ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

22983 20500
info@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22983 20512
grafeiotypou@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

22983 20510
ddy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20515
ddy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20502
doy@poros.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22983 20522
22980 29137
dty@poros.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

22983 20520
22980 22447
22980 29099
koinonikes@poros.gr
kdap@poros.gr
paidikos@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

22983 20513
s.gravanis@poros.gr
Για θέματα ληξιαρχείου:
22983 20900
sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

22983 20517
k.tousa@poros.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22983 20523
22983 20527
e.karadima@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

22983 20519
d.amourgianou@poros.gr
p.sismanis@poros.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

22980 24444
poleodomia@poros.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

22983 20900
22980 29102
evangelos.tsoukas.kep0173@kep.gov.gr
sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr