ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

22983 20500
info@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22983 20512
grafeiotypou@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

22983 20510
ddy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20515
ddy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20502
doy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20522
22980 29137
dty@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20520
22980 22447
22980 29099

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

22983 20513
s.gravanis@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

22983 20517
k.tousa@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22983 20523
22983 20527
g.sarantopoulos@poros.gr
e.karadima@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

22983 20519
d.amourgianou@poros.gr
p.sismanis@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

22980 24444
poleodomia@poros.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

22983 20900
22980 29102
evangelos.tsoukas.kep0173@kep.gov.gr
sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr