδό, σε ένα απέραντο πάρτυ – μασκέ. Την Κυριακή, το επίκεντρο της διασκέδασης μεταφέρθηκε στην πλατεία Δημαρχείου, όπου ολοκληρώθηκε το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού (νικήτρια ομάδα «η Παρεούλα»), ενώ την Καθαρά Δευτέρα, με τον καιρό αυτή την φορά να μην είναι σύμμαχος, το παραδοσιακό γλέντι, με τη Νάντια Καραγιάννη πραγματοποιήθηκε τελικά στο κτήριο Συγγρού και όχι στην παραλία της Πούντας όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Πολύτιμοι συντελεστές και χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν:

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα»
ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου
Καφέ Porto
Καφέ Unique
Καφέ Τυρόπουλου
Ταβέρνα «η Ρότα»
Ουζερί «η Σπηλιάδα»
Macaroni&more
Ταβέρνα Άσπρος Γάτος
Φαρμακείο Ροΐδη
Ξενοδοχείο Θεανώ
Ξενοδοχείο Μάνεση
Golden View Hotel
7 Brothers Hotel
Κωστελλένος Γιώργος
Κωστελλένου Στασούλα
Μαστροπέτρος Γρηγόριος
Παπαμήτρου Σάκης
Σακελλίου Κατερίνα
Χατζηπέρος Μαρίνος
η Χρύσα Ραγκούση και η Χριστίνα Βουγιουκλή που έκαναν face painting
ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Ζεντέλης
οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Κουτουζής και Τάσος Παπαχρήστου
ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης

Ο Δήμος Πόρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος «CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Νήσους Αττικής» την Παρασκευή 18.3.2016 και ώρα 14.00 στο Κτήριο Συγγρού.

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Πόρου. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός Δήμου Πόρου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το CLLD, από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, στελέχη της εταιρείας θα βρεθούν στο νησί μας, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.τ.λ.) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την Ανατολική Πελοπόννησο. Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός των Νήσων Αττικής, υπολογίζεται σε ~875km2 και 74.651 άτομα αντίστοιχα.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στον Πόρο το προσεχές τριήμερο (καιρού επιτρέποντος), κατά την διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, θα γίνει ολική πεζοδρόμηση τμημάτων της παραλιακής οδού με απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των ειδών οχημάτων (χωρίς καμία εξαίρεση), ως ακολούθως:

Παρασκευή, 19:00 έως 21:00 (διαγωνισμός καραόκε): Από την προβλήτα πρ. Αγροτικής έως την Δημοτική Αγορά.

Σάββατο, από 18:00 έως 22:30 (διαγωνισμός μεταμφιέσεων & πάρτυ μασκέ με συναυλία Πασχάλη): Από την προβλήτα πρ. Αγροτικής έως την Δημοτική Αγορά.

Καθαρά Δευτέρα, 11:30 έως 17:00 (κούλουμα και παραδοσιακό γλέντι με τη Νάντια Καραγιάννη): Από την πλ. Καραμάνου (Δημαρχείο) έως την πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Πούντα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω απαγόρευσης, θα επιτρέπεται η αναστροφή όλων των οχημάτων στο παρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς και η διπλή κυκλοφορία στο τμήμα της οδού μέχρι την πιάτσα ταξί.

Σε περίπτωση μη – πραγματοποίησης κάποιων εκδηλώσεων στους προγραμματισμένους εξωτερικούς χώρους λόγω κακοκαιρίας (και πραγματοποίησής τους στο κτίριο Συγγρού), η αντίστοιχη απαγόρευση θα αίρεται.

Οργάνωση: Δήμος Πόρου – ΔΗΚΕΠ

Υπεύθυνοι γρίφων: Ομάδα 17+1

Σκοπός του παιχνιδιού: Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού είναι η διασκέδαση με την ανακάλυψη ενός κρυμμένου θησαυρού μέσα από την αποκρυπτογράφηση μιας σειράς γρίφων που μπορούν να σας αποφέρουν μέχρι και 250 βαθμούς.

Το παιχνίδι θα παιχτεί σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση ξεκινάει το απόγευμα της Παρασκευής 11/03 στις 19:00, με το καραόκε στο λιμάνι. Κάθε ομάδα που συμμετέχει κερδίζει τους πρώτους 10 βαθμούς. Η δεύτερη φάση ξεκινάει το Σάββατο 12/02 στις 16:00 στην Πλατεία του Δημαρχείου, όπου θα δοθεί ο πρώτος γρίφος και θα μάθετε τι πρέπει να φέρετε την Κυριακή για να κερδίσετε τους αντίστοιχους πόντους. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει τουλάχιστον η μισή ομάδα να είναι μασκαρεμένη. Η τρίτη φάση ξεκινάει την Κυριακή 13/3, στις 10:00, στην πλατεία Δημαρχείου, με την παράδοση των υπόλοιπων 13 γρίφων, οι οποίοι θα πρέπει να λυθούν και να παραδοθούν έως τις 15:00.

Νικητής του παιχνιδιού είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στον λιγότερο χρόνο.

Κάθε ομάδα αποτελείται το λιγότερο από πέντε (5) μέλη. Η ηλικία των μελών της ομάδας είναι από δέκα (10) ετών, έως όποια ηλικία επιθυμούν τα μέλη της. Για την καλύτερη λειτουργία της, η ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από διάφορες ηλικίες. Ομάδες που απαρτίζονται αποκλειστικά με μικρές ηλικίες πιθανόν να δυσκολευτούν. Η ομάδα πρέπει να αυτοονομαστεί, να επιλέξει έναν αρχηγό. Για την απάντηση των γρίφων τα μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο: Βιβλία, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, γνωστούς, παππούδες και γιαγιάδες, κλπ.

Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο της αίτησης και να το καταθέσει έως Πέμπτη 10/03 στις 14:00 στη ΔΗΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dkeporou@gmail.com. Ο αρχηγός εκπροσωπεί την ομάδα του και μόνο αυτός επικοινωνεί με την οργανωτική επιτροπή. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τον αρχηγό και την οργανωτική επιτροπή σε περίπτωση ατυχήματος ή άμεσης ανάγκης. Ο αρχηγός της ομάδας ειδοποιεί αμέσως την επιτροπή σε περίπτωση που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν για οποιοδήποτε λόγο το παιχνίδι και επιστρέφουν απαραίτητα τους γρίφους που έχουν πάρει.

Η επιτροπή για το φετινό παιχνίδι πιστεύει ότι δεν χρειάζεται οι ομάδες να διαθέτουν μεταφορικό μέσο και πάντως σε κάθε περίπτωση ένα ποδήλατο είναι υπεραρκετό. Τα μέλη ομάδων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα το κάνουν με δική τους ευθύνη. Σε τέτοια περίπτωση ο αρχηγός έχει ευθύνη να προτρέψει τα μέλη της ομάδας και ιδιαίτερα αυτά που διαθέτουν μηχανάκι, να τηρούν τον Κ.Ο.Κ., να φορούν απαραίτητα κράνος, να μην τρέχουν και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η παρακολούθηση, η παραπλάνηση, η διασπορά ψευδών πληροφοριών και κάθε άλλη ζαβολιά, όχι μόνο επιτρέπεται αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του παιχνιδιού. Απαγορεύεται αυστηρά με ποινή αποκλεισμού από το παιχνίδι η καταστροφή στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι.

Η ενημέρωση των ομάδων θα γίνει την Πέμπτη 10/03 στις 19:00 στο κτήριο Συγγρού. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να τηλεφωνείτε στη ΔΗΚΕΠ (2298022447) και στο 6983645645.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ.

ΚΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους έχει ετοιμάσει ο Δήμος Πόρου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου, στις 19:00, με την έναρξη του Κυνηγιού του Χαμένου Θησαυρού και τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΡΑΟΚΕ στην πλατεία Ηρώων.

Το Σάββατο στις 10:30, θα διεξαχθεί αγώνας με τηλεκατευθυνόμενα στο Νέο Λιμάνι και θα ακολουθήσει ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ στη Γοργόνα στις 12:00. Στις 16:00, στην πλατεία Δημαρχείου, θα δοθούν οι γρίφοι για το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού και στις 18:00 θα ξεκινήσουν η παρέλαση και ο διαγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες μεταμφιεσμένων (συμμετέχουν όλες οι ομάδες του Κυνηγιού, αλλά και όποια άλλη ομάδα επιθυμεί). Η κορύφωση του αποκριάτικου ξεφαντώματος ξεκινά στις 19:00 το βράδυ, στην πλατεία Ηρώων, με τον Πασχάλη και την μπάντα του, οι οποίοι μάς προσκαλούν σε ένα ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, με αγαπημένα τραγούδια από την μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του ίδιου και των Olympians.

Την Κυριακή το πρωί στις 10:30, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού συνεχίζεται στην πλατεία Δημαρχείου και ολοκληρώνεται στις 15:00 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τέλος, την Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος διοργανώνει παραδοσιακό γλέντι και κούλουμα στην παραλία της Πούντας, για πολύ χορό και τραγούδι από τη Νάντια Καραγιάννη και το συγκρότημά της.

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στο κτήριο Συγγρού.

** Χορηγοί των εκδηλώσεων είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα», ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης και επιχειρήσεις του νησιού (θα γνωστοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων)

*** Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού θα γίνονται από τους αρχηγούς των ομάδων με το ειδικό έντυπο συμμετοχής έως την Πέμπτη 10/3 (14:00) στα γραφεία της ΔΗΚΕΠ (2298022447) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkeporou@gmail.com, καθώς και στο τηλέφωνο 6983645645. Η ενημέρωση των ομάδων θα γίνει την ίδια μέρα στις 19:00 στο κτήριο Συγγρού.

Συνεχίζοντας τις δράσεις τουριστικής του προβολής, ο Δήμος Πόρου, μετά την Διεθνή Έκθεση WTM του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2015, συμμετέχει σε μία ακόμα Διεθνή Έκθεση, την Έκθεση ITB, που διεξάγεται στο Βερολίνο από τις 9 έως 13 Μαρτίου 2016. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική Έκθεση για τους επαγγελματίες του τουρισμού, στην οποία οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν αποτελεσματικά τον τόπο τους ως τουριστικό προορισμό, χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, τουριστικούς οδηγούς και μπροσούρες, αλλά και προσφέροντας τοπικά προϊόντα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται επαφές με τουριστικούς πράκτορες και tour operators από το εξωτερικό. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ενέκρινε τη δράση δίνοντας έμφαση στους νησιωτικούς προορισμούς της επικράτειάς της, το νησί του Πόρου εκπροσωπεί η Natascha Konieczny, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.

Με έγγραφό της προς τους οικείους Δήμους, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της 1012/21063/18-2-2016 ΥΑ, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου 2016 στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται σε αυτήν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια επιλεξιμότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

Παράλληλα, με έτερο έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Νήσων, γνωστοποιείται ότι, σε εφαρμογή της 3714/110476/15-9-2014 ΥΑ, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2016-17 μπορούν να καταθέσουν φάκελο από 1-3-2016 έως 15-5-2016 στη ΔΑΟΚ, στης οποίας το αμπελουργικό μητρώο είναι εγγεγραμμένοι, με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης.

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της Εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού ταμιευτηρίου.

Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής και πιστοποιητικό μεταγραφής τους. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα, απαιτείται 10ετές μισθωτήριο (συμβολαιογραφικό έγγραφο) – εάν ο παραγωγός τελικά ενταχθεί στο πρόγραμμα – καθώς και θεώρησή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης, που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.

Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του Σ.Γ.Π. για το αμπελουργικό μητρώο.

Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ (εφ’ όσον ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης).

Για τους αμπελουργούς, οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται στο ένα (1) στρέμμα. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι: α) Η εκρίζωση και αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία και β) η βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων) για τους κατόχους αδειών φύτευσης.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που πραγματοποίησε ο Δήμος Πόρου για την αποκατάσταση και την αντιπλημμυρική θωράκιση τμημάτων της κοίτης του ρέματος του Συνοικισμού, με την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων παράλληλα με τη μάντρα του Νεκροταφείου. Είχε προηγηθεί, τους προηγούμενους μήνες, η αποκατάσταση της κοίτης στην περιοχή νοτίως της γέφυρας του Δασαρχείου. Σημειώνεται ότι το ενδιάμεσο τμήμα της κοίτης του ρέματος (μεταξύ των δύο υλοποιηθεισών παρεμβάσεων) πρόκειται να αποκατασταθεί με την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας των 600.000€ που ήδη έχει δημοπρατηθεί από τον Δήμο με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Τον Πόρο και την Τροιζηνία επισκέφθηκε την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, και αντιπροσωπεία του κόμματος. Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε στο Δημαρχείο του Πόρου με τον Δήμαρχο Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη και μέλη της δημοτικής αρχής Πόρου. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος κ. Δημητριάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την επίσκεψη, η οποία είναι η πρώτη αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος στον Πόρο εδώ και πολλά χρόνια, και ζήτησε τη βοήθεια του κ. Λεβέντη για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου για δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου στον Πόρο, αίτημα το οποίο την προηγούμενη ημέρα είχε θέσει σε συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί με την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Υγείας, κ. Μαρία Βαρβάρου, στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων εξέφρασε τη χαρά του για την υποδοχή της οποίας έτυχε στον Πόρο, όπου το κόμμα του σημείωσε στις πρόσφατες εκλογές το μεγαλύτερο ποσοστό του πανελληνίως, και διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει με κάθε τρόπο το δίκαιο αίτημα του Δήμου που τέθηκε υπόψη του. Ακολούθως, ο κ. Λεβέντης μαζί με τα στελέχη του κόμματος με καταγωγή από τον Πόρο τα οποία τον συνόδευαν, τον βουλευτή κ. Γεώργιο (Άκη) Καρρά και τους υποψηφίους βουλευτές Τάσο Κατσάρη και Νίκο Νόση, συμμετείχαν σε συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακή ταβέρνα, όπου παρευρέθηκαν περισσότεροι από ογδόντα φίλοι και ψηφοφόροι τους, και το απόγευμα αναχώρησε για την Αθήνα.

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, στη συμπολίτισσα μας Μάρη – Ζεντέλη Παπασπύρου, η οποία, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, ορκίσθηκε, ως νέα Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Η κ. Παπασπύρου είναι νομικός και έχει υπηρετήσει τον δημόσιο βίο για πολλά χρόνια από θέσεις όπως αυτή του Προέδρου Πρωτοδικών καθώς και του Εφέτη, ενώ το 2011 εξελέγη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης τις Περιφέρειας Αττικής. Στον Πόρο διατηρεί παραθεριστική κατοικία, την οποία επισκέπτεται τακτικά όλο τον χρόνο, ενώ το 2010 ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πόρου με τον συνδυασμό του σημερινού Δημάρχου, Γιάννη Δημητριάδη.

Δύο τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Μαρτίου. Η πρώτη συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει στις 17:00, αφορά την ψήφιση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Διαχείρισης (ΟΠΔ) Δήμου Πόρου για το 2016 (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 και περιλαμβάνει συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης λειτουργίας Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση ένταξης του Δήμου Πόρου στο “Δίκτυο Πόλεων Ι. Καποδίστριας” (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (Π/Υ έτους 2016). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

4. Καθορισμός παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων έτους 2016. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης “Υδραυλική μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης των ρεμάτων Δήμου Πόρου”. (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

6. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

8. Αίτηση κ. Μαρίας Μακροπούλου κ.λ.π. περί λήψης απόφασης για μη διεκδίκηση από τον Δήμο Κ/Χ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9. Αίτηση Συλλόγου Φίλων Λεμονοδάσους Πόρου για έργο ηλεκτροφωτισμού της Αρτίμου – Λεμονοδάσους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

10. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Μουρτζούκου Βασιλείου (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

11. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Nikolau Ilia – Awad Tahani Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

12. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Κ. Μάνεσης Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

13.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Σ.Μητσοπούλου – Ν. Κωνσταντίνου Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος) [και όσων άλλων έλθουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης].

Στις 16.2.2016 η ιστοσελίδα mellon.gr, του καταδικασμένου από τα Ποινικά Δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, Βασίλη Λαζαρίδη, και στις 17.2.2016 η ιστοσελίδα μελών της αντιπολίτευσης του Δήμου, porosplus.gr, με διαχειριστή τον κ. Πάνο Θεοχάρη, ανήρτησαν συκοφαντικά δημοσιεύματα σε βάρος του Γιάννη Δημητριάδη, με τα οποία τον συσχέτιζαν με ποινικές κατηγορίες για υπέρβαση εκλογικών δαπανών στις δημοτικές εκλογές του 2014. Η δεύτερη ιστοσελίδα μάλιστα, παραποίησε ακόμα και το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν τις εκλογικές δαπάνες, γράφοντας ότι το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων δαπανών στις δημοτικές εκλογές για τον Δήμο Πόρου είναι δήθεν 2.500€, ενώ στην πραγματικότητα είναι 51.000€, ώστε να προκύπτει ως βέβαιο συμπέρασμα ότι ο κ. Δημητριάδης το παραβίασε. Επίσης, χωρίς καμία τεκμηρίωση, συσχέτισε στον Δήμαρχο Πόρου με «φήμες για άλλα έξοδα» και τού απέδωσε ότι διέθεσε «πακτωλό χρημάτων».

Απαντώντας, ο Δήμαρχος Πόρου απέστειλε άμεσα ηλεκτρονικές επιστολές σε αμφότερες τις ιστοσελίδες, με τις οποίες τούς επεσήμανε ότι η εναντίον του κατηγορία (για την οποία ήταν κατηγορούμενος την Τετάρτη 16.2.2016 σε δίκη που αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων) δεν είχε απολύτως καμία σχέση με υπέρβαση εκλογικών δαπανών, αλλά αφορούσε την ανάρτηση τριών πανό υπέρ της υποψηφιότητάς του από δημότες του Πόρου στις οικίες τους, η οποία καταγγέλθηκε από τον ανθυποψήφιό του στις εκλογές, Σπ. Σπυρίδωνα, με μήνυσή του. Στους δύο συντάκτες επισημάνθηκε ότι στα δημοσιεύματά τους αναφέρονται σε τελείως διαφορετικές διατάξεις του Νόμου από εκείνες για τις οποίες κατηγορείται ο κ. Δημητριάδης και τούς ζητήθηκε να αποκαταστήσουν την αλήθεια, καθώς και να δημοσιεύσουν την επιστολή διαμαρτυρίας. Επιπλέον, στον κ. Θεοχάρη επισημάνθηκε ότι παραθέτει ανακριβώς το όριο των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών και τού ζητήθηκε να το διορθώσει, καθώς και να εξηγήσει τι εννοεί με τις εκφράσεις του «πακτωλός χρημάτων» και «φήμες για άλλα έξοδα». Ωστόσο, κανείς από τους δύο συντάκτες δεν διόρθωσε το δυσφημιστικό δημοσίευμά του ούτε δημοσίευσε την επιστολή του Δημάρχου Πόρου, ενώ το mellon.gr, όχι μόνο δεν αποκατέστησε την αλήθεια, αλλά ενέτεινε τον «δημοσιογραφικό» τραμπουκισμό του προς τον κ. Δημητριάδη με νέα συκοφαντικά ή/και υβριστικά δημοσιεύματα.

Ο Δήμαρχος Πόρου, αφού ανέμενε μία βδομάδα για την δημοσίευση των απαντήσεών του, υποχρεούται να αποκαταστήσει την αλήθεια με Δελτίο Τύπου και να ενημερώσει για τον βρώμικο ρόλο των δύο ως άνω μέσων έναντι του Δήμου. Πέραν των ανωτέρω, για τα οποία ο κ. Δημητριάδης θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, οι αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εν λόγω δύο ιστότοποι επανειλημμένα δεν αναρτούν δημοσιεύσεις του Δήμου που τούς αποστέλλονται, με αποτέλεσμα συνολικά η στάση τους έναντι του Δήμου να μην έχει κανένα χαρακτηριστικό δημοσιογραφικής λειτουργίας, παρά μόνο χαρακτηριστικά παραταξιακής προπαγάνδας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις –όπως στην προκειμένη– έχει ξεπεράσει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και έχει εισέλθει στο πεδίο της συκοφαντίας.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η κριτική, όσο σκληρή, όσο εμπαθής, όσο φανατική και όσο αγενής και αν είναι, δεν ενοχλεί καθόλου, από όποιον και αν προέρχεται. Αυτά που δεν είναι ανεκτά, είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας, η λογοκρισία, η συκοφάντηση και η κατάργηση ακόμα και των ελάχιστων αρχών δεοντολογίας. Ειδικά όταν τα παραπάνω παρουσιάζονται σε ανυποψίαστους αναγνώστες με το περιτύλιγμα της δήθεν ειδησεογραφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις συνεδριάσεις της 11ης & 12ης Φεβρουαρίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 4/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 12/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των Γ’ & Δ’ Τριμηνιαίων Εκθέσεων Εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.

Απόφαση 5/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή ψήφισε ΠΑΡΩΝ) η 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 6/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφορετική πρόταση) ο προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού έτους 2016.

Απόφαση 7/2016 (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης): Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφορετική πρόταση με την οποία συντάχθηκε και η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή ) η πρόταση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, Κώστα Δόσκαρη, για διατύπωση αιτήματος προς τη ΔΕΗ για αναστολή των μέτρων διακοπής ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες του Πόρου με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 10 Μαΐου, με παράλληλη αναστολή των μέτρων διακοπής ύδρευσης στους οφειλέτες του Δήμου έως την ίδια ημερομηνία.

Απόφαση 8/2016: Επικυρώθηκαν ομόφωνα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015.

Απόφαση 9/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 10/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με θέμα “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, των Νομικών του προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών έτους 2016”.

Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Π. περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 2011.

Απόφαση 12/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Π. περί έγκρισης της Δ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.

Απόφαση 13/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Πόρου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 14/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί επανεκτύπωσης του διαφημιστικού φυλλαδίου του Δήμου στα γερμανικά για να διανεμηθεί στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 15/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου για το έτος 2016.

Απόφαση 16/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκρίζωση και κοπή δέντρων από κοινόχρηστους χώρους.

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τη λειτουργία μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το Έτος 2016».

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%954%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%9D-%CE%923%CE%A0?inline=true

Σας ενημερώνουμε ότι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.5101/Α.321 Απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ, αναφορικά με τις εν ισχύ προθεσμίες και τις διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τις ζημιές που υπέστησαν τα κτίρια από τις πλημμύρες της 8ης & 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Πόρο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πόρου, τηλ. επικοινωνίας: 2298029137.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης εδώ:

Η Δημοτική Αρχή Πόρου διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, το ΤΑΙΠΕΔ διέψευσε δήθεν την ανακοίνωση που είχε κάνει τον Δεκέμβριο η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, σχετικά με την εξαίρεση του λιμανιού του Πόρου από τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.

Η πρόσφατη δημοσίευση της απολογιστικής έκθεσης του ΤΑΙΠΕΔ για το 2015, στην οποία αναφέρεται για πρώτη φορά επισήμως ότι ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των λιμανιών του Πόρου, της Ύδρας, της Ν. Επιδαύρου και του Αλίμου κηρύχθηκε άγονος, αποτελεί επιβεβαίωση όσων ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, και όχι βεβαίως «διάψευση», όπως παρουσιάστηκε σε ορισμένα δημοσιεύματα.

Όπως υπογραμμίστηκε σε επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος με την Περιφερειάρχη Αττικής και εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ, είναι σαφές ότι το λιμάνι του Πόρου δεν ιδιωτικοποιείται και επομένως κάθε διαφορετικός ισχυρισμός είναι ανυπόστατος και σίγουρα δεν υπηρετεί την ενημέρωση των πολιτών.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη φιλοξενία του 4ου Ναυτικού Σαλονιού Ελληνικών Παραδοσιακών Σκαφών στον Πόρο το τριήμερο 20 έως 22 Μαΐου 2016. Η διοργάνωση γίνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, τον Δήμο Πόρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό Όμιλο Πειραιώς.

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο Συγγρού σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα «Οι Αλήθειες στο Παραμύθι – Το Παραμύθι ως Μορφή Επικοινωνίας». Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με το γυμνάσιο Πόρου, ενώ εισηγήτρια θα είναι η κα Μαριβίτα Γραμματικάκη, συγγραφέας και μουσικός.

Είσοδος ελεύθερη.

Με την παρακάτω ανακοίνωσή του, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης Πόρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα εξής:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγωγή Υγείας που αναμένονταν να γίνει δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί τελικά. Ο λόγος μη υλοποίησης είναι η γραφειοκρατική καθυστέρηση του εγγράφου της Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου της εκπαιδεύτριας από την υπηρεσία της (Νοσοκομείο Έλενα). Ελπίζουμε ειλικρινά να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις:

Φένια Βλάχου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Πόρου, τηλ.: 6974067414

Ελένη Κανατσίδη, Υπεύθυνη Δήμου Πόρου για το ΚΔΒΜ Πόρου, τηλ.: 6936763143

e-mail ΚΔΒΜ Πόρου: kdvm197@gmail.com

Ιστοσελίδα ΚΔΒΜ Πόρου: www.kentro–dia–vioy–mathisis–poroy6.webnode.gr

Με ανακοίνωσή του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πλειοδοτικός διαγωνισμός προς παραχώρηση της Ακτής Λουομένων του Μικρού Νεωρίου για την Πενταετία 2016-2020 και των παρακάτω ακτών, εφ’ όσον αυτοί που έκαναν χρήση το έτος 2015 μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού δεν έχουν εξοφλήσει τα οφειλόμενα ανταλλάγματα:

α. Μοναστηρίου, για την οποία εκτός από την εξόφληση της οφειλής θα πρέπει να προσκομιστεί και ανανέωση του συμφωνητικού μίσθωσης του χώρου για την τοποθέτηση καντίνας από την Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής.

β. Μεγάλου Νεωρίου απέναντι από ξενοδοχείο ΑΓΚΥΡΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και λήψη της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία του Δ. Λ. Ταμείου και στο τηλ. 22980-29120.

Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η συμπεριφορά και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του Λιμενάρχη Πόρου, θέτοντας πλέον σε κίνδυνο, εκτός από την κοινωνική ειρήνη, και την δημόσια ασφάλεια στο νησί. Μετά τις αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες εδώ και χρόνια ασκεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματιών (όπως καταγγέλλει αρμοδίως – αλλά ματαίως – η δημοτική αρχή από το 2014), ο Λιμενάρχης, έχοντας στοχοποιήσει κάθε δράση της δημοτικής αρχής, θέτει πλέον σε αδράνεια βασικές αρμοδιότητες του Δήμου και προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και τις ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 15.1.2016, ο Λιμενάρχης, φορώντας πολιτική περιβολή και κάνοντας βόλτα τον σκύλο του, διέκοψε νόμιμες κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού του δημοτικού δικτύου ομβρίων, τις οποίες διενεργούσε ο Δήμος ενόψει των επερχόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κίνησε την αυτόφωρη διαδικασία κατά των επαγγελματιών που συνέδραμαν σε αυτές, με την αιτιολογία ότι ο ένας δεν είχε άδεια εκτέλεσης έργου (παρότι διενεργούσε μόνο προσωρινή αφαίρεση χώματος σε βάθος μισού μέτρου σε αλτάνα) και ότι ο δεύτερος είχε σταθμεύσει παράνομα το αποφρακτικό μηχάνημά του επί του πεζοδρομίου (!!!).

Οι εργασίες γίνονταν σε φρεάτιο και αγωγό (έναντι κτ. Συγγρού), τα οποία με την ελάχιστη έμφραξη φράζουν, προκαλώντας πλημμύρα που θέτει σε κίνδυνο πεζούς, μαθητές σχολείων, οχήματα και ισόγεια κτηρίων. Μάλιστα, πριν την εκτέλεσή τους ο Δήμος είχε ενημερώσει για αυτές το Λιμεναρχείο, χωρίς εκείνο να προβάλει καμία αντίρρηση, ενώ αντίστοιχες αυτονόητες εργασίες του Δήμου διενεργούνται νομίμως από συστάσεώς του, με την έμπρακτη άδεια του Λιμεναρχείου, αφού όλοι οι αγωγοί ομβρίων του οικισμού του Πόρου διέρχονται χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα πριν την απόληξή τους στην θάλασσα. Αποτέλεσμα της παρέμβασης του Λιμενάρχη ήταν, αφενός ότι ο επίμαχος αγωγός παρέμεινε τελικά φραγμένος και αφετέρου ότι οι ιδιώτες χειριστές χωματουργικών και αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι δημοτικοί υπάλληλοι, φοβούνται πλέον να εκτελούν τέτοιες ζωτικής σημασίας εργασίες του Δήμου, προκειμένου να αποφύγουν το αυτόφωρο και την άδικη παραπομπή τους σε δίκη.

Με επιστολή του προς τον Λιμενάρχη Πόρου, η οποία κοινοποιείται στην πολιτική και υπηρεσιακή του ηγεσία, ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, καθιστά τον ίδιο και την υπηρεσία του υπεύθυνους για κάθε βλάβη που τυχόν προκληθεί εξαιτίας της στάσης του σε πρόσωπα και σε δημοτικές και ιδιωτικές περιουσίες στον Πόρο. Η δημοτική αρχή καλεί πλέον (και) δημοσίως τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θ. Δρίτσα και τον Αρχηγό του Λ.Σ. κ. Αθ. Αθανασόπουλο να απομακρύνουν άμεσα τον επικίνδυνο Λιμενάρχη από την συγκεκριμένη υπηρεσία, προτού σημειωθεί κάποιο ακραίο συμβάν για το οποίο θα ψάχνουμε κατόπιν εορτής ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών ποιος έφταιγε.

Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικών εκλογής μελών επιτροπών (άρθρων 28 & 46 ΕΚΠΟΤΑ κ.λπ.) υπαλλήλων και αιρετών έτους 2016 (εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλίκη).

2. Ορισμός διατάκτη έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης των πιστώσεων που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο (εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ).

(Το κατεπείγον έγκειται στο ότι θα πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν οι επιτροπές και ο διατάκτης, προκειμένου να εκτελούνται εργασίες – προμήθειες κ.λπ. στον Δήμο μας).

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6208/142241/18-12-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τη «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016».

Δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης εδώ.

Αντί να ακυρώσει το «Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών» η κυβέρνηση ανανέωσε τις προθεσμίες του με Π.Ν.Π.

Στροφή 180 μοιρών στον θέμα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και οι ΑΝΕΛ) αφότου ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ μέχρι τότε τα στελέχη και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του, πρωτοστατούσαν σε κάθε κινητοποίηση κατά του «παράνομου» και «πραξικοπηματικού» (όπως το χαρακτήριζαν) Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών, ως κυβέρνηση όχι μόνο δεν το ανακάλεσαν (όπως είχαν δεσμευθεί) και δεν το τροποποίησαν προς όφελος του περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών, αλλά με ΠΝΠ στις 30.12.2015, το τροποποίησαν εν κρυπτώ προς όφελος των χρεοκοπημένων εταιριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, παρατείνοντας τις προθεσμίες για αίτηση και ίδρυση βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, έως το τέλος του 2016 και του 2019 αντίστοιχα (η πρώτη είχε λήξει το 2014, με ελάχιστα αιτήματα να έχουν υποβληθεί και η δεύτερη θα έληγε στο τέλος του 2016).

Η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών», εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την στάση αυτή των μέχρι χθες «συναγωνιστών» και «συμπαραστατών» της και, μαζί με την Κ.Ε.Δ.Ε., ζητούν από την κυβέρνηση:

α) την ανάκλησή της Πράξης Νομοθετικής Περιεχομένου

β) την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για την θεσμοθέτηση ενός νέου, περιβαλλοντικά και χωροταξικά ισορροπημένου Χωροταξικού, στην διαμόρφωση του οποίου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ΟΤΑ του παράκτιου χώρου και όχι οι εταιρίες του κλάδου όπως γίνεται μέχρι σήμερα

γ) την άμεση θεσμοθέτηση της σύμφωνης γνώμης των ΟΤΑ, ως προϋπόθεσης για κάθε χωροθέτηση και αδειοδότηση ιχθυοτροφείων ή Π.Ο.Α.Υ. στην επικράτειά τους.

Δείτε την επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΠΣΕ εδώ και επιστολή της ΠΣΕ προς την κυβέρνηση εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 47/2015 Απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΒΜΣΩΞΝ-5Κ6), ενέκρινε την ανάληψη από τον Δήμο Πόρου πρωτοβουλίας συντονισμού της δράσης της Π.Σ.Ε. Παρακαλούμε όλους τους συλλογικούς φορείς (ειδικά Δήμους, Συλλόγους, Σωματεία, Ομοσπονδίες) που επιθυμούν να δηλώσουν, ή να επαναβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην δράση αυτή, να αποστείλουν e-mail στο grafeiotypou@poros.gr, συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (e–mail – αριθμ. τηλ.):
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Π.Σ.Ε. (για πρώτη φορά ή ήδη):

Οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 1998 και διαμένουν ή είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πόρου του Νομού Αττικής πρέπει να καταθέσουν από 4.1.2016 μέχρι 31.3.2016 Δελτία Απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του ΟΤΑ διαμονής τους ή στο Στρατόπεδο «Βασιλόπουλου» επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2 (Ρουφ) στις 25.1.2016 (Α-Κ) και στις 26.1.2016 (Λ-Ω).

Πληροφορίες:
Δήμος Πόρου: 2298320513
ΚΕΠ Πόρου: 2298320900

Υπό καλοκαιρινές συνθήκες και σε ζωντανή σύνδεση με την πρωινή εκπομπή του MEGA CHANNEL έγινε ο φετινός αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του Πόρου. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού έγινε από παραδοσιακό αλιευτικό γρι-γρι, το οποίο φέτος πλαισιώθηκε και από άλλα ψαροκάικα, λάντζες και ιστιοπλοϊκά σκάφη, αλλά και από τους αθλητές της κωπηλασίας και του κανόε – καγιάκ του Ναυτικού Ομίλου Πόρου με τα σκάφη τους.

Στη θάλασσα βούτηξαν έντεκα κολυμβητές (οι Γιάννης Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος του Δημητρίου, Γιώργος Δημόπουλος, Ανδρέας Κληροδοτάκος, Βαγγέλης Κουβάτσος, Θοδωρής Κουβάτσος, Δήμητρα Λεσιώτη, Νίκος Μοσχογιάννης, Παναγιώτης Σακαντάνης, Έρι Σακολάρι και Στέλιος Χατζόπουλος), με τον Γιάννη Γ. Αναγνωστόπουλο να πιάνει το Σταυρό.

Στη συνέχεια, η δημοτική αρχή υποδέχθηκε εκπροσώπους φορέων και πολίτες στο χώρο εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού, όπου έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το φλουρί της οποίας κέρδισε το 1ο Δημοτικό Σχολείο και ο Διευθυντής του, κ. Πέτρος Μπαϊκούσης.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τους καπετάνιους και τα πληρώματα των καϊκιών του Πόρου, το Ναυτικό όμιλο και τους αθλητές του, καθώς και το MEGA CHANNEL και τον δημοσιογράφο Χρήστο Νέζο για την τακτική προβολή του νησιού μας.

Δείτε το σχετικό βίντεο στο λεπτό 1:01:30:

http://www.megatv.com/kalimeroudia/default.asp?catid=40015

Ο Δήμαρχος Ιωάννης Δημητριάδης και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου σάς καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου θα υπάρχει γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση των δημόσιων και δημοτικών καταστημάτων, των σχολείων, των οικιών, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι του Πόρου, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Γεωργίου.

