ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Αρχική
  • Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2024
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Πόρου με την Ο.Ε «RECYCOM».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού ΥΠ.ΕΝ).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πόρου για τον θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Πόρου Γεωργίου Κρητικού.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους εν όψει των ευρωεκλογών της 9.6.2024, καθώς και του τρόπου κατανομής και χρήσης αυτών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτήματος αναδόχου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος αναδόχου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο.Τ 382 ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ»

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αγωγής υπαλλήλων Δήμου Πόρου).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 1 ου τριμήνου 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΝΠΔΔ Δ.Λ.Τ. Δήμου Πόρου έτους 2024.( 9/2024 ΑΔΣ Δ.Λ.Τ.).

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έναρξη διαβούλευσης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/18-10-2022 κανονιστικής απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤ Πόρου περί «Καθορισμού Ζωνών Ανάπτυξης Τραπεζοκαθισμάτων στη ΧΖΛ Σφαιρίας.(40/2024 ΑΔΣ Δ.Λ.Τ.Πόρου).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 25/2020(ΑΔΑ:6ΚΙΒΩΞΝ-04Ω).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με την παροχή ειδών διατροφής εν όψει των εορτών του Πάσχα και καθορισμός σχετικών κριτηρίων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Καλοδίκη Βασιλικής).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Γιαννοπούλου Γεωργίας).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση ανακοπής Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αγωγής υπαλλήλων Δήμου Πόρου).

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.33/2020 Α.Δ.Σ.(Έγκριση κανόνων παιχνιδιού “Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού”).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός του ύψους της.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2024
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2024
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Κ.Υ.Ε..

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2024
ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση και Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2024
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2024
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός (2) Εκπροσώπων του Δήμου και ενός αναπληρωτή του στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση Απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων-Δίκτυο Συνεργασίας ΔΗΜΩΝ Π.Ε. Νήσων Αττικής.(Απόφαση Δ.Σ.16/2024).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.101/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού κριτηρίων για την παροχή επιδόματος σίτισης-διαμονής σε ιατρούς και εκπαιδευτικούς.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης αναγκαιότητας λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αμοιβής Πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αριθμόν έφεση ΕΦ485/2023 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2024
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: «Επικαιροποίηση της απόφασης 121/2020 του Δ.Σ. σε σχέση με την Π.Ο.Α.Υ.»

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής»

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2023.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικού Τέλους για το Οικονομικό Έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2024
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πόρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας και Πόρου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2024
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πόρου στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου για το έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2024
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων -Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη Απόφασης για παράταση της μίσθωσης του αγροκτήματος «Μιστρέτσι-Μπέλεσι» για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Πόρου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου & Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Πόρου με αντικείμενο: «Διάθεση ενός (1) ευέλικτου απορριμματοφόρου και κάδων βιοαποβλήτων».

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη Απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σύμφωνα με σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου(παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικου βοηθήματος-υπόθεση ΕΛΕΝΚΟ).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη Απόφασης για κατάληψη χώρου στο Γυμνάσιο Πόρου για εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 7/2023, 119/2023,140/2023 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ισολογισμού & Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2024
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Απευθείας Μετάδοση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Γ. Κουτουζή.

Δείτε εδώ την απόφαση.