ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδρος: Δημητριάδης Ιωάννης (Δήμαρχος)


Μέλη: Λίτσας Χρήστος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Παπαδοπούλου Εβελίνα, Μακρή Αγγελική, Ταρταράκης Ευάγγελος

Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Εβελίνα


Αντιπρόεδρος: Φιακάς Αναστάσιος
Τακτικά Μέλη: Καπέτα Ουρανία (Ράνια), Δημητριάδης Γεώργιος, Καΐκας Ι. Ανδρέας, Δόσκαρης Κωνσταντίνος, Μητσιοπούλου Σταματίνα
Αναπληρωματικά Μέλη: Μωϋσιάδου Χαρίκλεια (Χαρά), Μάνεσης Κυριάκος, Κανατσίδης Χαράλαμπος, Σακελλίου Αικατερίνη, Καρανίκα - Σουλιώτη Δέσποινα, Μούγιος Κωνσταντίνος, Ζεντέλης Ευάγγελος