ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

  • Αρχική
  • Αποφάσεις - Προσκλήσεις Δ.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2024
ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2024
ΘΕΜΑ 3o: Εξέταση αιτημάτων χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2024
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα δημοτικών χώρων, Συλλογή, Αποκομιδή και Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Πόρου» και ορισμός μελών γνωμοδοτικού οργάνου (Συγκρότηση Επιτροπής) για την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την αξιολόγηση προσφορών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61/2024
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη Απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση εφέσεως και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2024
ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2024
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση όρων Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2024
ΘΕΜΑ 1o: Διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαριότητα δημοτικών χώρων, Συλλογή, Αποκομιδή και Μεταφορά σύμμεικτων στερεών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δήμου Πόρου», κατάρτιση όρων Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2024
ΘΕΜΑ 6o: Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2024
ΘΕΜΑ 5o: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2024
ΘΕΜΑ 5o: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2024
ΘΕΜΑ 4o: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2024
ΘΕΜΑ 3o: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2024
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορήγησης.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2024
ΘΕΜΑ 1o: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2024
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για άσκηση η μη, ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού ΥΠ.ΕΝ.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2024
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη Απόφασης επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 10 ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2024
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή επιχορήγησης.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2024
ΘΕΜΑ 2o: Διαγραφή ή μη οφειλής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2024
ΘΕΜΑ 1o: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2024
ΘΕΜΑ 8o: Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών και εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση τους με την παροχή ειδών διατροφής εν όψει του Πάσχα.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2024
ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής και συντήρησης χώρου Δημοτικού Κοιμητηρίου Πόρου «Οι Άγιοι Πάντες».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2024
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών και ανακυκλώσιμων υλικών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2024
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Αγωγή υπαλλήλων Δήμου Πόρου).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2024
ΘΕΜΑ 4o: Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση.ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2024
ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2024
ΘΕΜΑ 2o: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2024
ΘΕΜΑ 1o: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2024
ΘΕΜΑ 10o: Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Αγωγή Καλοδίκη Βασιλικής).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2024
ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Αγωγή Γιαννοπούλου Γεωργίας).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2024
ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Υπόθεση ανακοπής Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2024
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (κάλυψη δαπανών μεταφοράς δημοτικών υπαλλήλων και οχημάτων από το νησιωτικό στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς) και ορισμός υπολόγου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2024
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (κάλυψη δαπανών μεταφοράς δημοτικών υπαλλήλων και οχημάτων από το νησιωτικό στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου και αντίστροφα, καθώς και σε λοιπούς προορισμούς).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2024
ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2024
ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή ή μη χρεών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2024
ΘΕΜΑ 3o: Διαγραφή ή μη χρεών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2024
ΘΕΜΑ 2o: Διαγραφή ή μη χρεών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2024
ΘΕΜΑ 1o: Διαγραφή ή μη χρεών.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2024
ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ.: Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας επί αγωγής υπαλλήλων Δήμου Πόρου.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2024
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση και Υποβολή σχεδίου πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2025-2028, κατά τις διατάξεις ά.3 του ν. 4590/2019.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2024
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη Απόφασης επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 6ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση της υπ’ αριθμόν 67/2023 σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.:23SYMV013474125) για την προμήθεια με τίτλο : «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Πόρου».

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων – Περιφέρεια Αττικής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων – Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής αίτησης υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, του Δήμου στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 21.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» της Δ.ΥΠ.Α (πρ.ΟΑΕΔ).

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση εκδηλώσεων και την προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει του εορτασμού των Αποκρεών και της Καθαράς Δευτέρας.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της γνωματοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την τροποποίηση της υπ ́.Αρ. Πρωτ. 12/06.05.2021 (21SYMVOO8560836/2021-05-06)προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», ως προς το συμβατικό τίμημα με εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής της τιμής.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή Ισολογισμού και έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2023.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση σχεδίου για τον καθορισμό τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικού τέλους για το οικονομικό έτος 2024.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2024
ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση Πάγιας προκαταβολής έτους 2024 & ορισμός υπολόγου.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2024
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2024
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2024
ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότηση ανάθεσης ορισμού δικηγόρου από Κ.Ε.Δ.Ε..

Δείτε εδώ την απόφαση.


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Δείτε εδώ την πρόσκληση.


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2024
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη Απόφασης επί του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 1ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2024
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.

Δείτε εδώ την απόφαση.


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2024
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος.

Δείτε εδώ την απόφαση.