ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Μια ακόμα σημαντική καινοτομία από τον Δήμο Πόρου στον τομέα Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η σύνταξη και δημοσίευση «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών». Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν να διαθέτουν Μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Η υποχρέωση αυτή βασίζεται σε μια κακώς νοούμενη μετακύλιση ευθυνών του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία παραβλέπει το γεγονός ότι τα στελέχη των Δήμων δεν έχουν την κατάρτιση για να συντάσσουν τέτοια κείμενα. Έτσι, λίγοι είναι οι Δήμοι που έχουν ανταπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή, ενώ όσοι το έχουν κάνει κατά κανόνα έχουν χρησιμοποιήσει τυποποιημένα υποδείγματα.

Ο Δήμος μας επέλεξε να μην υιοθετήσει ένα Σχέδιο «φασόν», αλλά να συντάξει από μηδενική βάση το δικό του Σχέδιο για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών που θα είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στα μέτρα του, θα είναι αναλυτικό και συγκεκριμένο και θα εμπεριέχει ονομαστικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην επικράτειά του, την οργάνωσή του και στη λειτουργία τρίτων Υπηρεσιών στην περιοχή. Για τη σύνταξή του Σχεδίου αυτού χρειάστηκε μελέτη, συσσώρευση εμπειρίας και χρόνος. Έτσι, το 2018 ο Δήμος υιοθέτησε καταρχάς ένα Σχέδιο εσωτερικής λειτουργίας για περιπτώσεις καταστροφών το οποίο συμπληρώθηκε σταδιακά και πλέον απέκτησε συνολικό περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται επιπλέον στον συντονισμό των τοπικών αρχών, στις προβλεπόμενες ενέργειες των πολιτών και σε σενάρια καταστροφών. Μάλιστα, προκειμένου η εφαρμογή του να είναι δεσμευτική, το Σχέδιο εγκρίθηκε ως κανονιστική πράξη με την υπ’ αριθμ. 129/22.12.2021 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η βασικότερη προϋπόθεση, όμως, ώστε το Σχέδιο αυτό να αποδειχθεί χρήσιμο, είναι να είναι γνωστό στους κατοίκους. Για τον λόγο αυτό θα βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο στην αρχική σελίδα του poros.gr και θα αποσταλεί και σε έντυπη μορφή σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του νησιού. Οι κάτοικοι θα πρέπει να το διαβάσουν με προσοχή και σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφής να ανατρέξουν άμεσα σε αυτό. Και βέβαια, το τελευταίο ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 3 ΕΚ €

Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη διαχείριση του νερού στον Δήμο Πόρου υλοποιούνται τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που έχουν γίνει από τον Δήμο μετά το 2008, με το πρώτο, κόστους 1.018.343€, να αφορά στην εγκατάσταση αυτοματισμών τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης και το δεύτερο, κόστους 1.879.565€, να αφορά στην εγκατάσταση ασύρματων υδρομέτρων σε όλες τις παροχές του δικτύου. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Φιλόδημος 1 - αντίστοιχα- μετά την έγκριση σχετικών αιτημάτων του Δήμου το 2018, και δημοπρατήθηκαν (ως προμήθειες) μέσω διεθνών διαγωνισμών που διενήργησε ο Δήμος με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό άνω των 3 εκ €.

Αντικείμενο του πρώτου έργου, το οποίο ήδη ολοκληρώθηκε, είναι η εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τους κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης και πυρασφάλειας. Αντικείμενο του δεύτερου έργου, το οποίο βρίσκεται υπό υλοποίηση, είναι ο διαχωρισμός του δικτύου διανομής σε 9 βασικές ζώνες, η προμήθεια και τοποθέτηση 4.000 υδρομετρητών με τεχνολογία ασύρματης αποστολής δεδομένων μέσω WiFi, η εγκατάσταση δικτύου επικοινωνίας, και η προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών. Τα δύο συστήματα συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες αναλύονται σε αντίστοιχα ψηφιακά κέντρα ελέγχου, δίνοντας στον Δήμο άμεση και συνολική γνώση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, των απωλειών και γενικά του ισοζυγίου νερού.

Με την εφαρμογή των δύο συστημάτων, ο Δήμος Πόρου θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οικονομία, ασφάλεια και ποιότητα ύδατος, εφαρμόζοντας εναλλακτικές πρακτικές άντλησης και διανομής, διαχείρισης πίεσης και ενέργειας, εντοπισμού βλαβών (στο δίκτυο και στους καταναλωτές) και μη-καταμετρούμενων καταναλώσεων και βελτίωσης της τιμολογιακής του πολιτικής (μείωση τελών). Επιπλέον, σημαντική θα είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, με την καταμέτρηση να γίνεται σε μηδενικό χρόνο και τους λογαριασμούς να εκδίδονται ανά δύο μήνες. Επίσης, η μαζική απόσυρση των συμβατικών οικιακών υδρομέτρων δίνει την ευκαιρία στον Δήμο να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο, προκειμένου να μπορεί να προβεί σε διαγραφές βεβαιωμένων ποσών που αποδίδονται σε εσφαλμένες μετρήσεις.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Πόρου καταναλώνει ημερησίως περίπου 1.500 κυβικά νερού τον χειμώνα και έως 2.500 το καλοκαίρι, αντιμετωπίζοντας υψηλό οικονομικό κόστος και προβλήματα μη-επάρκειας τις περιόδους αιχμής. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, οι παραπάνω καταναλώσεις αντιστοιχούν μόνο στο 55% του νερού που παράγουν οι γεωτρήσεις, αφού στο μέσο δίκτυο υδροδότησης οι διαρροές αντιστοιχούν στο 45% της άντλησης. Με τη συνδυαστική λειτουργία των δύο έργων, υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί περιορισμός των διαρροών κατά 75%, δηλαδή ετήσιο πλεόνασμα ύδατος άνω των 160.000 κυβικών, το οποίο ισοδυναμεί με τις ανάγκες ενός πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων.

Αναρτήθηκαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2022, τα προσωρινά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης του Δημάρχου με Α.Π. 8209/10.12.2021, για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) Π.Φ.Α. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τα Π.Α.γ.Ο. 2021-2022 του Δήμου Πόρου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Δευτέρα 07.02.2022 έως και την Παρασκευή 18.02.2022. Η ένσταση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr είτε κατατίθεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη και Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Π.Φ.Α.

Ενημερώνουμε ότι η επίδραση της κακοκαιρίας «Ελπίς» αναμένεται να κορυφωθεί στην περιοχή του Πόρου, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονόπτωση και βόρειους άνεμους έως 10bf, από την Δευτέρα 24.1 το πρωί μέχρι την Τρίτη το απόγευμα.

Λόγω των συνθηκών αυτών, όλα τα Σχολεία του Πόρου και ο Παιδικός Σταθμός θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα και την Τρίτη κατόπιν σχετικής Απόφασης του Δημάρχου Πόρου (πλέον και με Απόφαση Περιφερειάρχη), ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν με αυξημένο καθεστώς τηλεργασίας.

Για την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών συστήνεται από τον Δήμο η αποφυγή περιττών μετακινήσεων και εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και στην θάλασσα.

Τέλος, λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος μας θα έχει αδυναμία να διενεργήσει μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Φυλής (ο οποίος πιθανότατα θα κλείσει λόγω της χιονόπτωσης) και για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι του Δήμου μας παρακαλούνται να μην απορρίψουν τα σκουπίδια τους και την ανακύκλωση στους κάδους μέχρι και την Τρίτη.

Ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20.1.2022 και ώρες από 11:00 έως 14:30, θα διενεργηθούν από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δωρεάν rapid tests για τους μαθητές των Σχολείων του Πόρου και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη στο κτήριο των Ιατρείων του Πόρου (πρώτη αίθουσα δεξιά με αναμονή στον εξωτερικό χώρο στα σκαλιά).

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και προκειμένου όλοι οι μαθητές και γονείς να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα τεστ, με Απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία του Πόρου στις 11:00.

Επίσης, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στα Σχολεία, θα διενεργηθεί και απολύμανσή τους.

Ο Δήμος καλεί όλους τους μαθητές των Σχολείων και όλους τους κατοίκους που έχουν αποτελέσει στενές επαφές κρουσμάτων ή έχουν οι ίδιοι ύποπτα συμπτώματα κορωνοϊού να προσέλθουν για να κάνουν rapid test.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στα Σχολεία του Πόρου λόγω των πολλών κρουσμάτων κορωνοϊού και των δυσκολιών εφαρμογής των πρωτοκόλλων του Υπουργείου Παιδείας. Στις 7 μέρες λειτουργίας τους μετά τις γιορτές, στα 6 Σχολεία του νησιού, στα οποία φοιτούν 400 παιδιά, έχουν επιβεβαιωθεί 14 κρούσματα σε 11 τάξεις (επί συνόλου 26 τάξεων) με υπερδιπλάσιους μαθητές και εκπαιδευτικούς να αποτελούν «στενές επαφές» ή «αφανή κρούσματα» που απουσιάζουν χωρίς να κάνουν τεστ. Μάλιστα κάποια παιδάκια νοσούν με έντονα συμπτώματα, τη στιγμή που στο νησί δεν υπάρχει παιδίατρος του δημοσίου και οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών έχουν προγραμματιστεί για τις 4 και 25 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι, παρά τις εκκλήσεις του Δήμου, τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας δεν έχουν φροντίσει για τη διενέργεια δωρεάν rapid tests στο νησί σε πάγια βάση. Έτσι, rapid tests έχουν διενεργηθεί στο Π.Π. Ιατρείο του Πόρου 4 φορές έως σήμερα μόνο κατόπιν ανεπίσημων συνεννοήσεων του Δημάρχου με ιατρούς του Κ.Υ. Γαλατά, με ιδιαίτερη δυσκολία για τους τελευταίους λόγω της υποστελέχωσης του Κ.Υ. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τρίτη 18.1 τα tests διενεργήθηκαν στις 12:00, με συνέπεια ο Δήμαρχος να εκδώσει Απόφαση για διακοπή μαθημάτων των αντίστοιχων τάξεων. Το ίδιο θα συμβεί επίσης για όλα τα Σχολεία του νησιού και την Πέμπτη 20.1.2022, καθώς κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που θα επισκεφθεί μπορεί να διενεργήσει rapid tests μόνο από τις 11:00 έως τις 14:00.

Τονίζεται, τέλος, ότι τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας ειδικά στις μικρές τάξεις έχουν καταργηθεί στην πράξη, αφού οι γονείς έχουν υιοθετήσει τα δικά τους πρωτόκολλα για την προστασία των παιδιών τους, επιλέγοντας να μην τα στέλνουν στο Σχολείο. Έτσι, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των Σχολείων η προσέλευση στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία δεν ξεπέρασε το 70%, ενώ στις τάξεις που εμφανίστηκαν κρούσματα η προσέλευση ήταν μηδενική. Βέβαια, στις στατιστικές του Υπουργείου όλες οι τάξεις φαίνονται ανοιχτές, τηλεκπαίδευση δεν γίνεται και όλα βαίνουν καλώς!

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20.1.2022 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Πέμπτη 20.1.2022 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη για το έτος επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 14:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Η εταιρία Attica Group (Hellenic Seaways), ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, ανακοίνωσε ότι κάθε Τρίτη όλο το 2022 (εκτός Μ. Τρίτης και Τρίτης Πάσχα), καθώς και κάθε Πέμπτη από 7.1.2022 έως 30.6.2022 (εκτός Μ. Πέμπτη) και από 1.9.2022 έως 31.12.2022, θα χορηγεί εισιτήρια με έκπτωση 50% σε όλους τους μόνιμους κατοίκους των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων στο πρώτο πρωϊνό δρομολόγιο από Πόρο προς Πειραιά και στο τελευταίο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πόρο.

Η έκπτωση θα χορηγείται:
• Εφόσον δε γίνεται χρήση του μεταφορικού ισοδύναμου (ΜΑΝ).
• Εφόσον η ιδιότητα της μονίμου κατοικίας αποδεικνύεται από βεβαίωση των αντίστοιχων Δήμων ή του Taxisnet (η οποία πρέπει να επιδεικνύεται, τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων, όσο και κατά την επιβίβαση)
• Εφόσον η κράτηση γίνεται έγκαιρα 3 μέρες νωρίτερα.
• Μόνο από το λιμενικό γραφείο της εταιρίας στον Πειραιά (Gelasakis Shipping & Travel Center, τηλ. 210 4222440) και από το πρακτορείο του Πόρου (Marinos Tours, τηλ. 22980 22297/22977)

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την ATTICA GROUP για τη σημαντική προσφορά της και την ανταπόκρισή της στο αίτημά του.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του πρ. ΟΓΑ και των προσώπων του ά. 40 του Ν. 4387/2016, γίνεται από 1.1.2022 μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας efka.gov.gr (ή εναλλακτικά μέσω των κεντρικών Γραφείων του ΕΦΚΑ Πειραιά στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 1), καθώς τερματίστηκε το καθεστώς της ύπαρξης ανταποκριτών στους Δήμους της περιφέρειας.

Στον Δήμο Πόρου το Γραφείο ανταποκριτή ΟΓΑ λειτουργούσε από τη σύσταση του φορέα το 1961, με πρώτο ανταποκριτή τον Δημήτρη Σαμπάνη, τον οποίο διαδέχτηκε ο Μανώλης Μαρινάκης το 1993 μέχρι και τον τερματισμό του καθεστώτος ανταπόκρισης στις 31.12.2021.

Μια σημαντική τηλεδιάσκεψη σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας ιχθυο- βιομηχανικών ζωνών στον Σαρωνικό πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10.1.2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης Βάσω Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη (οι οποίοι και είχαν την πρωτοβουλία της), ο Γεν. Γραμματέας Χωροταξίας του ΥΠΕΝ Θύμιος Μπακογιάννης, οι Δήμαρχοι των Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής (Αγκιστρίου Γ. Αθανασίου, Αίγινας Γ. Ζορμπάς, Κυθήρων Στρ. Χαρχαλάκης, Σαλαμίνας Γ. Παναγόπουλος, Πόρου Γ. Δημητριάδης και Τροιζηνίας-Μεθάνων Σπ. Πολλάλης) και υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων ΠΕΝ και Αγρ. Ανάπτυξης και της Περιφέρειας.

• Οι Δήμαρχοι τόνισαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. στις περιοχές τους και επεσήμαναν ότι καμία απόφαση που λαμβάνεται από την Κεντρική Διοίκηση περιφρονώντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και Δημοτικών Συμβουλίων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά και χωροταξικά ζητήματα, ξεκαθάρισαν ότι ο προσανατολισμός στον τουρισμό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή για τα νησιά του Σαρωνικού.

• Ο Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης ταυτίστηκαν απόλυτα με τις παραπάνω θέσεις και παρουσίασαν Μελέτη, από την οποία αναδεικνύεται η σημασία του τουρισμού για τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων σε αντιδιαστολή με την αμελητέα εξάρτησή τους από τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

• Ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι η δημιουργία των ιχθυο- βιομηχανικών ζωνών στον Σαρωνικό (και αλλού) είναι νόμιμη και προβλέπεται από το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών του 2011 και πως οι Υπηρεσίες του είναι υποχρεωμένες να υλοποιήσουν το σχεδιασμό. Συνεπώς, όπως ανέφερε, εξαίρεση μιας περιοχής θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω πολιτικής απόφασης του Πρωθυπουργού. Όπως δήλωσε μάλιστα, ο ίδιος ως χωροτάκτης θα ήταν σε θέση να υποστηρίξει επιστημονικά τυχόν τέτοια απόφαση. Επιπλέον, δήλωσε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται την αναθεώρηση του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών.

• Ο Δήμαρχος Πόρου συμφώνησε με τον Γενικό και επεσήμανε ότι ακριβώς αυτό το αίτημα για εξαίρεση της περιοχής απευθύνεται στην Κυβέρνηση. Επεσήμανε, δε, ότι εφόσον όλοι οι Δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης εκφράζουν εξίσου κατηγορηματικά το ίδιο αίτημα, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να τους αγνοήσει και τόνισε ότι ο Πόρος απαιτεί σε κάθε περίπτωση την εξαίρεσή του και δηλώνει ότι ο σχεδιασμός είναι τόσο εσφαλμένος και αλαζονικός που η τοπική κοινωνία είναι αδύνατο να επιτρέψει την υλοποίησή του. Τέλος, τόνισε ότι η υπόσχεση της αναθεώρησης του Χωροταξικού, εφόσον δεν συνοδεύεται με δέσμευση για μη-υπογραφή των Προεδρικών Διαταγμάτων δημιουργίας των Π.Ο.Α.Υ., είναι κενή ουσίας και ισοδυναμεί με κοροϊδία και προσβολή της νοημοσύνης των αποδεκτών της.

• Οι αρμόδιες Διευθύντριες των δύο Υπουργείων επιχειρηματολόγησαν υπέρ της μετατόπισης των αναπτυξιακών κατευθύνσεων των νησιών του Αργοσαρωνικού από την «μονοκαλλιέργεια του τουρισμού» προς εκείνην της ιχθυοκαλλιέργειας, προκαλώντας τον θυμό των Δημάρχων, αλλά και του Περιφερειάρχη, ο οποίος απάντησε απερίφραστα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ανέχεται τέτοια περιφρόνηση.

Το μέτωπο που δημιουργείται σε επίπεδο Σαρωνικού, το παράθυρο που άφησε ο Γεν. Γραμματέας για εξαίρεση περιοχών με πολιτική απόφαση και η δέσμευσή του για μεταφορά της συζήτησης στην ανώτατη πολιτική ηγεσία, αποτελούν σημαντικά νέα δεδομένα στην εξέλιξη του θέματος. Από την απάντηση με την οποία θα επιστρέψει στη συζήτηση ο κ. Μπακογιάννης θα κριθούν οι κινήσεις των Δήμων και της Περιφέρειας από εδώ και στο εξής.

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε στις 11.1.2022 την ακόλουθη επιστολή στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη με κοινοποίηση στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το 2016 το Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου χαρακτηρίσθηκε με ΦΕΚ ως Πολυδύναμο «εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμιακών αναγκών» και σε αυτό μεταφέρθηκαν 5 οργανικές θέσεις του καταργηθέντος Κ.Υ. Θήρας. Μέχρι σήμερα ωστόσο καμία από τις θέσεις αυτές δεν έχει καλυφθεί με προσωπικό. Αντιθέτως, το Π.Π.Ι. λειτουργεί: α) μόνο με την μία ιατρό που υπηρετούσε σε αυτό έως το 2016, β) μόνο κάποιες μέρες της εβδομάδας οι οποίες δεν ανακοινώνονται στους πολίτες και τον Δήμο, γ) μόνο μέχρι τις 14:00 τις μέρες αυτές και δ) χωρίς να διενεργεί εφημερίες ετοιμότητας (τηλεφωνική διαθεσιμότητα για επείγοντα περιστατικά). Σημειώνεται ότι κατά παράβαση υπηρεσιακής εντολής που φέρεται να έχει δώσει η 2 η ΥΠΕ η ιατρός τοποθετείται σε βραδινές εφημερίες στο Κ.Υ., γεγονός που αποτελεί και την αιτία της ελλιπούς και ακανόνιστης παρουσίας της στο Π.Π.Ι. Πόρου.

Ο Δήμος μας, από το 2015 παρέχει δωρεάν στο Υπουργείο σας τους σύγχρονους χώρους στέγασης του Π.Π.Ι. Πόρου και έχει προμηθευτεί ασθενοφόρο για διακομιδές (με οδηγούς του Δήμου πιστοποιημένους από το ΕΚΑΒ), στο οποίο ωστόσο, λόγω άρνησης του Υπουργείου σας να εγκρίνει μια τέτοια διαδικασία, αρνούνται να επιβιβάζονται οι ιατροί του Π.Π.Ι. και του Κ.Υ. Έτσι, οι διακομιδές επειγόντων περιστατικών στο νησί μας διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του Κ.Υ Γαλατά και συνεπώς με τεράστια καθυστέρηση (ειδικά το βράδυ λόγω μη-λειτουργίας του πορθμείου). Τέλος, ο Δήμος μας έχει δεσμευτεί για την παροχή επιδομάτων διαμονής-σίτισης στους ιατρούς που θα τοποθετηθούν στο Π.Π.Ι. Πόρου, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν θα καλύπτουν τα κενά του Κ.Υ. Γαλατά (κάτι για το οποίο δεν δεσμεύεται έως τώρα το Υπουργείο σας).

Για το ελλιπές και παράνομο καθεστώς λειτουργίας του Π.Π.Ι. έχω αποστείλει από το 2015 είκοσι δύο (22) έγγραφα στην αρμόδια 2 η ΥΠΕ, το ΕΚΑΒ και τους προκατόχους σας Υπουργούς, ενώ το 2019 υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία του Πειραιά λόγω διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών. Έχω ζητήσει επίσης συναντήσεις με τους προκατόχους σας και με εσάς, χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Με την παρούσα επιστολή, σάς κάνω προσωπική έκκληση για την άμεση κάλυψη των ανωτέρω ελλείψεων. Επιπλέον, τονίζω ότι στο Π.Π.Ι. δεν διενεργούνται rapid tests και συνεπώς σε περίπτωση που στα Σχολεία του Πόρου βρεθούν κρούσματα κορωνοϊού, δεν είναι δυνατή η διενέργεια δωρεάν rapid tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αν συμβεί αυτό, δε, έχω ενημερώσει ήδη το Υπ. Παιδείας ότι θα προβώ στην διακοπή λειτουργίας των Σχολείων του νησιού λόγω «έκτακτων συνθηκών», σύμφωνα με την αρμοδιότητα του α.94 του Καλλικράτη. Για τον λόγο αυτό απευθύνω επιπλέον έκκληση ώστε το Υπουργείο να φροντίσει για την άμεση έναρξη διαδικασίας διενέργειας rapid tests στο Π.Π.Ι. και να ενημερώσει επισήμως τον Δήμο μας για αυτό.

Τέλος, υπενθυμίζω την παράκλησή μου για διενέργεια μιας συνάντησης για να συζητήσουμε όλα τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9.1.2022 οι εκλογές του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου. Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, νέος Πρόεδρος του ΔΣ εκλέχθηκε ο 35 ετών Γιώργος Κλείσας, απόφοιτος ΙΕΚ αθλητικής δημοσιογραφίας και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας από το 2018. Αντιπρόεδρος του ΔΣ εκλέχθηκε ο Β. Ζεντέλης από την μειοψηφία και γραμματέας η Ντ. Καραμάνη. Στην Ο.Ε. τα 4 μέλη που εκλέχθηκαν (επιπλέον του Δημάρχου και 2 Αντιδημάρχων που καταλαμβάνουν τις ex officio θέσεις), είναι οι Χρ. Ροή και Εβ. Παπαδοπούλου από την πλειοψηφία, η Αγγ. Μακρή από την μειοψηφία και ο Β. Ταρταράκης από τους ανεξάρτητους συμβούλους.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023 ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023

Επίσης, με Απόφαση Δημάρχου, η απερχόμενη Πρόεδρος του ΔΣ Καίτη Ροΐδη ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών για έναν χρόνο στην θέση της Χριστίνας Ροή, η οποία ορίσθηκε -επίσης για έναν χρόνο- Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην θέση της Εβελίνας Παπαδοπούλου. Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών παραμένουν οι Τάσος Παπαχρήστου και Χρήστος Λίτσας, ο πρώτος με αρμοδιότητες στην ύδρευση-αποχέτευση και τα τεχνικά έργα και ο δεύτερος στην καθαριότητα, ενώ η Εβελίνα Παπαδοπούλου θα αναλάβει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο και την προεδρία της Τουριστικής Επιτροπής. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στους επικεφαλής του Δημ. Λιμ. Ταμείου και των Σχολικών Επιτροπών που θα εκλεγούν σε επόμενη συνεδρίαση.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023

Με αφορμή την συμπλήρωση του μισού της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο Γιάννης Δημητριάδης, όπως είχε πράξει στην αντίστοιχη στιγμή και την περίοδο 2014-2019, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος και στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Επίσης, την υποψηφιότητά τους στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημητριάδη ανακοίνωσαν και εφτά δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, οι: 1) Γ. Κλείσας, 2) Χρ. Λίτσας, 3) Εβ. Παπαδοπούλου, 4) Τ. Παπαχρήστου, 5) Χρ. Ροή, 6) Κ. Ροΐδη και 7) Τζεφ Στάικος.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Δημητριάδης: «Είμαστε περήφανοι για την δουλειά που κάνουμε στον Δήμο τα τελευταία 7 χρόνια και χρειάζονται πιθανώς άλλα τόσα για να δούμε όλα τα έργα που έχουμε δρομολογήσει ολοκληρωμένα. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να αποχωρήσω χωρίς να έχει συμβεί αυτό και άλλωστε έχουμε όραμα και όρεξη για ακόμα περισσότερα αναγκαία έργα για τον Πόρο».

Αγαπητοί δημότες και κάτοικοι του Πόρου,

Ο Δήμος Πόρου από την αρχή της πανδημίας ασκεί παρεμβατικό ρόλο στο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, προσπαθώντας να καλύψει κενά που υπάρχουν ειδικά στην επαρχία και τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό: 1) υποβάλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για αναγκαία μέτρα, 2) ανέλαβε επιτυχώς τον συντονισμό των εμβολιασμών ενηλίκων, 3) βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με το Α.Τ. και το Λιμεναρχείο για τον έλεγχο των μέτρων, 4) δημοσιοποιεί κάθε πληροφορία αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση στο νησί.

Τις μέρες αυτές φαίνεται πως βρισκόμαστε στην κρισιμότερη καμπή της πανδημίας. Όμως, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2020, την τρέχουσα εβδομάδα οι Δήμοι δεν έλαβαν ενημέρωση από την Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας αναφορικά με τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτειά τους. Επίσης, μόλις δύο μέρες πριν τα Θεοφάνια, δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία αναφορικά με τον τρόπο εορτασμού τους. Την ίδια στιγμή, εδώ και μήνες έχει καταργηθεί κάθε ειδικός περιορισμός για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα Σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου και μάλιστα χωρίς αλλαγές στα βασικά πρωτόκολλα (τα οποία είναι γνωστό ότι τα καταργούσε στην πράξη είτε ο φόβος των περισσότερων γονέων, είτε η ανευθυνότητα κάποιων άλλων). Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για την παντελή έλλειψη επικοινωνίας των αρμοδίων Υπηρεσιών και της Κυβέρνησης με τους νησιωτικούς Δήμους σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας, οφείλω να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οφείλω να καλέσω τους κατοίκους του Πόρου να τηρούν οικειοθελώς όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα προστασίας, καθώς μια τέτοια στάση είναι η μόνη που θα μπορούσε να υποκαταστήσει την έλλειψη σχεδίου αποτροπής της κυριαρχίας την πανδημίας στην κοινότητα. Ειδικά, δε, σε ένα νησί στο οποίο το Κράτος δεν παρέχει σοβαρή υγειονομική κάλυψη και οι ιδιωτικές υπηρεσίες (ιδιώτες γιατροί, φαρμακεία, μικροβιολογικά εργαστήρια) καλύπτουν οριακά τις αυξημένες σημερινές ανάγκες.

Επίσης, στο πλαίσιο των ελάχιστων αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος μας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων που μπορεί να περιορίσουν την έξαρση της πανδημίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

1. Την ημέρα των Θεοφανίων δεν θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον Αγιασμό των υδάτων και αν κάποιοι Ιεροί Ναοί επιθυμούν να προβούν στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην θάλασσα, αυτό θα γίνει με δική τους ευθύνη και χωρίς συμμετοχή κοινού και κολυμβητών.
2. Ο Δήμος Πόρου από την Δευτέρα 3.1.2022 λειτουργεί με αυξημένο καθεστώς τηλε-εργασίας, χάρη στο οποίο ήδη αποτράπηκε η διασπορά κρουσμάτων λόγω νόσησης συγγενικών προσώπων υπαλλήλων.
3. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν μέχρι νεοτέρας.
4. Ο προγραμματισμός των συναντήσεων και συσκέψεων που αφορούν στις κινητοποιήσεις για την αποτροπή ίδρυσης βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων (ΠΟΑΥ) αναστέλλεται μέχρι την επανεκτίμηση της υγειονομικής κατάστασης.
5. Τέλος, ενημερώνουμε ότι η εκτίμηση για τον αριθμό των κρουσμάτων κορωνοϊού που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ την τελευταία βδομάδα στο νησί μας είναι περίπου 40. Εκτιμάται, δε, ότι υπάρχει και αριθμός θετικών τεστ που δεν έχουν δηλωθεί.

Ο Δήμαρχος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. πρωτ. 8209/10.12.2021 – ΑΔΑ: 6ΛΤ4ΩΞΝ-ΩΡ0, ανακοινώνει ότι ο Δήμος Πόρου θα προσλάβει δύο (2) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 έως και 17 Ιανουαρίου 2022 (10 εργάσιμες ημέρες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα σε αρχείο PDF, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@poros.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ. 18020, Πόρος Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας 2298320515 & 2298320500).

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Οργανωτικό Πλαίσιο Π.Α.γ.Ο. ΦΕΚ

Ψηφίστηκε στις 22.12.2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2022 ύψους 25.365.323€. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Προϋπολογισμό στην ιστορία του Δήμου Πόρου και πιθανότατα για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό Δήμου της χώρας αναλογικά με τον μόνιμο πληθυσμό του (3.993 κάτοικοι). Πέραν αυτού, ο Δήμος Πόρου για 8 η συνεχόμενη φορά μετά το 2014 αυξάνει τον Προϋπολογισμό του, καταρρίπτοντας κάθε χρόνο νέο ρεκόρ για την ιστορία του και υπερδιπλασιάζοντας το 2022 τον Προϋπολογισμό σε σχέση με το 2021 (12.554.146€). Ανάλογη είναι και η εξέλιξη του Τεχνικού Προγράμματος (Έργα και Μελέτες), το ύψος του οποίου το 2022 ανέρχεται σε 15.684.386€. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στους Προϋπολογισμούς των Δήμων εγγράφονται μόνο κωδικοί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και δεν επιτρέπονται πλασματικές εγγραφές εσόδων και εξόδων, ενώ το περιεχόμενό τους ψηφίζεται από τα Δημοτικά Συμβούλια μόνον αφού το Παρατηρητήριο του Υπουργείο Εσωτερικών διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου», που εδρεύει στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Έντυπο Αίτησης

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων ο Δήμος Πόρου πραγματοποιεί διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν πακέτα τροφίμων σε 90 συμπολίτες μας, ενώ μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών μοιράστηκαν επιπλέον 98 πακέτα σε αντίστοιχους συμπολίτες μας. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, καθώς και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν αντιμισθία (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος Δ.Σ.), η δυνατότητα συνδρομής σε τόσους πολλούς συμπολίτες μας με τόσο πλούσια πακέτα τροφίμων οφείλεται επίσης στους ακόλουθους χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ:

• ΣΚΑΪ – «Όλοι Μαζί Μπορούμε» / My Market Κρανιδίου
• Ζαχαροπλαστείο Γλύκισμα Γ. Κανατσίδη
• Φούρνος Καραγιάννη
• Colona Bakery (Άγγελος Γεωργούσης)
• Εσπεριδοειδή Αυγερινός
• Εστιατόριο Άσπρος Γάτος (Καΐκας Ανδρέας Ι.)
• Γυμνάσιο Πόρου

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια διαβούλευσης επί του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), για την εκπόνηση του οποίου ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020) και ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206) και καλεί τους κάτωθι φορείς όπως εκφράσουν σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι και τις 17.1.2022:

• Α.Τ. Πόρου
• Λ/Χ Πόρου
• Σωματείο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ Πόρου-Γαλατά
• Σωματείο Λεμβούχων Πόρου-Γαλατά «Ο Αγ. Νικόλαος»
• ΚΤΕΛ Αργολίδος
• Εμπορικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου
• ΔΕΔΔΗΕ

H Υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».


Το Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Πόρου υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΙΣΤΡΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΡΙ

Υπογράφηκε στις 21.12.2021 η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι». Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών έργων και τάφρων απορροής υδάτων στις χωμάτινες οδούς των περιοχών Μιστρέτσι και Περγάρι στο ΒΑ άκρο της Πελοποννήσου (με μωβ στον χάρτη), οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις. Το κόστος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, ανέρχεται σε 751.140€ κατόπιν έκπτωσης που προσέφερε η μειοδότρια εταιρία επί του αρχικού προϋπολογισμού του, ύψους 1εκ€. Το έργο θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου και σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 9 μηνών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΙΣΤΡΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΡΙ

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε στις 15.12.2021 στους βουλευτές Α΄ Πειραιά (Ν. Δούνια, Θ. Δρίτσα, Κ. Κατσαφάδο, Ν. Μανωλάκο, Π. Μελά και Χρ. Μπουτσικάκη) την ακόλουθη επιστολή:

«Αξιότιμη κυρία και κύριοι βουλευτές,
Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός, την ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την παράταση της προθεσμίας ίδρυσης βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (η οποία έχει λήξει από τις 4 Νοεμβρίου 2021).
Είναι αυτονόητο ότι αναμένουμε από εσάς να καταψηφίσετε τη σχετική διάταξη και είναι αυτονόητο ότι όποιος δεν το πράξει θα έχει βάλει την υπογραφή του στην ίδρυση βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων στον Πόρο. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης».

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Νομολογία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι οι Δήμοι της χώρας μπορούν να συνάπτουν πολυετείς Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση των Τεχνικών τους Προγραμμάτων με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και Δίκτυα Δήμων, συνιστά η πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1701/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη τέτοιας ΠΣ μεταξύ του Δήμου Πόρου και του «Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής». Ειδικότερα, με την εν λόγω ΠΣ διάρκειας 32 μηνών, ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία, ανέθεσε έναντι 346.507€ στο Δίκτυο (στο οποίο είναι και ο ίδιος εταίρος) την υποστήριξη των Τεχνικών του Υπηρεσιών ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα Τεχνικά του Προγράμματα για τρία έτη και να απορροφηθούν οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις έργων που έχει εξασφαλίσει.

Η ΠΣ αρχικά απορρίφθηκε από την Επίτροπο του ΕΛ.ΣΥΝ. του Πειραιά ως μη-σύννομη και έτσι ο Δήμος, κατόπιν απόφασης που έλαβαν από κοινού ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης και ο Πρόεδρος του Δικτύου Δήμαρχος Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, προσέφυγε στο ΕΛ.ΣΥΝ., το οποίο με μια Απόφαση -σταθμό τον δικαίωσε, επιτρέποντας τελικά την υπογραφή της, η οποία έλαβε χώρα στις 16.12.2021. Η Απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο σε όλους τους Δήμους, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων της χώρας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που δίνουν οι διατάξεις των άρθρων 12&44 του Ν.4412/2016, 4 του Ν.4674/2020 και 9 του Ν.4782/2021, καθώς είναι η πρώτη που αφορά σε πολυετή ΠΣ για υποστήριξη πολυάριθμων τρεχόντων και μελλοντικών έργων.

Είναι η τρίτη φορά από το 2014 που ο Δήμος Πόρου προσφεύγει στο ΕΛ.ΣΥΝ. για σοβαρή υπόθεσή του, έχοντας προκαλέσει και τις τρεις φορές την έκδοση βαρυσήμαντης νομολογίας υπέρ των Δήμων.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.12.2021 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Παρασκευή 17.12.2021 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 14:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου, στο πλαίσιο των δράσεών του για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης, πραγματοποιεί διανομή 3.000 τσαντών πολλαπλών χρήσεων με το τουριστικό λογότυπό του σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Ήδη τέτοιες τσάντες μοιράστηκαν στους διερχόμενους πολίτες στο πλαίσιο της πρόσφατης δράσης υποβρύχιων καθαρισμού στο λιμάνι, καθώς και στους μαθητές των δύο Δημοτικών Σχολείων που έκαναν εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή της δράσης. Οι τσάντες είναι διαθέσιμες για όλους τους κατοίκους του νησιού στο Δημαρχείο και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ενώ διανομές συνεχίζονται τις μέρες αυτές στα υπόλοιπα Σχολεία του νησιού. Η δαπάνη για την προμήθεια των τσαντών καλύφθηκε από ιδιωτική δωρεά του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Με δύο καίριες ερωτήσεις που κατέθεσε στις 10.12.2021 προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα και τον Υπουργό Τουρισμού Β. Κικίλια, ενισχύει τον αγώνα του Πόρου και των παράκτιων κοινωνιών του Σαρωνικού κατά της βίαιης ιχθυο-βιομηχανοποίησής τους, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων της Ν.Δ. Νίκος Μανωλάκος. Ο κ. Μανωλάκος, παραθέτει στους δύο Υπουργούς τα επίσημα στοιχεία που αποκάλυψε πρόσφατα ο Δήμος Πόρου αναφορικά με την αύξηση των στρεμμάτων (κατά 32 φορές) και της παραγωγής (κατά 8 φορές) ιχθυοκαλλιέργειας στον Σαρωνικό με την επικείμενη ίδρυση 5 βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και θέτει τις εύλογες ερωτήσεις στις οποίες είναι πλέον υποχρεωμένοι να απαντήσουν οι δύο Υπουργοί.

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος: «Προτίθεστε να επιμείνετε σε έναν σχεδιασμό ο οποίος θα μολύνει ανεπανόρθωτα την θάλασσα, θα ανατρέψει κάθε προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης των νησιών του Σαρωνικού και έρχεται σε αντίθεση με την βούληση των τοπικών κοινωνιών;»

Προς τον Υπουργό Τουρισμού: «Θα ασκήσετε την γνωμοδοτική σας αρμοδιότητα προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες των νησιών του Αργοσαρωνικού, με καθαρότητα και σαφήνεια, κατά πόσον το Υπουργείο σας συμφωνεί με την σχεδιαζόμενη βίαιη βιομηχανοποίηση της περιοχής τους;»

Οι ενέργειες Μανωλάκου δείχνουν τις δυνατότητες που έχουν οι βουλευτές μας για να ενισχύσουν έμπρακτα τον αγώνα του Πόρου κατά της ιχθυο- βιομηχανοποίησης. Αν οι υπόλοιποι βουλευτές και η Περιφερειακή Αρχή τηρήσουν αντίστοιχη στάση για το συγκεκριμένο θέμα απέναντι στην Κυβέρνηση, η τελευταία θα αναγκαστεί να επανεξετάσει τον σχεδιασμό. Και αν ο σχεδιασμός βρίσκεται σήμερα στο τελικό του στάδιο, είναι ακριβώς επειδή διαχρονικά οι αιρετοί μας εκπρόσωποι δεν είχαν μια τέτοια στάση. Πλέον, περιμένουμε από όλους να δείξουν εμπράκτως σε ποιο στρατόπεδο βρίσκονται στον αγώνα ζωής ή θανάτου που δίνει το νησί μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ.

Επείγουσα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Βάσω Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης την Πέμπτη 9.12.2021 για το θέμα των ιχθυο-βιομηχανικών ζωνών (ΠΟΑΥ) στον Σαρωνικό. Στη συνάντηση συζητήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε στον Περιφερειάρχη ο Δήμαρχος Πόρου στις 6.12.2021, με την οποία αποκάλυψε τα επίσημα στοιχεία που του χορήγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οποία επίκειται η αύξηση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στον Σαρωνικό κατά 32 (!) φορές με την ίδρυση 5 διαδοχικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών σε όλη τη δυτική περίμετρο του κόλπου.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων αναφορικά με την καταστροφική διάσταση μιας τέτοιας προοπτικής, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τον αναπτυξιακό προσανατολισμό των παράκτιων περιοχών του Σαρωνικού -και ειδικά των νησιών- και με τη βούληση των αιρετών εκπροσώπων τους. Ο Δήμαρχος Πόρου έθεσε και προφορικά στον Περιφερειάρχη την πρόταση για άμεση σύσκεψη όλων των Δημάρχων και βουλευτών των περιοχών και των Περιφερειαρχών Αττικής και Πελοποννήσου και επανέλαβε ότι αν τέτοια πρωτοβουλία δεν ληφθεί έως τις γιορτές από τον κ. Πατούλη, η σύσκεψη θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου στον Πόρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου. Επίσης, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι στόχος της κινητοποίησης μπορεί να είναι μόνο η άμεση ακύρωση του σχεδιασμού, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν τη θεσμοθέτησή του με Προεδρικά Διατάγματα, και ότι δεν υπάρχει η χρονική πολυτέλεια για καμία άλλη προσέγγιση του θέματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας από τον ΔΕΔΔΗΕ, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου και ώρες 09:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης για αναγκαία συντήρηση του δικτύου σε όλο το νησί του Πόρου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής και στους Βουλευτές Α΄ Πειραιά και Νήσων, αναφορικά με το ζήτημα των σχεδιαζόμενων Π.Ο.Α.Υ. στον Σαρωνικό:

«Αξιότιμοι κυρία και κύριοι,
Με σειρά εγγράφων μου σάς έχω επισημάνει τον τεράστιο κίνδυνο για την περιοχή του Πόρου, αλλά και για ολόκληρο τον Σαρωνικό κόλπο, από την επικείμενη ίδρυση βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και έχω τονίσει ότι για την αποτροπή του απαιτούνται επειγόντως σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις και δράση. Από την πλευρά σας, έχετε δηλώσει δημόσια την πλήρη ταύτισή σας με τις θέσεις του Δ.Σ. Πόρου, ενώ το ΠΕ.ΣΥ. Αττικής έχει λάβει αντίστοιχη Απόφαση.

Ωστόσο, οι δηλώσεις και οι γνωμοδοτικές Αποφάσεις των τοπικών αιρετών εκπροσώπων και Οργάνων, αν δεν συνοδεύονται και από πράξεις, περιφρονούνται παντελώς από την κεντρική Διοίκηση, πράγμα που έχει συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η μια τέτοια αδράνεια μπορεί τελικά να εξυπηρετεί τον σχεδιασμό, εξομαλύνοντας το χάσμα μεταξύ αυθαίρετων και ανεπιθύμητων Αποφάσεων της κεντρικής Διοίκησης και της λαϊκής βούλησης.
Δεδομένου ότι ήδη έχει παρέλθει το μισό της τρέχουσας αυτοδιοικητικής και βουλευτικής περιόδου και μέχρι στιγμής ουδεμία ουσιαστική δράση έχει γίνει από μέρους σας προς την κατεύθυνση της αποτροπής ιχθυο-βιομηχανοποίησης του Πόρου και του Σαρωνικού (με συνέπεια ο σχεδιασμός να προχωράει κανονικά), οφείλω να απευθύνω εκ νέου έκκληση προς την κατεύθυνση αυτή.

Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτελούν τα συνταρακτικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το ΥΠΕΝ στον Δήμο μας, σύμφωνα με τα οποία στον Σαρωνικό επίκειται η ίδρυση 5 ΠΟΑΥ, μέσω των οποίων η έκταση της ιχθυοκαλλιέργειας θα αυξηθεί 32 φορές (από 1.152 στρέμματα σε 36.948) και η παραγωγή της 8 φορές τα πρώτα 5 χρόνια (από 8.758 σε 69.779 τόνους ετησίως) και στην συνέχεια θα απελευθερωθεί. Έτσι ο Σαρωνικός θα μετατραπεί στην 1 η ιχθυοπαραγωγό περιοχή στην Ελλάδα (από 7 η σήμερα), δηλαδή σε μια ενιαία ιχθυο-βιομηχανική ζώνη. Από την αύξηση αυτή θα απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα λύματα ιχθύων που αντιστοιχούν σε πληθυσμό 1.772.252 ανθρώπων και τόνοι φορμόλης, φαρμάκων, τροφών κ.ά.

Μάλιστα, στα παραπάνω αδιανόητα νούμερα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία μεμονωμένων ιχθυοτροφείων, όπως στο Αγκίστρι και το Τρίκερι Ύδρας, στα οποία αντίστοιχες αυξήσεις έχουν ήδη συντελεστεί. Επίσης, δεν είναι γνωστά τα στοιχεία για την κατάληψη χερσαίων εκτάσεων, με εξαίρεση την περίπτωση του Πόρου, όπου γνωρίζουμε ότι θα είναι υπερδιπλάσιου εμβαδού των θαλάσσιων. Στις εκτάσεις αυτές θα κατασκευαστούν συσκευαστήρια, δρόμοι, λιμενικά έργα κ.ά. σε δάση, αιγιαλούς και παραλίες και σε ιδιωτικούς χώρους που πλέον δεν θα έχουν άλλες επιτρεπτές χρήσεις. Το σύνολο των εκτάσεων των ΠΟΑΥ θα διοικείται από τη μία πολυεθνική εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας που ελέγχει πλέον τον κλάδο (πρ. ΣΕΛΟΝΤΑ). Αν αναρωτιέστε αν είμαι παρανοϊκός και έχω βγάλει τα στοιχεία από το κεφάλι μου, απαντώ ότι παρανοϊκά είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία απλώς αντιγράφω.

Αξιότιμοι αιρετοί εκπρόσωποι της περιοχής του Πόρου, συμφωνείτε με τα σχέδια αυτά; Αν όχι, έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμα και υποχρέωσή σας να καθορίζετε εσείς τι γίνεται στην επικράτειά σας; Ο Δήμος Πόρου βρίσκεται σε πολεμική κατάσταση απέναντι στα ανωτέρω σχέδια και αναμένει από εσάς να δείξετε άμεσα και εμπράκτως ότι βρίσκεστε στην ίδια μεριά του μετώπου. Πρόταση μου είναι, με πρωτοβουλία του κ. Περιφερειάρχη, να οργανωθεί πριν το τέλος του έτους σύσκεψη στο γραφείο του, με την συμμετοχή όλων των αποδεκτών του παρόντος, για να συντονίσουμε τον αγώνα μας για την διάσωση του Σαρωνικού. Αν τέτοια πρωτοβουλία δεν ληφθεί, απευθύνω πρόσκληση σε τέτοια σύσκεψη στον Πόρο το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022. Ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»

Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σε όλους του Βουλευτές Β΄ Πειραιά και Αργολίδας, στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων και στους Δημάρχους των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Επιδαύρου, Κορινθίων, Μεγαρέων, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 186/2021 Απόφασής της, αποφάσισε την έναρξη διαβούλευσης δεκαπέντε (15) ημερών για την ένταξη των κατοικιών του συγκροτήματος “SIROCCO” στις ανταποδοτικές δαπάνες αποχέτευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερόμενων κατοίκων. Κάθε πολίτης ή φορέας που θέλει να εκφράσει την άποψή του στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλείται να καταθέσει τις θέσεις του μέχρι την Παρασκευή 24.12.2021 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarhos@poros.gr.

Μια ακόμη εξέλιξη ιστορικής σημασίας για τον Δήμο μας στην υπόθεση της διαχείρισης του Βιολογικού Καθαρισμού, αποτελεί η υπογραφή -για πρώτη φορά- ετήσιας εργολαβίας για τη συντήρηση και λειτουργία όλων των σχετικών υποδομών, με μία από τις πλέον εξειδικευμένες και έγκυρες εταιρίες του χώρου, την ECOTECH. Στην σχετική σύμβαση, η οποία υπογράφτηκε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού την 1 η Νοεμβρίου 2021, εντάχθηκαν όλες οι επί μέρους εργασίες τις οποίες μέχρι σήμερα ο Δήμος ανέθετε με δεκάδες ξεχωριστές αναθέσεις σε διαφορετικούς αναδόχους για υδραυλικές, χωματουργικές, ηλεκτρολογικές εργασίες, μεταφορές λυμάτων κλπ.

Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της δημοτικής αρχής για εξορθολογισμό των συμβάσεων του Δήμου και για συγκέντρωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση) σε μεγάλες εργολαβίες, οι ανωτέρω εργασίες ομαδοποιήθηκαν ως προς τα αντικείμενα και τις περιγραφές τους, έγινε εκτίμηση των αναμενόμενων αναγκών και συντάχθηκε μια πρωτοποριακή για τον Δήμο Μελέτη με προϋπολογισμό 72.912€ για τη συνολική ετήσια ανάθεσή τους. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να επιτυγχάνονται σημαντικές οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση διοικητικού κόστους για τον Δήμο και να αξιοποιείται η τεχνογνωσία έμπειρων μεγάλων εταιριών στη διαχείριση των αντίστοιχων αντικειμένων. Ειδικά στην περίπτωση των υποδομών του Βιολογικού Καθαρισμού -και εν αναμονή της δημοπράτησης των αναγκαίων έργων αποκατάστασής τους μέσω του Προγράμματος «Α. Τρίτσης»- στόχος της νέας εργολαβίας είναι να μετατεθεί ακόμα περισσότερο η στόχευση των υπηρεσιών, από το επίπεδο της αποκατάστασης βλαβών, σε εκείνο της πρόληψης και συντήρησης.

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προτίθεται να προμηθεύσει με τρόφιμα δημότες και κατοίκους του Δήμου Πόρου που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 125/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πόρου (πρώην ΔΗΚΕΠ) από 7.12.2021 έως και 13.12.2021 και ώρες 09:00 έως 15:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπίες)
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
2. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2020.
4. Έντυπο Ε1.
5. Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ.
6. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ από 1 έτος κ άνω (όσοι διαθέτουν).
7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 67% και άνω (όσοι διαθέτουν).
8. Απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης Ανασφαλίστων.
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

και εισοδηματικά κριτήρια ένταξης ως εξής:

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ (€)
1 ΑΤΟΜΟ 6.000,00
2 ΑΤΟΜΑ 7.500,00
3 ΑΤΟΜΑ 9.000,00
4 ΑΤΟΜΑ 10.500,00
5 ΑΤΟΜΑ 13.000,00
6 ΑΤΟΜΑ και άνω 15.000,00
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Υποβρύχιους καθαρισμούς στο λιμάνι του Πόρου διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 4&5 Δεκεμβρίου 2021 ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα δυτών Aegean Rebreath, το Λιμεναρχείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου και την εταιρία καθαριότητας ΑΠΑΝΑ Α.Ε. Αποτέλεσμα της δράσης, η οποία ήταν η 4η που πραγματοποιείται από το 2018 στο λιμάνι και η 12η δράση θαλάσσιων καθαρισμών του Δήμου από το 2016, ήταν η συλλογή χιλιάδων απορριμμάτων που βρίσκονταν για χρόνια στο βυθό. Με τις δράσεις αυτές, ο Δήμος προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον του, φροντίζοντας παράλληλα να ευαισθητοποιεί τους χρήστες του λιμανιού, τους αλιείς, τους επιχειρηματίες, τα παιδιά και γενικότερα τους κατοίκους και επισκέπτες του.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Την Δευτέρα το πρωί ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης προσκάλεσε στο λιμάνι τους μαθητές των δύο Δημοτικών Σχολείων του νησιού και τους δασκάλους τους για να δουν ταξινομημένα τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν και να συζητήσουν για τη σημασία και για τα συμπεράσματα τέτοιων δράσεων. Επίσης, ο Δήμος μοίρασε σε όλα τα παιδιά υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων με το τουριστικό λογότυπο του Πόρου, στο πλαίσιο της καμπάνιας για περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης στο νησί.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Aegean Rebreath για την επέμβασή της στο πεδίο, καθώς και τους χορηγούς της δράσης οι οποίοι ήταν: Η εταιρία καθαριότητας ΑΠΑΝΑ Α.Ε., τα ξενοδοχεία Διόνυσος, Mάνεσση και 7brothers, τα εστιατόρια «Στη Ρότα» και «Μουράγιο», η Attica Group, ο Βαγγέλης Βίκος, ο Νούλης Σπουρλάκος και ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.

Ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου μας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Συνολικά προσήλθαν 81 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 75, αριθμοί ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης και του πρόσφατου εμβολιασμού της 3ης δόσης που ολοκληρώθηκε στις 28 Νοεμβρίου στο νησί μας.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους και τα νερά ΒΙΚΟΣ για τη χορηγία.

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 28.11.2021 οι μαζικοί εμβολιασμοί 3 ης δόσης του εμβολίου της Pfizer που διενεργήθηκαν από τον Δήμο Πόρου, σε συνεργασία με την Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας και την 2 η Υ.ΠΕ. του Υπουργείου Υγείας. Η προσέλευση των κατοίκων του Πόρου ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, με το τελικό σύνολο των εμβολιασθέντων να φτάνει τελικά τους 1.572. Αν στο νούμερο αυτό προστεθούν και οι αρκετές εκατοντάδες κατοίκων του νησιού που έχουν εμβολιασθεί με την 3 η δόση μέσω των ραντεβού της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, συμπεραίνεται ότι το ποσοστό εμβολιασμού με 3 η δόση του ενήλικου πληθυσμού που σήμερα βρίσκεται στην επικράτεια του Δήμου προσεγγίζει -ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου- εκείνο που είχε επιτευχθεί την Άνοιξη με την 2 η δόση, δηλαδή το 90%, επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο με την πορεία της πανδημίας.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας και την 2 η Υ.ΠΕ. για την άμεση κάλυψη των αναγκών εμβολιασμού του πληθυσμού του Δήμου και τον γιατρό Σταμάτη Βελώνια για την 14ήμερη παραμονή του στο νησί μέχρι την εξάντληση της λίστας εμβολιασμού. Επίσης, ευχαριστούμε την εθελόντρια νοσηλεύτρια Εβίτα Ποντίκα, την εθελόντρια Μαριτέζ Μέλλου, το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου που συνέδραμε στην διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας, καθώς και την οικογένεια Μαρίνου Χατζηπέρου που φιλοξένησε τον γιατρό στο ξενοδοχείο Nikis’ Village (για δεύτερη φορά) και τον Γιώργο Δημητριάδη, για την παροχή διατροφής στο εστιατόριό του «Η Ρότα».

Τέλος, σημειώνεται ότι η άρτια οργάνωση και υλοποίηση της διαδικασίας από πλευράς Δήμου, οφείλεται στον συντονισμό της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών Χριστίνας Ροή και της υπεύθυνης του Γραφείου Δημάρχου Κατερίνας Ανδρεάδη, οι οποίες για 14 μέρες εγκαταστάθηκαν και πάλι στο Εμβολιαστικό Κέντρο, φέρνοντας σε πέρας με απόλυτη επιτυχία μια πρωτοφανή διαδικασία ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων.

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, αναφορικά με τη διαχρονική άρνηση του Υπουργείου του να ασκήσει τις αρμοδιότητές του στο θέμα της σχεδιαζόμενης ίδρυσης ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο.

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων μου προς το Υπουργείο σας και της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήσαμε στις 16.12.2020 με τον προκάτοχό σας κ. Χ. Θεοχάρη, επισημαίνω ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο σας δεν έχει αποστείλει γνωμοδότηση επί της σχεδιαζόμενης ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ) στον Πόρο. Πρόκειται για αρμοδιότητα στην οποία απαράδεκτα, παράνομα και προσβλητικά προς την περιοχή μας, το Υπουργείο σας δεν έχει ανταποκριθεί από το 2011 έως σήμερα, έχοντας παραλείψει να απαντήσει στο σύνολο των εγγράφων από τα οποία κρίνεται το μέλλον του Πόρου, τα οποία είναι τα εξής:
1) Το από 1.4.2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο του διαβιβάστηκε η Σ.Μ.Π.Ε. (περιβαλλοντική Μελέτη) του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών για έκφραση γνώμης.
2) Το από 6.2.2013 έγγραφο της μελετητικής εταιρείας AMBIΟ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Τ. σχέδιο της Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου.
3) Το από 12.7.2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ με το οποίο του διαβιβάστηκε η οριστική Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου.
4) Στην υπ’ αριθμ. 121/2.10.2020 ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου, με την οποία απευθύνθηκε στο Υπουργείο σας Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη διαχρονική μη-ανταπόκρισή του στις αρμοδιότητές του για τον Πόρο.
5) Στο από 5.2.2021 έγγραφό μου, με το οποίο επεσήμανα τα παραπάνω.
Η διαχρονική αδράνεια του Υπουργείου σας έχει βέβαια ως ευθεία συνέπεια να ευνοούνται τα αρρωστημένα σχέδια που προβλέπουν τη βίαιη βιομηχανοποίηση του νησιού μας, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών το 2011 και πλέον βρίσκονται σε τελική φάση υλοποίησης. Το Υπουργείο Τουρισμού όμως δεν έχει ως αποστολή να προωθεί τα συμφέροντα της ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά αντιθέτως να θέτει τις κόκκινες γραμμές όταν αυτά θίγουν τον τουριστικό κλάδο. Επιπλέον, είναι παράνομο για οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία να αρνείται να απαντήσει σε τόσα πολλά έγγραφα που της απευθύνονται από άλλες δημόσιες Υπηρεσίες. Εν κατακλείδι, το Υπουργείο σας οφείλει να διορθώσει έστω και σήμερα τις σκανδαλώδεις παραλείψεις του παρελθόντος, εκφράζοντας την κάθετη αρνητική του γνώμη επί των σχεδίων που θέλουν να μεταβάλουν ένα αμιγώς τουριστικό νησί σε ιχθυο-βιομηχανική ζώνη και θέλω να σας παρακαλέσω να φροντίσετε για την άμεση ανταπόκρισή του στην υποχρέωσή του αυτή. Με τιμή, ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»

Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης σε όλους τους βουλευτές Α΄ Πειραιά και Νήσων.

Σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση έδωσε δυναμικά το «παρών» ο Δήμος Πόρου, συμμετέχοντας ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής στην 8η Athens International Tourism Expo 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Τον Δήμο μας παρουσίασε σε tour operators, travel agents και επαγγελματίες του τουρισμού μέσω της τουριστικής ιστοσελίδας ( visitporos.com ) και μέσω έντυπου υλικού, ο ακούραστος εκπρόσωπος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς.

Η παρουσία του Δήμου στην Έκθεση, οφείλεται -όπως πάντα- στην εποικοδομητική και σταθερή συνεργασία του με την Περιφέρεια Αττικής, για την οποία ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο καθώς και το προσωπικό της Διεύθυνσης Τουρισμού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2021

Την πλήρη παράδοση τεράστιου μέρους του παράκτιου θαλάσσιου χώρου της χώρας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας αποκαλύπτει έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον Δήμο Πόρου στις 18.11.2021. Με το εν λόγω έγγραφο, το Υπουργείο, μετά από 8 διαδοχικά ερωτήματα και 13 μήνες επιμονής του Δήμου, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα μεγέθη των 25 πρώτων υπό αδειοδότηση βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών σύμφωνα με τις αντίστοιχες ξεχωριστές Μελέτες (εκ των οποίων οι 4 έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα). Σύμφωνα με το έγγραφο, η κατάληψη θαλάσσιων στρεμμάτων στις επίμαχες περιοχές 24πλασιάζεται (από 9.832 σήμερα σε 238.150), ενώ η ετήσια παραγωγή 4πλασιάζεται τα πρώτα 5 χρόνια (από 130.339 τόνους σε 467.187) και απελευθερώνεται από τον 6 ο χρόνο. Σημειώνεται ότι δεν γνωστοποιήθηκαν στοιχεία για την έκταση των ΠΟΑΥ στο χερσαίο χώρο, ωστόσο η περίπτωση του Πόρου δείχνει ότι αυτή είναι υπερδιπλάσια της θαλάσσιας. Με την ίδρυση των ΠΟΑΥ η Αιτωλοακαρνανία και τα γύρω νησιά, ο Β.&Ν. Ευβοϊκός, ο Σαρωνικός και πολλές άλλες παράκτιες περιοχές παραδίδονται στην ιχθυοκαλλιέργεια.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δει ξανά το φως της δημοσιότητας, ούτε τηρούνταν συγκεντρωτικά στο Υπουργείο και με τη δημοσίευσή τους αποκαλύπτεται για πρώτη φορά το τερατούργημα που οι παράγοντες του κλάδου, μαζί με κάποιους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σχεδιάζουν για τις ελληνικές ακτές εδώ και χρόνια. Η αποκάλυψη αυτή καθιστά στο εξής εγκληματική κάθε πράξη και στάση που ευνοεί την ευόδωση του σχεδιασμού αυτού. Ενός σχεδιασμού που, παραβιάζοντας την βούληση των τοπικών κοινωνιών, παραδίδει τον πλούτο της χώρας (περιβάλλον - τουρισμός) σε έναν προσφάτως χρεοκοπημένο κλάδο ο οποίος, παρά τα εκατομμύρια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έλαβε τα προηγούμενα χρόνια, χρεοκόπησε, προκάλεσε ζημιά άνω του 1δις€ στο τραπεζικό σύστημα.

Η υπογραφή των 25 Π.Δ. ίδρυσης των ΠΟΑΥ, θα προκαλούσε στον κλάδο αυτό, ο οποίος σήμερα ελέγχεται από ένα αραβικό και ένα αμερικάνικο fund, μια τεχνητή υπεραξία άνω του 400%. Πλέον η Κυβέρνηση και οι αιρετοί εκπρόσωποι των θιγόμενων περιοχών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν γνώριζαν συνολικά τα στοιχεία που φέρνει στο φως η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Περιοχών με Υδατοκαλλιέργειες», δεν έχουν καμία άλλη τίμια επιλογή από το να εξαφανίσουν οριστικά τον καταστροφικό αυτό σχεδιασμό.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: 24ΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΑΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: 24ΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΑΥ

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, μεταξύ των οποίων έναν/μία (1) υπάλληλο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Πόρου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»

Το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-8-2021»

Το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «7-12-2020»

Σάς ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 2298029099).

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Με Απόφαση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, συστάθηκε Επιτροπή Αγώνα (Ομάδα Εργασίας), με αποστολή το σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων για την απόσυρση του σχεδιασμού της Πολιτείας για ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στον Πόρο. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθοι πολίτες, οι οποίοι και αποδέχτηκαν το κάλεσμα του Δημάρχου να συνδράμουν στον αγώνα ζωής ή θανάτου που καλείται να δώσει η τοπική κοινωνία απέναντι στα σχέδια ιχθυο-βιομηχανοποίησης του νησιού:

• Αλιφέρης Γιώργος
• Αργυρόπουλος Νάσος
• Καΐκας Ανδρέας
• Κανατσίδης Μπάμπης
• Καπέτα Ράνια
• Κατσίγκρας Θάνος
• Μάνεσης Σπύρος
• Μυλωνόπουλος π. Χαράλαμπος
• Ορφανίδου Φαίη
• Σακελλίου Κατερίνα
• Συξέρης Δημήτρης
• Rodgers Pamela

Η Επιτροπή, εκτός από το κατεπείγον ζήτημα της Π.Ο.Α.Υ., θα αναλάβει επίσης δράση και για τη διεκδίκηση λύσεων από την Πολιτεία στα ακόλουθα καίρια ζητήματα: 1) λειτουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και διακομιδή έκτακτων περιστατικών, 2) έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και αξιοποίηση γηπέδου Κ.Ε. Πόρος, 3) αντιπυρική προστασία και αύξηση πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί.

Σχετικά με τις δράσεις της Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της σελίδας «Poros SOS Πόρος» στο Facebook.

Αγνώριστο επέστρεψε στον Πόρο και το μικρό ασθενοφοράκι του Δήμου, το οποίο είχε αποσταλεί σε εξειδικευμένο συνεργείο για να …σουλουπωθεί. Εκτός από την προφανή αισθητική αναβάθμιση, μέσα στο όχημα βρίσκεται πλέον καινούργιος εξοπλισμός για πρώτες βοήθειες και για διακομιδές ασθενών από σημεία τα οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει το μεγάλο μας ασθενοφόρο, καθώς και εκείνο του Κ.Υ. Γαλατά.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Για την μεταμόρφωση του ασθενοφόρου αξιοποιήθηκε ιδιωτική δωρεά 1.000€ του ζεύγους Pierre and Caroline Mestchersky, οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής της Πέρλιας, καθώς και 346€ από τις αντιμισθίες της δημοτικής αρχής.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί θερμά τους δωρητές για την αξιέπαινη προσφορά τους!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Μια ακόμα καινοτόμα δράση στον τομέα της καθαριότητας ξεκίνησε από τον Δήμο Πόρου την εβδομάδα που πέρασε, στο πλαίσιο της νέας εργολαβίας (2+1 ετών) με την εταιρία ΑΠΑΝΑ. Ειδικότερα, από εδώ και στο εξής, μία μέρα κάθε βδομάδα θα αναστέλλεται το πάγιο πρόγραμμα καθαριότητας των κ/χ χώρων του Δήμου και όλο το συνεργείο της αναδόχου εταιρίας θα μεταβαίνει στην ίδια συνοικία, όπου θα γίνεται «γενική καθαριότητα». Με τον τρόπο αυτό, η «γενική καθαριότητα» θα επαναλαμβάνεται σε κάθε συνοικία περίπου ανά 2,5 μήνες, αφού οι περιοχές στις οποίες θα διενεργείται είναι περίπου 10. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το πάγιο πρόγραμμα καθαριότητας του Δήμου, καθημερινά το προσωπικό της αναδόχου εταιρίας (9 άτομα τον χειμώνα και έως 13 το καλοκαίρι) διενεργεί κατανεμημένες εργασίες καθαριότητας στις περιοχές του Δήμου, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την ένταση και την περιοδικότητά τους ανάλογα με την οικιστική πυκνότητα και την επισκεψιμότητά τους.

Νέα καινοτομία στον τομέα καθαριότητας από τον
Δήμο Πόρου: «Γενική Καθαριότητα» μια φορά την εβδομάδα σε διαφορετική περιοχή

Με την εφαρμογή του προγράμματος της «γενικής καθαριότητας» μία φορά εβδομαδιαίως, εξασφαλίζεται ότι θα γίνεται πέρασμα από όλα τα σημεία της κάθε περιοχής, θα εντοπίζονται λεπτομέρειες που τυχόν διαφεύγουν της προσοχής των μεμονωμένων υπαλλήλων και θα γίνονται βαρύτερες εργασίες που δεν είναι δυνατές σε καθημερινή βάση. Η δράση θα συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Χρήστο Λίτσα και τον επόπτη της εταιρίας Γιώργο Κουτσουμπέλη, στους οποίους οι κάτοικοι των περιοχών θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τυχόν παρατηρήσεις, αιτήματα και σχόλια.
Την πρώτη βδομάδα του προγράμματος έγινε «γενική καθαριότητα» στο εσωτερικό της Πούντας.

Νέα καινοτομία στον τομέα καθαριότητας από τον Δήμο Πόρου: «Γενική Καθαριότητα» μια φορά την εβδομάδα σε διαφορετική περιοχή

Την Παρασκευή 19.11.2021 θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 14:30.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.11.2021 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr  ή καλέστε στο τηλ.:  2109215000.

Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Πόρου συμμετείχε ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου. Στην Έκθεση, ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε -όπως πάντα- από το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσο Φιακά, ο οποίος διενήργησε συναντήσεις με επαγγελματίες του Τουρισμού (hosted byers) από διάφορες χώρες και από διεθνή media, ενημερώνοντας για το νησί μας και για τις επιχειρήσεις του μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας ( visitporos.com ) και του έντυπου υλικού παρουσίασης του Δήμου. Την Έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής και την παρουσίαση του Δήμου Πόρου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 36Η ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA 2021

Ο Δήμος μας ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού για τη σταθερή συνεργασία και διάθεση χώρου σε όλες τις μεγάλες Εκθέσεις. Σημειώνεται ότι η μόνιμη παρουσίαση του Δήμου μας τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις τουριστικής προβολής είναι εφικτή χάρη στην αφιλοκερδή εκπροσώπηση του από τον Τάσο Φιακά, ο οποίος και αποτελεί τον πολυτιμότερο συντελεστή για την εφαρμογή συστηματικής στρατηγικής τουριστικής προβολής από τον Δήμο Πόρου την τελευταία πενταετία.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 36Η ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA 2021

Μετά τη διαμαρτυρία του Δήμου Πόρου για την αδυναμία των κατοίκων του να κλείσουν ραντεβού για την 3 η δόση του εμβολίου στο Π. Π. Ιατρείο του Πόρου και ύστερα από συνεννόηση με την Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Πόρου αναλαμβάνει την διαδικασία συλλογής αιτήσεων και προγραμματισμών ραντεβού. Σύμφωνα με την σχετική συνεννόηση, οι εμβολιασμοί θα γίνουν «μαζικά» (όπως την Άνοιξη) στις αρχές Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθούν εντός του ίδιου μήνα. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενήλικες πολίτες που διαμένουν στην επικράτεια του Δήμου και επιθυμούν να εμβολιαστούν με την 3 η δόση του εμβολίου της Pfizer (ή με την 1 η ή 2 η δόση). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι την Παρασκευή 19.11.2021 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στο poros.gr. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να κάνουν την αίτησή τους τηλεφωνικά στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303 (ώρες και μέρες γραφείου).


ANNOUNCEMENT: INVITATION FOR THE 3RD DOSE OF VACCINATION

The Municipality of Poros, in consultation with the General Secretariat for Civil Protection and the Ministry of Health, invites all adult citizens residing in its territory who wish to be vaccinated with the 3 rd dose (or the 1 st or 2nd) of the Pfizer vaccine, to submit by Friday 19.11.2021 the application which is posted on poros.gr .

Από αύριο 5 Νοεμβρίου 2021 δεν επιτρέπεται η ίδρυση ιχθυο-βιομηχανικών ζωνών Π.Ο.Α.Υ. στην Ελλάδα, αφού έληξε και η δεύτερη παράταση της σχετικής προθεσμίας που είχε οριστεί με το «Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών» (αρχικά έως τις 4.11.2016 και ύστερα έως τις 4.11.2019 και τις 4.11.2021). Για να επιτραπεί ξανά η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ., θα πρέπει οι βουλευτές της σημερινής Βουλής να ψηφίσουν μια ακόμα παράταση της προθεσμίας αυτής. Για το θέμα αυτό η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών με Υδατοκαλλιέργειες» απέστειλε επιστολή σε όλους τους βουλευτές της χώρας καλώντας τους να μην ψηφίσουν μια τέτοια διάταξη. Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στους βουλευτές της Ν.Δ. Α΄ Πειραιά και Νήσων, αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση του Πόρου:

«Αξιότιμοι κυρία και κύριοι βουλευτές, Θα ήθελα να επιστήσω στην προσοχή σας στο περιεχόμενο της σχετικής επιστολής της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής» και να τονίσω ότι η μη-έγκριση διάταξης για την παράταση της προθεσμίας ίδρυσης των Π.Ο.Α.Υ. αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την αποτροπή της βιομηχανοποίησης του Πόρου. Η λύση αυτή είναι σήμερα απολύτως στα δικά σας χέρια!
Δεδομένης της ξεκάθαρης θέσης σας κατά μιας τέτοιας εξέλιξης, είμαι βέβαιος ότι, όχι μόνον θα καταψηφίσετε τυχόν τέτοια διάταξη που θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή, αλλά και θα ενεργήσετε με τον ίδιο ζήλο που ενεργώ και εγώ ως Δήμαρχος του νησιού, προκειμένου να πείσετε και άλλους συναδέλφους σας να την καταψηφίσουν ώστε να μην θεσμοθετηθεί. Μάλιστα, εφόσον ενεργήσετε έτσι, είναι βέβαιο ότι θα βρεθείτε σε προνομιακή θέση διαπραγμάτευσης απέναντι στην Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσετε την ματαίωση των σχετικών σχεδίων τουλάχιστον για τον Πόρο (για λογαριασμό του οποίου σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή επιπλέον εκείνης της Επιτροπής). Πρόκειται για την πλέον κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του νησιού μας και την πλέον καθοριστική αποστολή σας για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία για το θέμα. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»

Ο Δήμος Πόρου συμμετέχει και φέτος, για 7η συνεχόμενη χρονιά, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET - LONDON 2021 ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο 1 - 3 Νοεμβρίου 2021.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ WORLD TRAVEL MARKET - LONDON 2021

H World Travel Market αποτελεί την σημαντικότερη διοργάνωση παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο στην Βρετανική τουριστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν εκθέτες από όλο τον κόσμο και προσελκύει πάνω από 50.000 εμπορικούς επισκέπτες, influencers και media.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ WORLD TRAVEL MARKET - LONDON 2021

Τον Δήμο μας παρουσιάζει το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας visitporos.com και με το έντυπο υλικό παρουσίασης του Δήμου μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα.

Ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά την Περιφέρεια Αττικής για τη φιλοξενία στο περίπτερό της, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη.

Μετά από έναν χρόνο διακοπής λόγω της πανδημίας, το POROSEA επανήλθε δυναμικά το Σαββατοκύριακο 30&31 Οκτωβρίου 2021, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Πόρου στις διοργανώσεις μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων. Αυτή τη φορά η διοργάνωση, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 500 συμμετοχές, έδωσε αφορμή για να γνωρίσουν και τη φθινοπωρινή εκδοχή του νησιού εκατοντάδες αθλητές και οι συνοδοί τους, αλλά και για να τονωθεί η τοπική οικονομία «εκτός σεζόν». Τα αγωνίσματα (τρίαθλο, aquathlon, κολύμβηση, δρομικά) πραγματοποιήθηκαν στον Ρώσικο Ναύσταθμο, στην παραλία του Κ.Ε. Πόρος, στο εσωτερικό του Οικισμού και στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Σφαιρίας και της Καλαυρίας, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή και οι διακρίσεις σε αυτά των κατοίκων του νησιού και ειδικά της νεολαίας και των παιδιών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ POROSEA 2021

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης: την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφερειάρχη Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, τη διοργανώτρια εταιρία Whynot, το Saronic Triathlon Club, το Κ.Ε. Πόρος, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου, τον γιατρό Γιώργο Κεραμίδα, τους χορηγούς, και βέβαια τους δεκάδες Ποριώτες εθελοντές κάθε ηλικίας που και πάλι αποτέλεσαν το κλειδί της επιτυχίας του POROSEA. Από πλευράς Δήμου, υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τον συντονισμό της διοργάνωσης ήταν οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Λίτσας και Τάσος Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του Δημ. Λιμ. Ταμείου Αλέξανδρος Δημητριάδης και η συνεργάτης του Δημάρχου Κατερίνα Ανδρεάδη.

Τοπικοί χορηγοί:
• ΑΠΑΝΑ (Εργολάβος καθαριότητας)
• Δημητριάδης Αλέξανδρος (Πρόεδρος ΔΛΤ)
• Δημητριάδης Γιάννης (Δήμαρχος)
• Κεραμίδας Γεώργιος (Ιατρός)
• Κοινοπραξία «Πορθμεία Πόρου»
• Κοινοπραξία «Πορθμεία Πόρου-Γαλατά»
• «Λεμονοδάσος» / Βλάχος Δημήτρης
• Μέλος Λιάκος (λεμβούχος)
• Νάκης Γιάννης (λεμβούχος)
• Παπαχρήστου Τάσος (Αντιδήμαρχος)
• Hellenic Seaways
• Porosnews
• Saronic Ferries
• Saronic Magazine
• Saronic Outdoor Activities
• Saron Oil / Ηλιάδης Βαγγέλης

Διαμονή:
• Αίγλη
• Διόνυσος
• Θεανώ
• Θεοδώρα
• Aegean Villas
• Manessi
• Nikis’ Village
• Odyssey
• Saga
• Sirene Blue Resort
• 7 Brothers

Εστίαση:
• Αλλοτινό
• Άσπρος Γάτος
• Γεια μας
• Όαση
• Πλάτανος
• Στη Ρότα
• Clock
• Destino
• Dimitris Family
• Grande
• Unique
• Russian Bay
• Sofrano

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2021 στον Πόρο

Μετά από τρεις εθνικές επετείους χωρίς παρέλαση λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε ξανά στον Πόρο η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940. Στην παρέλαση, η οποία έγινε με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, συμμετείχαν τα δύο Δημοτικά Σχολεία, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την προσέλευση αρκετού κόσμου που παρακολούθησε τους εορτασμούς και τόνωσε τα τοπικά καταστήματα.

Με την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο Δήμος Πόρου βράβευσε τους 23 μαθητές του Λυκείου Πόρου που εισήχθησαν φέτος σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη σχετική τελετή να πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πλατεία Ηρώων. Μαζί με τους τιμητικούς επαίνους, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης παρέδωσε σε όλα τα παιδιά δωροεπιταγές αξίας 150€, οι οποίες ήταν χορηγία του ιδίου καθώς και της εταιρίας «Ι.&Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» που τις διέθεσε με έκπτωση 20%. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές τους και ευχήθηκε οι μαθητές να έχουν επιτυχία σε κάθε σχέδιό τους, αλλά και η κοινωνία του Πόρου να έχει την ευτυχία να τους δει να επιστρέφουν ξανά στο νησί για να προσφέρουν εδώ τις επιστημονικές γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – Οικονομικής Επιστήμης (Οικ. Παν. Αθηνών)
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Παν.)
3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Παν. Θεσσαλίας)
4. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – Κοινωνιολογίας (Παν. Αιγαίου)
5. ΓΚΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – Χημείας (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
6. ΔΟΝΤΑ ΡΕΣΤΡΕΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – Πολιτικής Επιστήμης (Παν. Κρήτης)
7. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Παν. Θεσσαλίας)
8. ΚΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά)
9. ΚΟΤΖΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ – Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
10. ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΟΣ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Δυτ. Αττικής)
11. ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Επιστήμης Υπολογιστών (Παν. Κρήτης)
12. ΜΑΛΕ ΣΠΡΕΣΑ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πατρών)
13. ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ – Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Παν. Ιωαννίνων)
14. ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων (Παν. Πελ/νήσου)
15. ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Παν. Κρήτης)
16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ – Μαθηματικών (Παν. Πατρών)
17. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ψυχολογίας (Παν. Κρήτης)
18. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Παν. Πειραιά)
19. ΣΕΡΕΠΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Παν. Πελ/νήσου)
20. ΣΤΙΕΦΝΙ ΤΖΕΣΙΚΑ – Φιλοσοφίας (Παν. Πατρών)
21. ΤΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά)
22. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Οικονομικών Επιστημών (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
23. ΧΑΪΡΟ ΜΙΚΑΕΛΑ – Αγγλικής Φιλολογίας (Ε.Κ.Π. Αθηνών)

Δημοσίευση επετειακής εργασίας «Η συμβολή του Πόρου στον αγώνα του 1821»

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28 ης Οκτωβρίου, ο Δήμος Πόρου παρουσιάζει την επετειακή συγγραφή με τίτλο «Ιστορική αναδρομή – Η συμβολή του Πόρου στον αγώνα του 1821». Πρόκειται για μία βαρυσήμαντη εργασία, η οποία ολοκληρώθηκε τους προηγούμενους μήνες από τους: 1) Μπάμπη Ανδριανόπουλο, δάσκαλο και πρ. Διευθυντή του Β’ Δημοτικού Σχολείου Πόρου, 2) Μπάμπη Κανατσίδη, δημοσιογράφο – διαχειριστή της ιστοσελίδας porosnews.gr, 3) Σπύρο Μάνεση, επιχειρηματία και 4) Γιάννη Μανιάτη, Διευθυντή της Χατζοπουλείου Δημοτικής Bιβλιοθήκης, Ναύαρχο Π.Ν. ε.α., στους οποίους ανατέθηκε το σχετικό έργο από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Η εργασία αυτή, η οποία βρίσκεται από σήμερα αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας poros.gr ( Ο Πόρος το 1821 (poros.gr) ) και σύντομα πρόκειται να λάβει και έντυπη μορφή, ενσωματώνει για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο επιστημονικό κείμενο όλα τα γεγονότα της ευρύτερης επαναστατικής περιόδου που σχετίζονται με την περιοχή μας και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο σταθμό στην υπόθεση της ανάδειξης της συμβολής του νησιού μας στην Επανάσταση του 1821.

Ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τον Δήμο Πόρου αποτελεί η ένταξη του έργου «Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων» στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα που δημοσιεύτηκε στις 25.10.2021. Με την εν λόγω Απόφαση, ο Δήμος Πόρου ενισχύεται με το ποσό των 13.286.350€ για την εκτέλεση όλων των έργων που είχε προτείνει στο πλαίσιο του Προγράμματος, προκειμένου να δώσει οριστική λύση στις δυσλειτουργίες του Βιολογικού Καθαρισμού, οι οποίες είναι συνεχείς από την έναρξη λειτουργίας του έργου το 2008 και αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα υποέργα, τα οποία πρέπει να δημοπρατηθούν εντός 6 μηνών, αφορούν στην επανακατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων της Σφαιρίας, στην επανακατασκευή και αναβάθμιση των αντλιοστασίων της Καλαυρίας, στην αποκατάσταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και την αναβάθμισή της σε Γ’/θμιας επεξεργασίας, στην επέκταση του δικτύου συλλογής μέχρι το Σιρόκο και το Σιρένε και στη δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης για σκοπούς άρδευσης και πυρασφάλειας. Επίσης, προβλέπονται δαπάνες 215.550€ για την επίβλεψη και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των έργων από το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», καθώς και 100.000€ για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου – μελετητή.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο και για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του Δήμου Πόρου, η οποία ισοδυναμεί με τον ετήσιο προϋπολογισμό του για το 2021.

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των δημόσιων και δημοτικών καταστημάτων, Σχολείων, καταστημάτων και οικιών της πόλης του Πόρου και των πλοίων στο λιμάνι του Πόρου.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου
07:00 - Χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία από τους Ιερούς Ναούς της πόλης
08:00 - Έπαρση Σημαίας στο μνημείο Ηρώων από άγημα του Κ.Ε. Πόρος
11:00 - Επίσημη Δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργίου
11:30 - Δέηση υπέρ των πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, μαθητική παρέλαση στην πλατεία Ηρώων
12:00 - Βράβευση επιτυχόντων μαθητών Λυκείου Πόρου στην πλατεία Ηρώων
18:30 - Υποστολή Σημαίας στο μνημείο Ηρώων - Πέρας γενικού σημαιοστολισμού

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28ης Οκτωβρίου από 08:00 έως 13:00:
• Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων ανεξαιρέτως των τροχοφόρων από πιάτσα ταξί έως πλ. Σολομωνίδη
• Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των τροχοφόρων πλην ταξί και οχημάτων ΑΜΕΑ από κτ. Συγγρού έως πιάτσα ταξί (σε περίπτωση βροχής η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει)

Οι συμμετέχοντες και οι θεατές της παρέλασης θα πρέπει να τηρούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19.

Όπως είναι γνωστό, με το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών», το οποίο εγκρίθηκε με Κ.Υ.Α. στις 4.11.2011, νομιμοποιήθηκε η παράνομη χωροθέτηση όλων των υφιστάμενων έως τότε ιχθυοτροφείων στην χώρα μας, και προβλέφθηκε ότι στις ίδιες περιοχές θα έπρεπε εντός 5 ετών να δημιουργηθούν Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), δηλαδή τεράστιες θαλάσσιες και χερσαίες βιομηχανικές ζώνες εντατικής παραγωγής που θα διοικούνται από τις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας. Στις 30.12.2015 η παραπάνω προθεσμία παρατάθηκε κατά 3 έτη με Π.Ν.Π., ενώ με το Ν.4638/2019 (ά.14) παρατάθηκε για 2 ακόμα έτη, δηλαδή έως τις 4.11.2021.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Είναι επίσης γνωστό ότι το «Χωροταξικό» συντάχθηκε με επιμέλεια των ίδιων των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας και προσφέρθηκε ως δωρεά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το θεσμοθέτησε χωρίς προηγουμένως να έχει θεσμοθετήσει Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον θαλάσσιο χώρο, παραβιάζοντας έτσι τους στοιχειώδεις κανόνες της λογικής και της χωροταξίας, αλλά και τις υποχρεώσεις της χώρας προς την Ε.Ε. Επιπλέον, σε πλήρη αντιδιαστολή με τον προνομιακό ρόλο των εταιριών του κλάδου, ο σχετικός σχεδιασμός καθορίστηκε και υλοποιείται εν κρυπτώ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η σύμφωνη γνώμη της οποίας δεν είναι αναγκαία ούτε για την αδειοδότηση των Π.Ο.Α.Υ., ούτε για την αδειοδότηση επί μέρους μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που έχουν λάβει διαχρονικά, επιβάρυναν κατά την περίοδο των Μνημονίων το τραπεζικό σύστημα με χρέη της τάξης του 1δις και σήμερα ελέγχονται στην πλειοψηφία τους από μόλις δύο πολυεθνικά fund.

Αντιδρώντας στην αδιανόητη αυτή κατάσταση, παράκτιοι Δήμοι, Σύλλογοι και άλλοι φορείς, σύστησαν το 2011 την «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών με Υδατοκαλλιέργειες», απαιτώντας την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης Π.Ο.Α.Υ. μέχρι: 1) να θεσμοθετηθεί Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την θάλασσα και 2) να προβλεφθεί ως αναγκαία η σύμφωνη γνώμη της Τ.Α. σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης. Αυτές τις κατευθύνσεις ορίζει άλλωστε η περιβόητη «Έκθεση Πισσαρίδη», ενώ σε αυτό ακριβώς το πνεύμα ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στην ομιλία του στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης στην Μασσαλία. (βλ. https://primeminister.gr/2021/09/03/27339 )

Παρ’ όλα αυτά, τα αιτήματα της Επιτροπής παραμένουν ανικανοποίητα και η Κυβέρνηση σήμερα είναι έτοιμη να εγκρίνει μια ακόμα παράταση της προθεσμίας ίδρυσης των Π.Ο.Α.Υ., δίνοντας νέο «φιλί ζωής» στις εταιρίες του κλάδου που επί 10 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές και αδειοδοτικές προϋποθέσεις που οι ίδιες έχουν ορίσει. Μπροστά στο φάσμα αυτό, η διάσωση ή η καταστροφή των περιοχών μας εξαρτάται απόλυτα από τους βουλευτές της σημερινής Βουλής, η αρνητική ψήφος των οποίων σε μια τέτοια διάταξη αποτελεί την μοναδική θεσμική πράξη που έχουν αρμοδιότητα να κάνουν για να μπλοκάρουν την καταστροφή των περιοχών μας και την μοναδική στιγμή στην κοινοβουλευτική τους καριέρα που θα αποκαλυφθεί η πραγματική τους στάση στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την μεριά μας, ως εκπρόσωποι των περιοχών που κάνουν αγώνα ζωής ή θανάτου για την αποτροπή της βιομηχανοποίησής τους, δηλώνουμε ότι τυχόν έγκριση τέτοιας διάταξης θα συνιστά την πλέον εχθρική πράξη προς τους Δήμους μας και τους κατοίκους τους η οποία θα διαχωρίσει τους εχθρούς από τους φίλους.

Για περισσότερες πληροφορίες: syntonistikiepitropi.gr

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις για την έναρξη εγγραφών δημοτών Πόρου και Τροιζηνίας Μεθάνων, καθώς και εθελοντών στην αθλητική εκδήλωση Porosea2021.

Ανακοίνωση - Έναρξη Εγγραφών

Ανακοίνωση - Εγγραφές Εθελοντών

Φόρμα - Δήλωση Εθελοντή Porosea

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Πόρου και εθελοντές κτηνιάτρους, πραγματοποιεί δωρεάν πρόγραμμα στειρώσεων γατών στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο πρώην κτήριο ΠΙΚΠΑ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα στειρωθούν αδέσποτες γάτες, ενώ κάθε φιλόζωος κάτοικος του νησιού μπορεί να φέρει για στείρωση αδέσποτα ζώα που φροντίζει στη γειτονιά του.

 

Πληροφορίες:
Χριστίνα Ροή - 6986611122
Εύη Γεωργαντζή - 6945486069
Νεκταρία Μαύρου - 6906630117

Ο Δήμος Πόρου, ξεκινώντας το τουριστικό πρόγραμμα προβολής για τη νέα σεζόν, συμμετέχει ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής στη μεγάλη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM TOP RESA, η οποία διεξάγεται στο Παρίσι από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ IFTM TOP RESA ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  

Ο Δήμος μας είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία φέτος σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των εμπορικών συναντήσεών μας με φυσική παρουσία μετά την έναρξη της πανδημίας και την οποία θα επισκεφθούν πάνω από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού, influencers και media.

 

Τον Δήμο μας στο Παρίσι εκπροσωπεί το μέλος της ΕΤΑΠ Τάσος Φιακάς, ο οποίος θα παρουσιάσει το νησί μας και τις επιχειρήσεις του μέσω της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου ( visitporos.com ), με έντυπο υλικό παρουσίασης και χάρτες, καθώς και με το επίσημο βίντεο τουριστικής προβολής το οποίο θα επισυναφθεί και στο οπτικοακουστικό υλικό τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής και θα μοιραστεί σε όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου, καθώς και στις b2b προγραμματισμένες συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και influencers.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ IFTM TOP RESA ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ   

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής για τη φιλοξενία στο περίπτερό της και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ IFTM TOP RESA ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για τα θέματα των ΟΤΑ, κ. Στέλιο Πέτσα, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης τη Δευτέρα 20.9.2021. Ο κ. Δημητριάδης, εξέθεσε στον κ. Πέτσα τις ιδιαιτερότητες του Δήμου Πόρου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα ακόλουθα θέματα, τα οποία ο κ. Πέτσας δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου:

1. Ανάγκη αλλαγής του πληθυσμιακού ορίου κατηγοριοποίησης των μικρών νησιωτικών Δήμων από 3.500 σε 5.000 κατοίκους.
2. Ανάγκη επιχορήγησης του κόστους μεταφοράς απορριμμάτων των Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής προς την Φυλή.
3. Στήριξη του Υπουργείου στις δράσεις ύδρευσης του Δήμου Πόρου.
4. Παρουσίαση προτάσεων του Δήμου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και παράκληση κατά προτεραιότητα εξέτασης της πρότασης χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης του Βιολογικού.
5. Ζητήματα «κυβερνησιμότητας» των Δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, στους οποίους δεν συγκροτείται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Ζητήματα αρμοδιοτήτων για κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα.
7. Προβλήματα και καθυστερήσεις στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Ενημέρωση για την απόφαση του Δήμου να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την υποστήριξη της Τεχνικής του Υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου, Δημήτρης Μπογιατζής.

Συνάντηση του Δημάρχου Πόρου Γ. Δημητριάδη με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα

Συνεχίζει τις καινοτομίες στον τομέα καθαριότητας ο Δήμος Πόρου:
Απευθείας παραλαβή και της ανακύκλωσης από τα μαγαζιά του κέντρου

Από το 2016 ο Δήμος Πόρου εφαρμόζει την πρωτοποριακή πρακτική της παραλαβής των σύμμικτων απορριμμάτων απευθείας από «ατομικούς» κάδους που έχει διαθέσει δωρεάν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κέντρου του νησιού, έχοντας αποσύρει τους κοινόχρηστους πράσινους κάδους από την κεντρική παραλιακή οδό. Τα καταστήματα διατηρούν τους «ατομικούς» κάδους στο εσωτερικό τους και με το κλείσιμό τους κάθε βράδυ τούς τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, απ’ όπου τα απορριμματοφόρα του Δήμου παραλαμβάνουν το περιεχόμενό τους στις 5:00 τα ξημερώματα, αφήνοντας το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα στην εικόνα και τη λειτουργία του νησιού.

Η επιτυχία του εγχειρήματος οδήγησε τη δημοτική αρχή στην απόφαση να εφαρμόσει την ίδια καινοτομία και στην ανακύκλωση μπλε κάδου, επιδιώκοντας επιπλέον τη μεγιστοποίηση της επίδοσης του Δήμου στον τομέα αυτό μέσω της αύξησης του διαχωρισμού των υλικών στην πηγή, αλλά και την αποφόρτιση του δικτύου κοινόχρηστων μπλε κάδων, οι οποίοι -σε αντίθεση με τους πράσινους- δεν θα αποσυρθούν από την οδό. Έτσι, ο Δήμος Πόρου ενέταξε στη νέα τριετή εργολαβία καθαριότητας που υπέγραψε με την εταιρία ΑΠΑΝΑ Α.Ε., την προμήθεια 100 «ατομικών» μπλε κάδων, οι οποίοι διανεμήθηκαν σε όλα τα παραλιακά καταστήματα του Οικισμού και πλέον (και) η αποκομιδή των υλικών ανακύκλωσης διενεργείται με απευθείας παραλαβή τους από τα καταστήματα.

Ο Δήμος Πόρου, ο οποίος είναι μεταξύ των πρώτων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής στην ανακύκλωση μπλε κάδου, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοπόρες δράσεις στον τομέα καθαριότητας, παρότι λόγω του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, επιβαρύνεται με διπλάσιο (κατά κεφαλήν δημότη και κατά τόνο) κόστος διαχείρισης απορριμμάτων εξαιτίας της υποχρέωσης καθημερινής μεταφοράς τους σε απόσταση 180χλμ στη Φυλή.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Την Παρασκευή 24.9.2021 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Παρασκευή 24.9.2021 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY, στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 09:30 έως τις 14:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

Την Παρασκευή 24.9.2021 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι του Πόρου ανταλλάσσουμε Ανακυκλώσιμα Υλικά με
πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Το «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικό ΟΠΣ: 5003499), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003499 – Ε.Π. «Αττική 2014-2020») του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), που εδρεύει στην Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τη Δευτέρα 27.9.2021.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα

Περίληψη Ανακοίνωσης

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την έγκριση τοπικών κανονιστικών Αποφάσεων για τα ακόλουθα δύο θέματα:

1. «Τοπικό σχέδιο δράσεων αντιμετώπισης καταστροφών»: Πρόκειται για το σχέδιο δράσεων του Δήμου, των τοπικών αρχών και των πολιτών στα επίπεδα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και άλλων καταστροφών. Για το αντικείμενο αυτό, ο Δήμος έχει συντάξει προσχέδιο, το οποίο ήδη έχει τεθεί υπόψη των λοιπών τοπικών αρχών που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας (Απόφαση Ο.Ε. 121/2021).

2. «Μονιμοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ίσχυσαν το καλοκαίρι του 2021 στην περιοχή της Σφαιρίας»: Για το θέμα αυτό πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να μονιμοποιήσει για τις θερινές περιόδους κάθε έτους από εδώ και στο εξής, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που το 2021 εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση ως προσωρινές για την περιοχή της Σφαιρίας (πεζοδρόμηση παραλίας και συνοδές αναγκαίες διατάξεις) δυνάμει της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού (Απόφαση Ο.Ε. 122/2021).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των ανωτέρω θεμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και φορέας καλείται να καταθέσει τις θέσεις του μέχρι τις 20 και 27 Σεπτεμβρίου -αντίστοιχα- στη διεύθυνση info@poros.gr. Στη συνέχεια, η Ο.Ε. θα διαμορφώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, τις εισηγήσεις της για τα δύο θέματα, τις οποίες θα υποβάλει στο Δ.Σ. για την έγκριση των τελικών κανονιστικών Αποφάσεων.

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν και φέτος οι μαθητές της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου Πόρου στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, 22 μαθητές από τον Πόρο εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές, εκ των οποίων οι 20 από την τάξη του 2020-2021. Παρατίθενται τα ονόματα και οι Σχολές εισαγωγής των 21 νέων φοιτητών, οι οποίοι έδωσαν την συναίνεσή τους για την δημοσίευση των σχετικών στοιχείων (απαιτούμενη από φέτος):

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – Οικονομικής Επιστήμης (Οικ. Παν. Αθηνών)
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Παν.)
3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Παν. Θεσσαλίας)
4. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – Κοινωνιολογίας (Παν. Αιγαίου)
5. ΓΚΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ – Χημείας (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
6. ΔΟΝΤΑ ΡΕΣΤΡΕΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – Πολιτικής Επιστήμης (Παν. Κρήτης)
7. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Παν. Θεσσαλίας)
8. ΚΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά)
9. ΚΟΤΖΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ – Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Κ.Π. Αθηνών)
10. ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΟΣ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Δυτ. Αττικής)
11. ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Επιστήμης Υπολογιστών (Παν. Κρήτης)
12. ΜΑΛΕ ΣΠΡΕΣΑ – Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Πατρών)
13. ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ – Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Παν. Ιωαννίνων)
14. ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων (Παν. Πελ/νήσου)
15. ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Παν. Κρήτης)
16. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ψυχολογίας (Παν. Κρήτης)
17. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Παν. Πειραιά)
18. ΣΕΡΕΠΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Παν. Πελ/νήσου)
19. ΣΤΙΕΦΝΙ ΤΖΕΣΙΚΑ – Φιλοσοφίας (Παν. Πατρών)
20. ΤΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά)
21. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Οικονομικών Επιστημών (Ε.Κ.Π. Αθηνών)

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου συγχαίρουν όλους τους μαθητές, καθώς και τους καθηγητές και γονείς τους για την υποστήριξη που τους παρείχαν, και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος θα βραβεύσει και θα παραδώσει δώρα στους μαθητές κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου.

Αναρτήθηκαν σήμερα 27 Αυγούστου 2021, τα οριστικά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021, με Α.Π. 5418/10.8.2021, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Πίνακας Απορριπτέων Οριστικός

Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικούς Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

Επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27.8 στο Νέο Δυτικό Λιμάνι Πόρου, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του πορθμείου από τις 9:30 έως τις 14:30.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους που εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ.: 2109215000.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.8.2021 ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναρτήθηκαν σήμερα, 23 Αυγούστου 2021, τα προσωρινά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 με Α.Π. 5418/10.8.2021, για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πόρου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από αύριο Τρίτη 24.08.2021 έως και την Τετάρτη 25.08.2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πίνακας Αιτούντων Πρόσληψη

Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων-Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα

«Ο Πόρος έχει κάτι από Βενετία. Κανάλι, επικοινωνία ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, χλιδή, νωχέλεια, αισθησιακός πειρασμός...» έγραφε στο ημερολόγιό του το 1946 ο Γιώργος Σεφέρης.

Αναδεικνύοντας τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά του νησιού, από την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 ο Δήμος Πόρου ξεκινάει για πρώτη φορά την λειτουργία γραμμής βάρκας η οποία θα λειτουργεί ως δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο του Πόρου, συνδέοντας το Νέο Δυτικό Λιμάνι (Γοργόνα) με το κέντρο του Οικισμού (Δημοτική Αγορά) και την Πούντα (πλ. Σολομωνίδη).

Η γραμμή αυτή είναι η τρίτη που λειτουργεί φέτος στο πλαίσιο της πρωτοπόρας πρακτικής του Δήμου Πόρου για επιχορήγηση των τοπικών θαλάσσιων μεταφορών και έχει στόχο να δώσει μια ακόμα εναλλακτική για την μετακίνηση εντός της πεζοδρομημένης παραλιακής οδού (πέρα από την δωρεάν επιβίβαση στο δημοτικό mini bus), προσφέροντας ταυτόχρονα μοναδικές εμπειρίες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Τα δρομολόγια θα διενεργούνται από την λέμβο «Σωκράτης» του Κυριάκου Καΐκα μέχρι και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινούν στις 14:30, 15:30, 16:30 (ώρες μεσημεριανής πεζοδρόμησης) και κάθε «ακριβώς» και «και μισή» από τις 19:00 έως τη 01:00 (ώρες βραδινής πεζοδρόμησης), ενώ η αναχώρηση από Πούντα θα γίνεται 15 λεπτά αργότερα από τις ανωτέρω ώρες.


Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Πόρου
Poros Municipal Mini Bus Service

Ο Δήμος Πόρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 5418/10.08.2021 (ΣΟΧ 2/2021) – ΑΔΑ: 9199ΩΞΝ-ΒΗ3, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων τρεις (3) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 6 ώρες/ημέρα και δύο (2) με σύμβαση μερικής απασχόλησης 3 ώρες/ημέρα, με ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Πόρου, για το Διδακτικό Έτος 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 έως και Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@poros.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (PDF)

Έντυπο κενής Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)

Ο Δήμος Πόρου στηρίζει την πρωτοβουλία της «Καθετής» για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας, αλλά και για τα ζώα που επλήγησαν στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές.
Η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνεται καθημερινά στον εκθεσιακό χώρο της Καθετής στον Πόρο (κτίριο Δουζίνα – πλησίον Σινέ Διάνα) 7-11μ.μ. και στον Γαλατά από Τρίτη 10.8 στον χώρο της Καθετής (25ης Μαρτίου) 10π.μ.-2μ.μ., ενώ στη συνέχεια ο Δήμος Πόρου θα αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών στις πληγείσες περιοχές.
Τα είδη που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

• Νερά
• Χυμοί
• Γάλα σκόνη, Γάλα εβαπορέ
• Δημητριακά
• Παξιμάδια, Φρυγανιές
• Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση μακράς διάρκειας (κονσέρβες, κρουασάν κ.λπ.)
• Σεντόνια
• Πετσέτες
• Ρούχα
• Βρεφικά είδη
• Μωρομάντηλα
• Χαρτί υγείας
• Αντισηπτικά
• Γάζες
• Πούλβο
• Παυσίπονα
• Οινόπνευμα
• Κρέμες για εγκαύματα
• Κολλύρια για τα μάτια
• Βαμβάκι
• Μάσκες

Για τους τετράποδους φίλους μας χρειάζονται:

• Ζωοτροφές (για γάτες, σκύλους κ.λπ.)
• Μπολάκια που θα χρησιμεύσουν για φαγητό-νερό (πλαστικά, πήλινα κ.λπ.)
• Κλουβιά μεταφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: Καθετή – 2298043825, Μάρα Δημοπούλου – 6981895055.

* Η λίστα θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.


 

Katheti, in collaboration with the Municipality of Poros, is collecting essential items for our fellow human beings and the animals that were affected by the fires in a large part of Greece.
The collection of basic necessities will take place in the exhibition space of Katheti in Poros, Douzinas building (near Cine Diana), daily 7-11pm and in Galatas (from Tuesday 10.8) in Katheti space, March 25 th  str., daily 10am- 2pm.

For our fellow human beings, we need:

• Water
• Juices
• Powdered milk, evaporated milk
• Cereals
• Nuts, rusks
• Ready-to-eat foods (canned food, croissants etc.)
• Bed sheets
• Towels
• Clothes
• Baby products
• Baby wipes
• Toilet paper
• Antiseptics
• Gauze
• Pulvo
• Painkillers
• Ethanol
• Burn creams
• Eye drops
• Cotton
• Masks

For our four-legged friends, we need:

• Food (for cats, dogs etc.)
• Bowls that will be used for food and water (plastic, clay etc.)
• Transport cages

 

For more information contact: Katheti – +302298043825, Mara Dimopoulou – +306981895055

* The list will be updated according to the needs that arise.

Το «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικό ΟΠΣ: 5003499), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003499 – Ε.Π. «Αττική 2014-2020») του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), που εδρεύει στην Αθήνα.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Τρίτη 31.8.2021.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα

Περίληψη Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα των επόμενων ημερών:

1. Νερό: Οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες του νησιού καλούνται να κάνουν τη μέγιστη δυνατή οικονομία στη χρήση νερού, καθώς η ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών λόγω ζέστης και τουριστικής αιχμής, σε συνδυασμό με την ανομβρία του χειμώνα, συνιστά πρωτοφανή συνθήκη που δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά ο Δήμος μας. Μεταξύ των μέτρων που υποδεικνύονται προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια του δικτύου ύδρευσης/πυρασφάλειας, είναι η αποφυγή κάθε μη-αναγκαίας χρήσης νερού (πλυσίματα οχημάτων και αυλών, γεμίσματα δεξαμενών κ.τ.λ.), ο περιορισμός των ποτισμάτων στο ελάχιστο και η χρήση εμφιαλωμένου νερού για πόση. Η σύσταση για μη-πόση του νερού του δικτύου απευθύνεται επιπλέον και για υγειονομικούς λόγους, καθώς ο απονιτροποιητής του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι δεξαμενές αδειάζουν, με συνέπεια κατά τις ώρες αυτές να περνάει περιστασιακά στο δίκτυο και νερό που δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

2. Καθαριότητα: Οι πολίτες καλούνται να ελαχιστοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα απορρίμματά τους και να φροντίζουν για τη σωστή περίδεση και εναπόθεσή τους στους κάδους, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα δυσοσμίας. Επίσης, απευθύνεται έκκληση κάθε απόρριμμα, ανακυκλώσιμο υλικό και ογκώδες αντικείμενο που είναι δυνατό να διατηρηθεί για ορισμένες ημέρες σε ιδιωτικούς χώρους, να μην εναποτεθεί τις ημέρες του καύσωνα στα σημεία περισυλλογής, ώστε να μειωθεί το έργο των Υπηρεσιών καθαριότητας που επιχειρούν υπό ακραίες συνθήκες ζέστης.

3. Λειτουργία Δήμου: Με Απόφαση Δημάρχου, τα συνεργεία του Δήμου και των συνεργαζόμενων εργολάβων θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας την Δευτέρα 2.8.2021 και τις επόμενες ημέρες για τις οποίες θα υπάρχει αντίστοιχη καιρική πρόγνωση και θα διενεργούν μόνο επείγουσες και αναγκαίες εργασίες. Επίσης, το Δημαρχείο θα λειτουργεί μέχρι τις 12:00 και στη συνέχεια μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

4. Πυρασφάλεια: Έχουν εφαρμοσθεί έκτακτα μέτρα αποκλεισμού δασικών οδών στις οποίες ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ενώ οι εθελοντές του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου διενεργούν έκτακτες βάρδιες καλύπτοντας τα κενά που δυστυχώς υπάρχουν στο νησί στην κάλυψη από τακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής.

5. Λιμάνι: Με εντολή Δημάρχου, ήδη από την προηγούμενη βδομάδα χορηγείται μόνο έως 0,5 κυβικό νερού ανά ελλιμενιζόμενο σκάφος και μόνο εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό αφαλάτωσης, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει πλήρης αναστολή υδροδότησης σε σκάφη.

6. Κλιματιζόμενοι χώροι: Από την Κυριακή 1.8.2021 θα λειτουργεί καθημερινά κλιματιζόμενος χώρος στο κτ. Συγγρού (αριστερή πτέρυγα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, στον οποίο μπορεί να εισέρχεται κάθε πολίτης, καθώς και κάθε ταξιδιώτης που αναμένει δρομολόγια ακτοπλοΐας ή πορθμείου.

7. Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν στον πενταψήφιο αριθμό 24ωρης λειτουργίας του Δήμου 15303 ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία: 2298022462, Λιμεναρχείο: 2298022274, Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο: 2298022199, Κ.Υ. Γαλατά: 2298320300).

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει του καύσωνα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες του νησιού να μην διενεργούν περιττές χρήσεις νερού, όπως πλυσίματα αυτοκινήτων, εκτεταμένα ποτίσματα, γεμίσματα δεξαμενών κ.τ.λ. και να κάνουν τη μέγιστη δυνατή οικονομία όταν χρησιμοποιούν το νερό για τις αναγκαίες χρήσεις τους.

Η οδηγία αυτή ισχύει μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, καθώς η καθημερινή κατανάλωση νερού αγγίζει ήδη τα ύψιστα επίπεδα, θέτοντας σε κίνδυνο εν όψει της κορύφωσης της επισκεψιμότητας της περιοχής, την επάρκεια της υδροδοτικής ικανότητας των γεωτρήσεων και τη σωστή λειτουργία του απονιτροποιητή.

O Δήμος Πόρου, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει ότι ξεκινάει εκ νέου ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Pfizer στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου.

Για πρώτη φορά η πρόσκληση αφορά, όχι μόνο ενηλίκους, αλλά και ανήλικους από 15 έως 17 ετών, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους αποκλειστικά μέσω της γραμματείας του Κ.Υ. Γαλατά, στο τηλέφωνο 2298320.300-1 (λειτουργία γραμματείας: εργάσιμες μέρες 09:00-12:00), επιλέγοντας εμβόλιο μεταξύ του Pfizer και του μονοδοσικού Johnson & Johnson.

Σημειώνεται ότι μέσω των εμβολιασμών που έχει συντονίσει ο Δήμος έχουν εμβολιασθεί μέχρι σήμερα 2.937 πολίτες, χωρίς στον αριθμό αυτό να συμπεριλαμβάνονται όσοι έκλεισαν το ραντεβού τους και εμβολιάστηκαν μέσω την πλατφόρμας εμβολιασμού και της άυλης συνταγογράφησης.

INVITATION FOR VACCINATION FOR ALL CITIZENS OVER 15 WITH THE PFIZER OR THE J&J VACCINE

The Municipality of Poros, in consultation with the Ministry of Health, invites all citizens over the age of 15 who wish to be vaccinated against Covid -19 with the Pfizer or the Johnson & Johnson vaccine, to communicate with the front desk of the Health Center of Galatas in order to schedule an appointment in Poros Health Center.

Telephone number: (+30)2298320.300-1 (MOΝ-FRI 09:00-12:00)

Το «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικό ΟΠΣ: 5003499), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003499 – Ε.Π. «Αττική 2014-2020») του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), που εδρεύει στην Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τη Δευτέρα 2.8.2021.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα

Περίληψη Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα.

Για τον Πόρο έχει ανακοινωθεί μία (1) θέση ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων).

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Διαβιβαστικό

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Ξεκίνησαν τα καθημερινά δρομολόγια βάρκας από το λιμάνι του Πόρου προς το Ασκέλι και το Νεώριο με επιδότηση του Δήμου Πόρου. Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, καθώς η συγκοινωνία με λέμβους είχε διακοπεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ από το 2014 που ο Δήμος προσπάθησε να την επαναφέρει αναθέτοντας το σχετικό μεταφορικό έργο σε τοπικούς λεμβούχους, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη γραμμή του Ασκελίου. Φέτος, για πρώτη φορά επιτεύχθηκε συμφωνία και για τις δύο γραμμές, ενώ καταβάλλεται ακόμα προσπάθεια να βρεθεί ανάδοχος και για τις γραμμές Πόρος – Πλάκα – Αλυκή και Νέο Δυτικό Λιμάνι – Δημοτική Αγορά – Πούντα.

Οι γραμμές θα λειτουργούν μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου ως εξής:

1. Πόρος – Ασκέλι – Μοναστήρι (λέμβος «ΤΖΩΝ ΝΑΚΗΣ»)
Καθημερινά 6 δρομολόγια στις 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:00 και 19:00. Η αναχώρηση θα γίνεται από το Λιμάνι, απέναντι από το καφέ Τυρόπουλου, με πρώτη στάση μετά από 10 λεπτά στο Ασκέλι (κεντρική προβλήτα «10 ης στάσης») και δεύτερη μετά από 10 ακόμα λεπτά στο Μοναστήρι. Τα δρομολόγια επιστροφής θα ξεκινούν «και μισή» από το Μοναστήρι και «παρά είκοσι» από Ασκέλι, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα στάσης στο ξενοδοχείο Σιρένε. Τιμή εισιτηρίου: 1,5€.

2. Πόρος – Νεώριο (λέμβος «ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»)
Καθημερινά 9 δρομολόγια στις 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00 και 21:00 από το Λιμάνι και αναχώρηση από Νεώριο «και δέκα». Η αφετηρία στο Λιμάνι θα βρίσκεται στην περιοχή της πιάτσας ταξί και στο Νεώριο στην κεντρική -και επισκευασμένη φέτος- προβλήτα μπροστά από το εστιατόριο «Βασίλης» (Μουρτζούκος). Τιμή εισιτηρίου: 1,5€.

Σάς ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.
Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.
Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 2298029099).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 90/2021 ομόφωνης Απόφασής της, ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης επτά (7) ημερών για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 158/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό ως παραχωρούμενων ή μη κοινοχρήστων χώρων που θα παραχωρηθούν για πρώτη φορά και έχει υποβληθεί αίτημα για την παραχώρησή τους. Κάθε πολίτης ή φορέας που θέλει να εκφράσει την άποψή του στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλείται να καταθέσει τις θέσεις του μέχρι την Πέμπτη 8.7.2021 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarhos@poros.gr.

Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Πόρου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί όσους κατοίκους κατόχους Ι.Χ. έχουν σταθμευμένα τα οχήματά τους σε οδούς και χώρους στάθμευσης του νησιού χωρίς να τα μετακινούν συχνά, να τα μεταφέρουν για την περίοδο του καλοκαιριού στον αύλειο χώρο του Λυκείου Πόρου, προκειμένου να εξοικονομηθούν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και να διευκολυνθούν οι συγκοινωνιακές ανάγκες του νησιού.

Για την είσοδο των οχημάτων στον χώρο, καθώς και για την έξοδο από αυτόν αν απαιτηθεί, οι κάτοχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Λίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 6944628691), καθώς ο χώρος θα παραμένει με κλειστή πόρτα, ώστε να εξασφαλίζεται αυξημένη ασφάλεια για τα οχήματα. Σημειώνεται ότι, αν οι θέσεις στάθμευσης εντός του χώρου εξαντληθούν, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία του δρομολογεί ο Δήμος Πόρου, μετά την υποβολή 10 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 22.549.693€ στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης». Με την υποβολή των εν λόγω προτάσεων, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11.6.2021, ο Δήμος Πόρου αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του «Α. Τρίτσης», εκμεταλλευόμενος τις 10 από τις 12 προσκλήσεις στις οποίες ήταν δικαιούχος και αθροίζοντας συνολικά έναν προϋπολογισμό-ρεκόρ για τα πληθυσμιακά του δεδομένα.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος μας αφορούν στα εξής έργα:
1. Έργο υδροδότησης στο Καραπολίτι και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για εγκατάσταση στον Αγ. Στέφανο – 2.493.968€ (Α.Τ.1 – Ύδρευση)
2. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών (δικτύου και μονάδας) του Βιολογικού Καθαρισμού με ένα ενιαίο έργο – 15.290.350€ (Α.Τ. 2 – Διαχείριση λυμάτων)
3. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων (κάδοι, απορριμματοφόρο, κλαδοθρυμματιστής, γερανοφόρο με αρπάγη) – 487.320€ (Α.Τ. 4 – Απορρίμματα)
4. Βελτίωση αγροτικής οδού στα Τσελεβίνια – 1.009.232€ (Α.Τ. 5 – Αγροτική οδοποιία)
5. Αποκατάσταση κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ – 580.890€ (Α.Τ. 7 – Δημοτικά κτήρια)
6. Ψηφιακό μουσείο/ξεναγός και ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου – 783.345€ (Α.Τ. 8 – Smart Cities)
7. Μελέτη ανάπλασης νότιου παραλιακού μετώπου Καλαυρίας (Νεώριο, Πέρλια, Κανάλι, Ασκέλι) – 613.216€ (Α.Τ. 9 – Ωρίμανση έργων προτεραιότητας)
8. Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων – 330.000€ (Α.Τ. 10 – Σχολεία)
9. Προσεισμικός έλεγχος δημ. κτηρίων – 37.200€ (Α.Τ. 11 – Προσεισμικός έλεγχος)
10. Προμήθεια εφτά ηλεκτρικών οχημάτων (mini bus, όχημα μεταφοράς ΑΜΕΑ, οχήματα υπηρεσιών κ.ά.) – 924.172€ (Α.Τ. 12 – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης)

Η διαμόρφωση και υποβολή των προτάσεων αποτέλεσε για τον Δήμο Πόρου μία διαδικασία πρωτοφανούς έντασης, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στη συμβολή των στελεχών των τεχνικών και οικονομικών του υπηρεσιών, των ειδικών συνεργατών Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του τεχνικού συμβούλου και των εξωτερικών συμβούλων που συνέδραμαν σε αυτή. Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας έχει φροντίσει και για το επόμενο κρίσιμο στάδιο, το οποίο αφορά στη σωστή διαχείριση και υλοποίηση των ανωτέρω έργων, η οποία θα έχει εξίσου πρωτοφανείς απαιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, ο Δήμος Πόρου ενέκρινε τρεις Προγραμματικές Συμβάσεις με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» (του οποίου είναι και ο ίδιος μέτοχος), υλοποιώντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του επιλογή για πλήρη απαγκίστρωση από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, η συνδρομή του οποίου τις προηγούμενες δεκαετίες δεν διασφάλισε τη σωστή υλοποίηση των μεγάλων έργων που πραγματοποιήθηκαν στο νησί.

Περίληψη Προτάσεων που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

1. Έργο υδροδότησης στο Καραπολίτι και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για εγκατάσταση στον Αγ. Στέφανο
• Το Υποέργο 1 αφορά σε εργασίες υδροδότησης και συνοδευτικές εργασίες προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής φρεατίων, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 2.044 m, την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης μήκους 3.302,78m, έργα σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης με το υπό αντικατάσταση δίκτυο ύδρευσης, σύνδεση του νέου αγωγού με υφιστάμενη δεξαμενή, κατασκευή του έργου (φρεατίου) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Πόρου, κατασκευή φρεατίων λειτουργίας και υδροληψιών και αποκατάσταση οδοστρώματος.
• Το Υποέργο 2 αφορά προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 800 m3 ημερησίως έκαστη, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πόρου. Οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε δασικό χώρο που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό, στη θέση «Άγιος Στέφανος».

2. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών του Βιολογικού Καθαρισμού με ένα ενιαίο έργο - 15.290.350€ (Πρόσκληση 2 - Αποχέτευση)
• Το Υποέργο 1, με προϋπολογισμό 4.216.000€, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση λειτουργίας της μονάδας ΒΙΟΚΑ με την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενη από μονάδα διύλισης και μονάδα απολύμανσης UV.
• To Υποέργο 2, με προϋπολογισμό 1.674.000€, αφορά στην υλοποίηση έργων μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για απεριόριστη άρδευση και πυροπροστασία. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή αγωγού μήκους 3.440m για την μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων από την μονάδα προς στην Φούσα, ενός αντλιοστασίου και μιας πλαστικής δεξαμενής 50m 3 .
• Το Υποέργο 3, με προϋπολογισμό 8.680.000€, αφορά στην αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων της Καλαυρίας και Σφαιρίας και την επέκτασή τους μέχρι το Σιρόκκο και το Σιρένε, καθώς και τον επανακαθορισμό του στο Κανάλι, ώστε το δίκτυο να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος που θα επιτρέψει ξανά την διέλευση μικρών σκαφών κάτω από την γέφυρα.
• Το Υποέργο 4, με προϋπολογισμό 50.000€, αφορά ενδεχόμενες δαπάνες από εμπλοκές των τεχνικών έργων με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, οπτικές ίνες).
• Το Υποέργο 5, με προϋπολογισμό 334.000€, αφορά στην αποζημίωση προσωπικού που θα ορίσει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών.
• Το Υποέργο 6, με προϋπολογισμό 111.910€, αφορά δαπάνες για υπηρεσίες βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
• Το Υποέργο 7, με προϋπολογισμό 218.550€, αφορά στις δαπάνες διοικητικού κόστους επίβλεψης του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.

3. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων - 487.320€ (Πρόσκληση 4 - Απορρίμματα)
Στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων και αφορά στην προμήθεια: α) 160 κάδων βιοαποβλήτων, β) ενός κλαδοθρυμματιστή ισχύος 30 KW, γ) ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη 6χ4 και δ) ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας 8 m3.

4. Βελτίωση αγροτικής οδού στα Τσελεβίνια - 1.009.232€ (Πρόσκληση 5 – Αγροτική οδοποιία)
Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση της υφισταμένης αγροτικής οδού μήκος περί τα 6,14 χλμ. από την διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού προς την περιοχή «Παναγίτσα» στα Τσελεβίνια, η οποία σήμερα είναι κακοτράχαλος χωματόδρομος, και τη κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων και των τάφρων για την απορροή των υδάτων καθώς και τοίχων αντιστήριξης.

5. Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτηρίου «ΠΙΚΠΑ» - 580.890€ (Πρόσκληση 7 – Δημοτικά κτήρια)
Το έργο αφορά στην αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ, το οποίο έχει παραχωρήσει στον Δήμο Πόρου το Υπουργείο Εργασίας, με μετατροπή της βασικής χρήσης του ισογείου σε πολυχώρο δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ, ενώ ο πρώτος όροφος μετατρέπεται σε χώρο εκδηλώσεων και φιλοξενίας, με τη δημιουργία αίθουσας που προορίζεται για την Φιλαρμονική του Δήμου, καθώς και δύο χώρων με βασικές υποδομές για βραχυχρόνια φιλοξενία συνεργατών του Δήμου (π.χ. ιατροί, μηχανικοί, καλλιτέχνες κτλ.).

6. Ψηφιακό μουσείο/ξεναγός και ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου – 783.345€ (Πρόσκληση 8 – Smart Cities)
• Υποέργο 1: αφορά σειρά εφαρμογών που επιτρέπουν την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου χωρίς την υποχρεωτική φυσική παρουσία είτε των εργαζομένων είτε των πολιτών. Η πράξη περιλαμβάνει: α) υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επικοινωνίας, διάδρασης Δήμου-Δημότη & ηλεκτρονικών πληρωμών, β) mobile App, γ) πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού, δ) λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου δημόσιων συμβάσεων, ε) λογισμικό διαχείρισης προσωπικού και ωρομέτρησης.
• Υποέργο 2, το οποίο περιλαμβάνει: α) Πλατφόρμα προώθησης του Πόρου ως τουριστικού προορισμού, αλληλεπίδρασης επισκεπτών με πολυμεσικό περιεχόμενο και ανάδειξης θεματικών διαδρομών (αρχαιολογικών, ιστορικών ή άλλων εστιασμένων σε θεματικές ενότητες π.χ. ποδηλατικές διαδρομές). Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό με πολλαπλούς τρόπους μέσω ειδικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα είναι cloud based ώστε να απαλειφθούν προβλήματα προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, β) Πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της συμμετοχικότητας και του εθελοντισμού, μέσω της δημιουργίας πρωτοπόρου συστήματος Loyalty.

7. Μελέτη ανάπλασης νότιου παραλιακού μετώπου Καλαυρίας (Νεώριο, Πέρλια, Κανάλι, Ασκέλι) - 613.216€ (Πρόσκληση 9 – Ωρίμανση έργων προτεραιότητας)
Η Μελέτη αφορά στην ανάπλαση -για πρώτη φορά- όλου του παραλιακού μετώπου στις περιοχές Νεώριο, Πέρλια – Κανάλι και Ασκέλι, καθώς και της οδού από Κανάλι προς Ασκέλι, από το μέτωπο των παρόδιων ιδιοκτησιών μέχρι και τις λιμενικές υποδομές στην θάλασσα. Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραθαλάσσιου μετώπου της Καλαυρίας, με ταυτόχρονη διατήρηση της παραδοσιακής του εικόνας, η ανάδειξη της περιοχής με τρόπο που να συμβάλει στην ενδυνάμωση του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής του τοπίου και η πρόβλεψη παρεμβάσεων για τις χερσαίες και συγκοινωνιακές υποδομές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: α) τον σχεδιασμό επιμέρους συγκοινωνιακών υποδομών εξυπηρέτησης πεζών, οχημάτων και σκαφών, με ασφαλή, αποδοτική και κατανοητή λειτουργία των επί μέρους χρήσεων και τμημάτων, β) την αντιμετώπιση προβλημάτων στάθμευσης, με τη χωροθέτηση και λειτουργία θέσεων στάθμευσης σε διάφορες περιοχές, γ) την ανάδειξη του φυσικού τοπίου και την λειτουργικότητα των χώρων πρωτίστως για τους πεζούς χρήστες και την χρήση ποδηλάτου, με την εξασφάλιση επαρκών διαδρομών και πεζοδρομίων, χώρων περιπάτου και χώρων στάσης, παραμονής και αναψυχής και την δ) διευθέτηση των θαλάσσιων χρήσεων (ελλιμενισμός, παραλίες, εστίαση). Η εν λόγω Μελέτη περιλαμβάνει ειδικές επί μέρους Μελέτες με τα εξής αντικείμενα: αρχιτεκτονική, κυκλοφοριακή, Η/Μ, Τοπογραφική, Υδραυλική , Φυτοτεχνική και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

8. Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων - 330.000€ (Πρόσκληση 10 – Σχολεία)
Η Μελέτη αφορά εργασίες επισκευής – συντήρησης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο, στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Πόρου και θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού χώρου.
• Εξωτερικούς & εσωτερικούς χρωματισμούς.
• Κατασκευή & τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιφράξεων – παραθύρων.
• Ανακατασκευή w.c.
• Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα.
• Κατασκευή στεγάστρων.
• Εργασίες επισκευής ηλεκτροφωτισμού κτιρίων.
• Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε υαλοπίνακες σχολικών τάξεων.
• Τοποθέτηση βάσεων καλαθοσφαίρισης.
• Τοποθέτηση στυλοβατών βόλεϊ.
• Κατασκευή εσωτερικών επιστρώσεων πλακιδίων

9. Προσεισμικός έλεγχος των δημοτικών κτηρίων – 37.200€ (Πρόσκληση 11 – Προσεισμικός έλεγχος)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Πρωτοβάθμιο ή και Δευτεροβάθμιο (όπου αποδειχθεί ότι χρειάζεται) Προσεισμικό Έλεγχο όλων των δημοτικών κτηρίων και Σχολείων του Πόρου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού και συγκεκριμένων ομάδων σε θέματα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου και Καταστροφικών Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων.

10. Προμήθεια εφτά ηλεκτρικών οχημάτων - 924.172€ (Πρόσκληση 12 – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης)
Η πρόταση αφορά υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της αξιοποίησής της για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στην προμήθεια επτά (7) ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και του απαραίτητου υποστηρικτικού εξοπλισμού τους, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών και των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια οχήματα και ο εξοπλισμός θα είναι τα εξής:
• 2 ηλεκτρικά φορτηγά ανοικτού κάδου με ανατροπή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά αδρανών υλικών
• 1 ηλεκτρικό σάρωθρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό δημοτικών οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων κλπ.
• 1 ηλεκτρικό mini λεωφορείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην Δημοτική Συγκοινωνία
• 1 ηλεκτρικό πυροσβεστικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατάσβεση πυρκαγιών τόσο εντός οικισμού όσο και στις εκτεταμένες δασώδεις εκτάσεις του Πόρου
• 1 ηλεκτρικό 4θεσιο όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση προσωπικού αλλά και την μεταφορά κατοίκων με κινητικά προβλήματα
• 1 ηλεκτρικό VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορά και αποθήκευση φορητών εργαλείων (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία)
• 8 σταθμοί φόρτισης για τη φόρτιση των παραπάνω οχημάτων

Ο Δήμος Πόρου, κατόπιν συνεννόησης με τη Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας, καλεί όλους τους ενήλικες πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν άμεσα κατά του κορωνοϊού covid-19 με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.poros.gr (Ενότητα: «Για τον Δημότη και τον Κάτοικο»). Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν στον Πόρο, χωρίς να έχει σημασία αν είναι κάτοικοι, δημότες ή Έλληνες πολίτες και ειδικά απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τουρισμό και σε παραθεριστές.

Invitation for vaccination for all adult citizens with the J & J vaccine

The Municipality of Poros, in consultation with the General Secretariat for Civil Protection and the Ministry of Health, invites all adult citizens who wish to be vaccinated against coronavirus Covid-19 with the Johnson&Johnson vaccine, to submit the application which is available on the municipal site.
Link: Δήμος Πόρου | Για τον δημότη και τον κάτοικο (poros.gr)

Σάς ενημερώνουμε ότι από σήμερα ξεκινάει τη λειτουργία της η Δημοτική Συγκοινωνία της Σφαιρίας. Επισυνάπτονται τα ωράρια λειτουργίας της.

Κατόπιν ομόφωνης Απόφασης του Δ.Σ. Πόρου, από την Παρασκευή 4.6.2021 ισχύουν στην κεντρική παραλιακή οδό του Πόρου τα ακόλουθα κυκλοφοριακά μέτρα:

1. Ζώνη Α – Πεζόδρομος: η οδός από την πιάτσα ταξί έως την πλατεία Σολομωνίδη πεζοδρομείται, με ελεύθερη διέλευση τις ώρες 06:30-14:00 και 17:00-19:00. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η διέλευση μόνο: (1) οχημάτων άμεσης ανάγκης, (2) οχημάτων μονίμων κατοίκων με άδεια, (3) οχημάτων με κάρτα ΑΜΕΑ, (4) του δημοτικού λεωφορείου, (5) delivery καταστημάτων (μόνο πιτσαρίες - σουβλατζίδικα) της Ζώνης Α, (6) ποδηλάτων.