Ανήμερα των Θεοφανείων, την Τετάρτη 6 του μηνός, θα ξεκινήσει στις 11:00 η εκκλησιαστική πομπή από τον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργίου, η οποία θα κατευθυνθεί προς το Λιμάνι του Πόρου (πλ. Ηρώων). Εκεί θα καταδυθεί ο Τίμιος Σταυρός (11:15) και κατόπιν η πομπή θα καταλήξει στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής. Μετά το πέρας της πομπής, στις 12:00, η δημοτική αρχή του Πόρου θα υποδεχθεί στο κτήριο Συγγρού τους δημότες καθώς και εκπροσώπους αρχών, φορέων και συλλόγων για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Δήμος Πόρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011, ανακοινώνει ότι:

Κατατέθηκε στο Δήμο Πόρου Μελέτη αποχέτευσης, που εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΜΒΗΣ Α.Ε., με Α.Μ. Γ.Ε.Μ. 728, με πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία Υδραυλικών μελετών και Γ’ τάξης στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με έδρα την Αθήνα, και αφορά το προς υλοποίηση έργο με τίτλο «Οριστική μελέτη έργων συντήρησης, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά», για την οποία δεν απαιτήθηκε περιβαλλοντική η άλλη αδειοδότηση κατά την εκπόνησή της. Η μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο Πόρου.

Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (υπ’ όψη κ. Α. Δανόπουλου – τηλ. 2298029137) και θα τεθούν υπ’ όψη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Με έγγραφό της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του έτους 2015 για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία», η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής αρχίζει στις 10-2-2016 και διαρκεί είκοσι (20) εργάσιμες μέρες. Παράλληλα, η προθεσμία εμπρόθεσμης διαβίβασης των εκτυπωμένων δηλώσεων στην ως άνω Διεύθυνση πλήρως συμπληρωμένων, υπογεγραμμένων και με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της εκάστοτε αίτησης στο μηχαγραφικό σύστημα.

Εκατοντάδες Ποριώτες, αλλά και επισκέπτες από την υπόλοιπη Τροιζηνία, πλημμύρισαν τη Γειτονιά των Χριστουγέννων το απόγευμα της Κυριακής 27 Δεκεμβρίου για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Γιάννη Σαββιδάκη.

Τα μαγαζιά της πλατείας Καραμάνου ήταν κατάμεστα και το κοινό όλων των ηλικιών, τραγούδησε και χόρεψε μέσα σε ένα «απίστευτο Χριστουγεννιάτικο τοπίο», όπως το χαρακτήρισε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Εκτός από τις προσωπικές του επιτυχίες, ο Γιάννης Σαββιδάκης τραγούδησε με τον μοναδικό του τρόπο επιλεγμένα ελληνικά και ξένα τραγούδια, μετατρέποντας την βραδιά σε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτυ, που, όσοι το έζησαν, ένοιωσαν τυχεροί που βρίσκονται στον Πόρο και όχι σε κάποια μεγάλη πόλη για να περάσουν τις φετινές γιορτές.

* Ευχαριστούμε το Νίκο Παύλου για τις φωτογραφίες.

Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Δήμος Πόρου και μέλη της δημοτικής αρχής και επιχειρηματίες της περιοχής προσέφεραν σε περισσότερες από 150 οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες, τρόφιμα και δωροεπιταγές για αγορά προϊόντων από τοπικά καταστήματα.

Ειδικότερα, στους εν λόγω συνανθρώπους μας διατέθηκαν τρόφιμα συνολικής αξίας 2.500€ από τον Δήμο, δωροεπιταγές συνολικής αξίας 2.000€ από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και συσκευασίες 2 λίτρων λαδιού από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κουτουζή.

Επίσης, διατέθηκαν χριστουγεννιάτικα γλυκά που προσφέρθηκαν από τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και αρτοποιία «Αγγελόπουλος», «Βαλέντε», «Βεσσαλάς», «Γλύκισμα», «Δάγκλης» και «Κωστόπουλος», πορτοκάλια που προσέφερε ο επιχειρηματίας Κώστας Αυγερινός και 300 κιλά λάδι, τα οποία προσέφερε ο Αντιδήμαρχος, Γιώργος Κουτουζής.

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 271/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (τελική αναμόρφωση Π/Υ έτους 2015) (Εισηγητής κ. Τζάνος Ευάγγελος).

2. Διαγραφές οφειλών – υποχρεώσεων (Εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ) ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ.

3. Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε. κ. Πανταλέων Ιωάννη (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

Με μία συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων πολιτών, εγκαινιάστηκε το πρωί της Κυριακής 20.12.2015 η επαναλειτουργία του ιστορικού μηχανισμού του Ρολογιού του Πόρου. Ο μηχανισμός, ο οποίος είχε καταστραφεί σε επισκευές που πραγματοποιήθηκαν το 2000 και έκτοτε εγκαταλείφθηκε από τον Δήμο, επισκευάστηκε από τον κορυφαίο ρολογά Θωδωρή Κωτσάκη, μετά από ανάθεση της νέας δημοτικής αρχής Πόρου το Φθινόπωρο του 2014.

Στην τελετή επαναλειτουργίας του, πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τους ιερείς των τριών ενοριών του Πόρου και ακολούθως ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης τίμησε τον κ. Κωτσάκη, τον πρ. Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο, εγγονό του ευεργέτη του Πόρου και δωρητή του Ρολογιού Ιωάννη Παπαδόπουλου, και τον Διευθυντή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Γιάννη Μανιάτη, καταλύτη στην διάσωση και επιστροφή του μηχανισμού, και τούς δώρισε από μία κορνίζα με ζωγραφική απεικόνιση του Ρολογιού. Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι σύντομα στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση για την παρουσίαση της ανάπλασής του, η οποία και αποτελεί τον επόμενο στόχο της δημοτικής αρχής.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμο και τον κ. Κωτσάκη για την επιστροφή του μηχανισμού και συγκινημένος ασπάστηκε το τοπόσημο του Πόρου. Ακολούθως, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Μανιάτης και τέλος ο κ. Κωτσάκης μίλησε για τις δυσκολίες της επισκευής, αλλά και για την επιπλέον πρόκληση που τού έθεσε ο Γιάννης Δημητριάδης να μετατρέψει τον μηχανισμό, ώστε να τοποθετηθεί στο ισόγειο του κτηρίου και να είναι ορατός από τους επισκέπτες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στις 12:00 ακριβώς, όταν ο Δήμαρχος Πόρου και ο κ. Γ. Παναγιωτόπουλος εκκίνησαν τον μηχανισμό και ακούστηκαν οι δώδεκα κτύποι του Ρολογιού. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το Ξενοδοχείο «Μάνεση» και το Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής «Γλύκισμα».

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με την εξής ειδικότητα:

Α. ΠΕ Γυμναστών, μερικής απασχόλησης (3 ώρες ανά ημέρα), ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως 31-8-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις: α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή β) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180-20.

H ΔΗ.Κ.Ε.Π. θα δέχεται αιτήσεις έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δήμο, στη ΔΗ.Κ.Ε.Π. και στο site του Δήμου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Π. ή στο τηλέφωνο 2298029099.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.

Ο Δήμος Πόρου εγκαινιάζει την επαναλειτουργία του ιστορικού μηχανισμού του ρολογιού του Πόρου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 11:00.

Δείτε το πλούσιο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου που θα περιλαμβάνει συναυλίες, παιχνίδια, bazzar, κεράσματα και πολλές εκπλήξεις στη «Γειτονιά των Χριστουγέννων»!

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 στο κτήριο Συγγρού θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τελικής αναμόρφωσης Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ).

2. Διαγραφές οφειλών – υποχρεώσεων (Εισηγητής κ. Μαρινάκης Εμμανουήλ).

3. Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Αναβάθμιση και Επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά» προϋπολογισμού 2.300.000,00€ (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κ/Χ (Εισηγητής κ. Τζάνος Ευάγγελος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2015 (παρόντες μόνο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας) έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 195/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.

Απόφαση 196/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης για τη δαπάνη διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τη χρήση ηλεκτροκίνητου παιδικού τρένου την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Απόφαση 197/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το έτος 2016.

Απόφαση 198/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης για χορήγηση ειδών σε άπορους δημότες λόγω των εορτών των Χριστουγέννων

Απόφαση 199/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πόρου για το έτος 2016.

Απόφαση 200/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού 12.730,87€ στις Σχολικές Επιτροπές Α/βαθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των σχολείων.

Απόφαση 201/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου περί έγκρισης της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.

Απόφαση 202/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαγόρευση της στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου 2ου Νηπιαγωγείου Πόρου.

Απόφαση 203/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας” σύμφωνα με το άρθρο 237 του Ν.3463/2006.

Απόφαση 204/2015: Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών της επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστων – προς καταστροφή δημοτικών υλικών.

Απόφαση 205/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου περί έγκρισης της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.

Απόφαση 206/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάστασης φθορών βανοστασίων Α3, Α4.1, Α4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου” έως 28.3.2016.

Απόφαση 207/2015: Ορίστηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ1364/Β΄/2007) για λειτουργία των παιδότοπων.

Απόφαση 208/2015: Ορίστηκε ομόφωνα ο υπεύθυνος λογαριασμού στην ΤτΕ της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πόρου” με κωδικό MIS374680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττικής”.

Απόφαση 209/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) το πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών του έργου “Συλλογή – Μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου”, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου στον Πόρο και της συνάντησης εργασίας που είχε με την δημοτική αρχή στις 11.12.2015, ανακοινώθηκε από την ίδια και από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στέργιου Πιρτσιόλα, το λιμάνι του Πόρου εξαιρέθηκε οριστικά από τα προς παραχώρηση λιμάνια.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ανατροπή του μέχρι σήμερα σχεδιασμού της Πολιτείας, η οποία στις 13.8.2012 με Κοινή Υπουργική Απόφαση μετέφερε τα δικαιώματα παραχώρησης 23 λιμένων στο ΤΑΙΠΕΔ και εκείνο ακολούθως διενήργησε διαγωνισμό για την παραχώρηση του «πακέτου» των πρώτων τεσσάρων από αυτά (Άλιμος, Πόρος, Ύδρα, Ν. Επίδαυρος). Ο διαγωνισμός στις 4.7.2013 πέρασε στην τελική φάση του, με την πρόκριση 11 μεγάλων σχημάτων ως υποψηφίων επενδυτών και έκτοτε αναμενόταν η κατακύρωσή του. Το λιμάνι του Πόρου είναι το πρώτο από τα 23 λιμάνια που εξαιρείται τελικά από τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, εξαιτίας της κάθετης αντίθεσης των κατοίκων και της δημοτικής αρχής του νησιού στην προοπτική αυτή.

Η σπουδαία αυτή εξέλιξη, η οποία αποτελεί δικαίωση ενός πολυετούς αγώνα, μεταφέρει πλέον το βάρος της ευθύνης για την αξιοποίηση του λιμανιού και για την απόδειξη ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαχειριστεί με σοβαρότητα και αποδοτικότητα την περιουσία του, πρωτίστως στον Δήμο Πόρου, αλλά και στην Περιφέρεια Αττικής. Την θέση και δέσμευση αυτή εξέφρασαν από κοινού η κ. Δούρου, ο κ. Δημητριάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Τάκης Χατζηπέρος κατά τη συνάντησή τους στον Πόρο. Επόμενα βήματα προς τον στόχο αυτό είναι η επιστροφή με νέα Υπουργική Απόφαση των δικαιωμάτων παραχώρησης του λιμανιού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, η εκπόνηση μάστερ πλαν (ήδη έχει ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή από το ΔΛΤ), η επέκταση του τουριστικού καταφυγίου και η έναρξη λειτουργίας του. Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία αδειοδότησης του έργου αποκατάστασης του τμήματος του λιμανιού που έχει καταρρεύσει τον Οκτώβριο του 2012 (με την χρηματοδότησή του να είναι ήδη εγκεκριμένη από την Περιφέρεια) και θα ακολουθήσουν τα έργα που θα υποδειχθούν από το μάστερ πλαν.

Το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και τα υπόλοιπα θέματα κοινού προγραμματισμού Δήμου – Περιφέρειας (Βιολογικός, έργα αποκατάστασης ζημιών, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.) αποτέλεσαν τα αντικείμενα των συναντήσεων της κ. Δούρου με την δημοτική αρχή και τους παραγωγικούς φορείς του Πόρου, καθώς και της επιτόπιας περιήγησης που ακολούθησε.

Καλούνται όσοι παρακολούθησαν τα τμήματα του Κέντρου διά Βίου Μάθησης Πόρου κατά την περίοδο 2014-15 να προσέρχονται στο Δημαρχείο Πόρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την παραλαβή της βεβαίωσης παρακολούθησης των τμημάτων στα οποία συμμετείχαν.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία φαίνεται να μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν στις γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών να υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία κάθε ένα ή δύο χρόνια. Υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι που καθιστούν την ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών σε μαστογραφικά κέντρα μία δύσκολη υπόθεση.

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου κινητό κλιμάκιο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου και του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, θα επισκεφθεί τον Πόρο και θα προσφέρει δωρεάν προληπτικό έλεγχο μαστού με ψηφιακό μαστογράφο, για να βοηθηθούν οι γυναίκες της περιοχής μας που λόγω κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο. Η μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται στο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου (γηροκομείο).

Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο:

Ηλικίες γυναικών: από 40 έως 70 ετών.

Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.

Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.

Να μην είναι σε έμμηνο ρήση (περίοδο 3 ημέρες πριν – 5 ημέρες μετά).

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 2298029099 (ώρες 12:00-14:00). Σημειώνεται ότι δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.

Το κόστος των εξετάσεων θα καλυφθεί από τους γιατρούς του Πόρου Εξαδάκτυλο Πέτρο, Καραγεωργόπουλο Ιωάννη, Κεραμίδα Γεώργιο, Βαρβάρου Μαρία και Γεωργογιάννη Νικόλαο (γυναικολόγο).

Χορηγοί: Ξενοδοχείο 7 «Αδέλφια», Εστιατόριο «Στη Ρότα», Ταβέρνα «Ο Δημήτρης»

Ενημερώνουμε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πόρου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πόρου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πόρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση – 25 ώρες

2. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι – 25 ώρες

3. Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες – 25 ώρες (το τμήμα θα ξεκινήσει άμεσα στις 11/12/15. Μέρες και ώρες λειτουργίας: Παρασκευή απόγευμα – Σάββατο πρωί. Δεκτές αιτήσεις ως τις 10/12/15

4. Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Δεκτές αιτήσεις ως τις 11/12/15.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στις :

Φένια Βλάχου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Πόρου, τηλ.: 6974067414

Ελένη Κανατσίδη, Υπεύθυνη Δήμου Πόρου για το ΚΔΒΜ Πόρου, τηλ.: 6936763143

e-mail ΚΔΒΜ Πόρου: kdvm197@gmail.com

Ιστοσελίδα ΚΔΒΜ Πόρου :

www.kentro–dia–vioy–mathisis–poroy6.webnode.gr

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και τα σχολεία του νησιού, διοργανώνει από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2015, την «Εβδομάδα Ανακύκλωσης στον Πόρο». Σκοπός των δράσεων της «Εβδομάδας», οι οποίες θα συνδυαστούν με την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων του Δήμου (το οποίο λειτουργεί πιλοτικά από τις αρχές Αυγούστου με ιδιαίτερα ενθαρρυντική ανταπόκριση), είναι η ενημέρωση και συμμετοχή όλων των κατοίκων και ιδιαίτερα των μαθητών, στις δράσεις ανακύκλωσης και η ανάπτυξη της τοπικής περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το πρόγραμμα της «Εβδομάδας Ανακύκλωσης» περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο κτήριο Συγγρού θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία από τη δημοτική αρχή, δασκάλους, μέλη συλλόγων και εθελοντές, σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει η ανακύκλωση στο περιβάλλον, στους κατοίκους και στον Δήμο. Στο πλαίσιο της ομιλίας θα παρουσιασθεί ο θεσμός του «ΠρωτοΠόρου της Ανακύκλωσης», ο οποίος δίνει την δυνατότητα, σε όποιες επιχειρήσεις επιθυμούν, να αναπτύξουν περισσότερες υποχρεώσεις και προνόμια στις δράσεις ανακύκλωσης («προσωπικός» μπλε κάδος, διαχωρισμός ρευμάτων, προβολή της προσφοράς τους κ.ά.).

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, το πρωί, στο νέο λιμάνι δίπλα στην Παιδική Χαρά, το «Λούνα Παρκ για την Ανακύκλωση» θα δώσει την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν την ανακύκλωση μέσα από το παιχνίδι.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 11:00, η χορωδία του Γυμνασίου θα τραγουδήσει για το περιβάλλον στην πλατεία Ηρώων.

Όλη την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις από μαθητές και μέλη αθλητικών σωματείων.

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, με την ειδικότητα του Εισπράκτορα Λιμενικών Τελών και Παροχής Υπηρεσιών εξυπηρέτησης σκαφών Λιμένα Πόρου, για οκτώ (8) μήνες.

Στον πίνακα προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Πόρου, ο οποίος αριθμεί πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (άρ. 9, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου θα δέχεται αιτήσεις έως και δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δήμο, στο Δ.Λ.Τ. Πόρου ή στις εφημερίδες.

Δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου, και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προγράμματος Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τη χρήση ηλεκτροκίνητου παιδικού τρένου την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

3. Έγκριση Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2016 (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορήγηση ειδών σε άπορους δημότες λόγω εορτών Χριστουγέννων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Βαρβάρου).

5. Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πόρου έτους 2016 (Εισηγητής κ. Γεώργιος Καΐκας).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Γκιών).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Γκιών).

8. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου 2ου Νηπιαγωγείου Πόρου (Εισηγητής κ. Κωνσταντίνος Γκιών).

9. Κατάργηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας”, σύμφωνα με το ά. 237 του Ν. 3463/2006 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

10. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστων – προς καταστροφή δημοτικών υλικών (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Εισηγητής κ. Ευάγγελος Τζάνος).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάστασης φθορών βανοστασίων Α-3, Α-4.1, Α-4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου” (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Ξάνθης).

13.Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της ΚΥΑ 36873/2007 (ΦΕΚ1364/Β΄/2007) γιά λειτουργία των παιδότοπων (Εισηγητής κ. Αναστάσιος Ξάνθης).

14.Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού στην ΤτΕ της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πόρου” με κωδικό MIS374680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου “Συλλογή – Μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου”, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Π.Δ. 28/1980 (Εισηγητής κ. Ανδρέας Νικολετόπουλος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη Συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2015 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απόφαση 185/2015 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Αποφασίστηκε ομόφωνα η επίδοση συλλυπητηρίου μηνύματος στον Ρώσο Πρέσβη, για τα θύματα της πρόσφατης αεροπορικής τραγωδίας, κατά την επίσκεψή του στον Πόρο στις 6 Νοεμβρίου 2015.

Απόφαση 186/2015: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της μειοψηφίας για λήψη νέας Απόφασης αντίθεσης στην κήρυξη της Καλαυρίας και ενάλιας περιμέτρου της ως αρχαιολογικού χώρου, καθότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 153/09-09-2015 Απόφασή του, η οποία καλύπτει απολύτως το ζήτημα και έχει προκαλέσει το πάγωμα της διαδικασίας κήρυξης. Με την πρόταση της μειοψηφίας συντάχθηκε και η ανεξάρτητη Δημ. Σύμβουλος Α. Μακρή.

Απόφαση 187/2015: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της μειοψηφίας για λήψη νέας Απόφασης σχετικά με τις κηρύξεις προστασίας της Σφαιρίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 144/19-9-2014 Απόφασή του έχει αντιμετωπίσει οριστικά και αποτελεσματικά το θέμα της τακτοποίησης αυθαιρέτων και του ορθού χαρακτηρισμού του οικισμού του Πόρου. Με την πρόταση της μειοψηφίας συντάχθηκε και η ανεξάρτητη Δημ. Σύμβουλος Α. Μακρή.

Απόφαση 188/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι Δημ. Σύμβουλοι της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πόρου για το έτος 2016.

Απόφαση 189/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Κουτουζής και κ. Δόσκαρης) το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της ΔΗΚΕΠ για το έτος 2016.

Απόφαση 190/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Κουτουζής και κ. Δόσκαρης) ο προϋπολογισμός της ΔΗΚΕΠ για το έτος 2016.

Απόφαση 191/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 237/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2015.

Απόφαση 192/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 177/2015 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Φ0ΠΩΞΝ-ΤΧΕ) αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως, λόγω παράληψης σχεδίασης οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 190 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού και Ιστορικού Τόπου του Πόρου, Νομού Αττικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Σεπτεμβρίου 2015 συνημμένο διάγραμμα του μελετητή Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ιωάννη Χούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα και βρίσκεται αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής θα επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σύμφωνα με τον κατάλογο ιδιοκτητών όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την τροποποίηση, για να ενημερωθούν για την τροποποίηση, με ευθύνη και έξοδα των αιτούντων.

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 στο κτήριο Συγγρού για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016.

Από σήμερα, ο πενταψήφιος αριθμός 15303 αποτελεί τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για τους κατοίκους και επισκέπτες του Πόρου.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό αυτό, ο οποίος θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, για κάθε επείγουσα ανάγκη και αναφορά επειγόντων συμβάντων.

Ανάλογα με το είδος του συμβάντος, ο τηλεφωνητής του Δήμου θα ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Πυροσβεστική, Κέντρο Υγείας) και τα αρμόδια μέλη της δημοτικής αρχής, ώστε να απλοποιείται η διαδικασία επικοινωνίας και επέμβασής τους.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γίνεται από το Γραφείο Δημάρχου και από τον τηλεφωνητή του Δήμου Πόρου, κ. Νεκτάριο Πάνου.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζονται και οι τηλεφωνικοί αριθμοί όλων των κρίσιμων υπηρεσιών:

Δήμος Πόρου (τηλ. κέντρο): 22983 – 20500

Αστυνομικό Τμήμα Πόρου: 22980 – 22256

Λιμεναρχείο Πόρου: 22980 – 22274

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζηνίας: 22980 – 35599 & 35199

Κέντρο Υγείας Γαλατά: 22983 – 20300