2. Ζώνη Β – βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας: από το Ν. Δυτ.Λιμάνι έως την πιάτσα ταξί απαγορεύεται η κυκλοφορία τις ώρες 20:00-01:00 κάθε Π-Σ-Κ του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και όλο τον Ιούλιο και Αύγουστο. Εξαιρούνται τα οχήματα που εισέρχονται στην Ζώνη Α και επιπλέον: (7) τα ταξί, (8) τα βαν ξενοδοχείων για παραλαβή-αποβίβαση και (9) τα delivery καταστημάτων της Ζώνης Β.

3. Στάση-στάθμευση οχημάτων: Απαγορεύεται από την στροφή Σινεμά έως την πλ. Σολομωνίδη και στις δύο πλευρές της οδού, με τις εξής εξαιρέσεις: (1) στάση στο Parking της Δημ. Αγοράς, έναντι καταστήματος Βεσσαλά και προ και έναντι καταστήματος Βίκου, (2) στάθμευση Ι.Χ. μονίμων κατοίκων με κάρτα σε όλες τις ανωτέρω θέσεις, (3) στάθμευση δικύκλων στην παραθαλάσσια πλευρά της οδού από Εθν. Τράπεζα έως Ακτή Κανάρη (έναντι κτ. Κωστελένου), (4) φορτοεκφόρτωση σε θέσεις με σήμανση.

4. Οχήματα που η κυκλοφορία τους απαγορεύεται καθολικά: πούλμαν και λεωφορεία άνω των 8μ, φορτηγά και βαρέα οχήματα 1 άξονα και μ.β. άνω των 16τ.

5. Τροφοδοσία: Επιτρέπεται, υπό τους ανωτέρω όρους, μόνο τις ώρες: α) Μέγεθος Ι.Χ.: 06:30-14:00 και 17:00-19:00, β) Μεγαλύτερα οχήματα: 06:30-08:30 και 16:00-17:30.

6. Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα και γουρούνες: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια υπάγονται στις απαγορεύσεις για τα δίκυκλα εφόσον είναι άνω των 250W ή έχουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 25χλμ./ώρα ή κινούνται μόνο με χρήση γκαζιού, ενώ οι γουρούνες υπάγονται στις απαγορεύσεις για τα Ι.Χ.

7. Άδειες: Οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων μπορούν να υπάγονται στις εξαιρέσεις εφόσον λάβουν σχετική κάρτα από τον Δήμο (αίτηση στο info@poros.gr ): (1) Μόνιμοι κάτοικοι Α΄ ρυμοτομικού τετραγώνου Ζώνης Α, (2) φαρμακοποιοί και ιατροί με έδρα εντός των Ζωνών, (3) μίνι βαν ξενοδοχείων, (4) μοτοποδήλατα delivery, (5) Οχήματα εμπορικών καταστημάτων για μισή ώρα για έκτακτες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι για το 2021 ισχύουν όλες οι άδειες και κάρτες του 2020.

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων», ποσού 73.904,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 9.6.2021, ώρα 15:00.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Μελέτη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υ/Δ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες του Πάσχα ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

Ειδικότερα, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας και πασχαλινά εδέσματα, καθώς και χειροποίητες λαμπάδες, σε 86 ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος, ενώ, κατόπιν ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μοιράστηκαν μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου πακέτα τροφίμων σε επιπλέον 114 οικογένειες. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, καθώς και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν αντιμισθία, η δυνατότητα εμπλουτισμού των πακέτων με ποικιλία ποιοτικών ειδών οφείλεται επίσης στους ακόλουθους χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ:

• ΣΚΑΪ – «Όλοι Μαζί Μπορούμε» / My Market Κρανιδίου
• Σούπερ Μάρκετ Γκογκόσης
• Σούπερ Μάρκετ Κρητικός
• Σούπερ Μάρκετ Σταυριανάκης
• Σούπερ Μάρκετ Χατζηπέρος
• Colona Bakery
• Εσπεριδοειδή Αυγερινός

Ολοκληρώθηκαν τη Μ. Τρίτη 27.4.2021 οι μαζικοί εμβολιασμοί 1 ης δόσης του εμβολίου της Pfizer των πολιτών που υπέβαλαν αίτηση στον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο του γενικού εμβολιασμού των ενηλίκων κατοίκων του Δήμου. Οι πολίτες που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου μέσω της διαδικασίας που συντόνισε ο Δήμος από τα τέλη Μαρτίου είναι συνολικά 2.447 και, συνεκτιμώντας ότι πολλοί επιπλέον κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr και της άυλης συνταγογράφησης, προκύπτει ότι οι εμβολιασμένοι κάτοικοι του Πόρου με την 1 η δόση του εμβολίου ξεπερνούν μέχρι σήμερα τους 2.700 και ποσοστιαία το 65% του πληθυσμού (απογραφή 2011: 3.993).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί ιδιαίτερα τον γιατρό του Ε.Ο.Δ.Υ. Σταμάτη Βελώνια, τις εθελόντριες νοσηλεύτριες Ανδριανή Αϊβαλιώτη, Θεώνη Μπερέτσου, Έλλη Παλαιστίδου και Εβίτα Ποντίκα, τους εθελοντές φαρμακοποιούς Δημήτρη Ροΐδη και Βάσω Τυχοπούλου, τον εθελοντή γιατρό Θωμά Τέλιο, το προσωπικό του Π.Π. Ιατρείου Πόρου, τους αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και της Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας και τους χορηγούς 7brothers, Ρότα, Άσπρο Γάτο, Ανδρέα Χ. Καΐκα και Μαρία Ζεντέλη.

Από πλευράς Δήμου, η επιτυχία της διαδικασίας οφείλεται πρωτίστως στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών Χριστίνα Ροή, στους συνεργάτες Δημάρχου και εθελοντές Κατερίνα Ανδρεάδη, Μανώλη Μωυσιάδη και Κατερίνα Ρεΐζη, στον Γενικό Γραμματέα Μάνο Στεφανίδη και στο προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίοι επί 25 μέρες εργάστηκαν νυχθημερόν συντονίζοντας κάθε πτυχή της διαδικασίας.

Τέλος, κατόπιν συνεννόησης με τη Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας, ανακοινώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου που δεν έχουν εμβολιαστεί έχουν μια τελευταία δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 7.5.2021 και να εμβολιαστούν έως τα τέλη Μαΐου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στο www.poros.gr .

Ενημέρωση αναφορικά με τον προγραμματισμό της 2ης δόσης του εμβολίου:

Αναφορικά με τις 2ες δόσεις όσων εμβολιάστηκαν με 1η δόση την περίοδο 14.4 – 27.4.2021, ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τα ακόλουθα:

• Λόγω του μεγάλου αριθμού εμβολιασμών σε όλη την χώρα, η κεντρική πλατφόρμα καταχώρησης παρουσιάζει σοβαρή δυσλειτουργία, εξαιτίας της οποίας αργούν πάρα πολύ (έως και 3 βδομάδες) οι ειδοποιήσεις με sms για τη 2η δόση.

• Δεδομένων: α) ότι η γραμμή εμβολιασμού του Ε.Ο.Δ.Υ. που λειτουργεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου μπορεί να διενεργεί καθημερινά μόνο μέχρι 70 εμβολιασμούς και β) ότι την περίοδο που πέρασε έγιναν καθημερινά έως και 200 «υπεράριθμοι» εμβολιασμοί 1ων δόσεων μέσω της διαδικασίας που συντόνισε ο Δήμος, τα περισσότερα ραντεβού που γνωστοποιούνται στους κατοίκους του Πόρου για την 2η δόση απέχουν έως και 30-40 ημέρες από την 1η δόση.

• Τονίζεται ότι η 2η δόση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 21 ημέρες από την 1η, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στην επίδραση του εμβολίου αν γίνει αργότερα από 21 ημέρες.

• Τονίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον προγραμματισμό των 2ων δόσεων και ότι αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από την κεντρική πλατφόρμα εμβολιασμού. Ο Δήμος έχει προτείνει στους αρμόδιους φορείς να ενισχυθεί ξανά το Ιατρείο του Πόρου για το δεύτερο 15μερό του Μαΐου, ώστε οι εμβολιασμοί 2ων δόσεων να ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα με συντονισμό και ειδοποιήσεις του Δήμου.

• Όσοι πολίτες δεν έχουν λάβει μήνυμα για τη 2η δόση τους:
α) Δεν πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο αν δεν έχουν περάσει 21 ημέρες από τον εμβολιασμό τους.
β) Πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο μόνο αν έχουν περάσει 21 ημέρες από τον εμβολιασμό τους και δεν έχουν λάβει sms ειδοποίησης. Προκειμένου ο Δήμος να καταφέρει να διαχειριστεί τις πληροφορίες και να ενεργήσει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να ενημερώνουν για την καθυστέρηση αυτή όχι τηλεφωνικά, αλλά αποστέλλοντας e-mail στο emvolio@poros.gr (απαιτούμενες πληροφορίες: επώνυμο, όνομα, ΑΜΚΑ, ημερομηνία 1ης δόσης).
γ) Μπορούν να ελέγχουν ανά διαστήματα αν τυχόν έχει προγραμματισθεί η 2η δόση τους στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr (επιλογή «Είσοδος με ΑΜΚΑ»). Μπαίνοντας στην πλατφόρμα θα διαπιστώσουν: ή ότι δεν έχει καταχωρηθεί καθόλου η 1η δόση τους ή ότι έχει καταχωρηθεί αλλά το ραντεβού της 2ης δόσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα ή ότι το ραντεβού έχει προγραμματισθεί και απλώς δεν έχουν λάβει το sms. Στην τελευταία περίπτωση θα πάνε κανονικά στο ραντεβού τους, ενώ στις δύο πρώτες ισχύουν οι ανωτέρω οδηγίες (α) και (β).

Εποχή μεγάλων έργων ξεκινάει για τον Δήμο Πόρου, με τις προσπάθειες που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η δημοτική αρχή να αποδίδουν η μία μετά την άλλη. Τον τελευταίο μήνα εκδόθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία εγκρίσεις για σημαντικά έργα που είχαν μελετηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αναμενόταν η χρηματοδότησή ή η αδειοδότησή τους, ενώ ο Προϋπολογισμός του Δήμου σημείωσε ρεκόρ αύξησης φτάνοντας στο ύψιστο σημείο στην ιστορία του. (13.114.191€, έναντι 11.326.021€ το 2019 και 4.628.411€ το 2014).

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες εξελίξεις του τελευταίου μήνα είναι οι ακόλουθες:

• Ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» χρηματοδότησης ύψους 594.839,84€ για την κατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ και υποστηρικτικών υποδομών στο Ασκέλι (υποβολή αίτησης στις 3.12.2019).

• Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού του έργου διαμόρφωσης του κ/χ χώρου μπροστά από το Λύκειο και χρηματοδότησή του από το Πράσινο Ταμείο, ύψους 163.194€ (έναρξη ενεργειών: 26.4.2018).

• Έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δύο μονάδων αφαλάτωσης στον Αγ. Στέφανο (έναρξη ενεργειών: 1.8.2016) και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» ύψους 1.562.400€.

• Έγκριση χρηματοδοτήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ύψους 30.000€ για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και 107.570€ για την χρηματοδότηση υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (υποβολή: 13.11.2020).

• Χρηματοδότηση Μελέτης ύψους 30.000€ από το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων για την ανάπλαση του τριώροφου κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ.

• Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του έργου υδροδότησης της περιοχής Καραπολίτι, ύψους 931.568€.

• Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του έργου αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια, ύψους 1.009.232€.

• Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το έργο ανάδειξης μονοπατιών, ύψους 107.500€ (έναρξη ενεργειών: 5.4.2019).

• Έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανάπλασης της Πούντας, ύψους 64.405€ (έναρξη ενεργειών: 27.12.2018).

• Υπαγωγή του Δήμου μας στην κατηγορία των Δήμων με πλαφόν προτάσεων 12εκ.€ στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», χωρίς σε αυτό να συνυπολογίζεται μάλιστα η πρόταση ύψους 13εκ.€για τα έργα αποκατάστασης του Βιολογικού (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο «Α. Τρίτσης» θα εκδοθεί συνολική ενημέρωση με την υποβολή τους).

Τέλος, μία ακόμα πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο μας είναι η είσπραξη πολεοδομικού προστίμου 720.000€ από την Τράπεζα Πειραιώς και η βεβαίωση υπέρ του επιπλέον ληξιπρόθεσμων προστίμων ύψους 1,2εκ.€, τα οποία μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής προς τον Δήμο Πειραιά (η πολεοδομία του οποίου τα είχε βεβαιώσει), μεταβιβάστηκαν τελικά στον Δήμο μας. Η είσπραξη των πρώτων 720.000€ δίνει την δυνατότητα στον Δήμο μας να πρωτοπορήσει και στο πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, συνάπτοντας τριετή Προγραμματική Σύμβαση ύψους 378.547€ με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του τεράστιου αναπτυξιακού προγράμματος των επόμενων χρόνων. Με το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να ανατεθούν νέες Μελέτες για την ωρίμανση επόμενων έργων και να κλείσει οριστικά κάθε οικονομική αδυναμία που έχει κληρονομήσει η σημερινή διοίκηση εξαιτίας της υπεξαίρεσης του 2011. Σημειώνεται ότι τα χρήματα των πολεοδομικών προστίμων απαγορεύεται να ενισχύσουν τις ανταποδοτικές δαπάνες (ύδρευση-αποχέτευση, καθαριότητα-ηλεκτροφωτισμό και κοιμητήριο) και πρέπει υποχρεωτικά να κατανεμηθούν σε αναπτυξιακές δράσεις.

Ο Δήμος Πόρου, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με το άνοιγμα της εστίασης από τις 3.5.2021, ενημερώνει τους επιχειρηματίες του νησιού για τα ακόλουθα αναφορικά με τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων για το 2021:

• Με Απόφασή του στις 20.4.2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, προκειμένου να στηρίξει τους επιχειρηματίες του νησιού, καθόρισε για δεύτερη συνεχή χρονιά τις ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές τελών χρήσης κ/χ χώρων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1€/τ.μ. για τις «κύριες παραχωρήσεις» (οι «πρόσθετες» είναι δωρεάν βάσει του νόμου).

• Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των χώρων ήδη από τις 3.5.2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση το αργότερο έως την Μ. Τρίτη 27.4.2021, ενώ όσες αιτήσεις υποβάλλονται αργότερα θα εγκρίνονται εντός 10 ημερών.

• Οι εγκρίσεις των «πρόσθετων χώρων» θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξελίξεις που σχετίζονται με το άνοιγμα του Τουρισμού και των μετακινήσεων προς τα νησιά, και αφού εγκριθούν προηγουμένως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό. Οι πρόσθετες παραχωρήσεις θα είναι οι ίδιες με το 2020, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει την πεζοδρόμηση της οδού όπως θα εισηγηθεί η δημοτική αρχή.

• Οι αιτήσεις από φέτος θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (βρείτε την αίτηση στην αρχική σελίδα του poros.gr και στείλτε την στο info@poros.gr ) και θα εμπεριέχουν το αίτημα έκδοσης ενημερότητας μη- οφειλής προς τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων και την τήρηση της νομοθεσίας.

• Στην περίπτωση που οι αιτούμενες παραχωρήσεις είναι ίδιες με του 2020, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταβάλουν το ίδιο ακριβώς αντάλλαγμα με το 2020. Η καταβολή θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου (ALPHA BANK – IBAN GR32 0140 4700 4700 0200 1000 029) και είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας.

• Στην περίπτωση αιτημάτων για παραχώρηση τμημάτων που δεν είχαν παραχωρηθεί το 2020 θα πρέπει να υπάρχει επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, ενώ δεν θα γίνεται άμεση καταβολή του ανταλλάγματος, αλλά θα αναμένεται η εξέταση της αίτησης από τον Δήμο. Η αίτηση θα αναφέρεται μόνο στην «κύρια παραχώρηση» επί πεζοδρομίου, πεζοδρόμου ή πλατείας και εφόσον υπάρχει δυνατότητα «πρόσθετης παραχώρησης» σε παρακείμενο χώρο, αυτό θα εξετάζεται οίκοθεν από τον Δήμο.

• Οι άδειες θα παραδίδονται στα καταστήματα των αιτούντων με την έκδοσή τους και ταυτόχρονα οι αιτούντες θα υπογράφουν τις εκτυπωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις τους που θα τους υποδεικνύει ο υπάλληλος του Δήμου.

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πόρου συγκέντρωσε έως την Τετάρτη 21.4.2021 και διαβίβασε στη Γεν. Γρ. Πολ. Προστασίας λίστα 680 ακόμα κατοίκων (557 Έλληνες και 123 αλλοδαποί) που υπέβαλαν αίτηση για εμβολιασμό. Έτσι, ο αριθμός των κατοίκων που έως σήμερα έχουν υποβάλει αίτημα εμβολιασμού στον Δήμο ανέρχεται συνολικά σε 2.448 (2.077 Έλληνες και 371 αλλοδαποί), εκ των οποίων ήδη έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση 1.466. Συνεκτιμώντας ότι ένα ποσοστό της τάξης του 5-10% των αιτούντων τελικά δεν εμβολιάζεται, αλλά και ότι αρκετοί επιπλέον κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί μέσω της πλατφόρμας εμβολιασμού emvolio.gov.gr ή της άυλης συνταγογράφησης, υπολογίζεται ότι οι εμβολιασμένοι κάτοικοι του Πόρου θα ξεπεράσουν συνολικά τους 2.600 και ποσοστιαία το 65% του πληθυσμού. Η προσπάθεια ωστόσο για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού αυτού συνεχίζεται, καθώς μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής 23.4.2021 ο Δήμος θα δέχεται αιτήσεις εμβολιασμού με τους τρόπους που έχουν ήδη ανακοινωθεί (τελευταία προθεσμία).

Διευκρινίσεις:
• Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με το εμβόλιο της Pfizer σε ειδική γραμμή εμβολιασμού που έχει στηθεί στο Εμβολιαστικό Κέντρο του Πόρου, η οποία θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 25.4.2021.
• Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των αιτούντων και του περιορισμένου χρόνου, τα ραντεβού κλείνονται αυθημερόν χωρίς πλέον δυνατότητα επιλογής ή αλλαγής ώρας. Συνεπώς, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση παρακαλούνται να είναι άμεσα διαθέσιμοι για προσέλευση στο Κέντρο.
• Οι πολίτες παρακαλούνται να μην καλούν στον Δήμο για να αλλάξουν τα ραντεβού τους, να ρωτήσουν πότε θα κληθούν για εμβολιασμό, να κάνουν ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου κ.τ.λ., γιατί προκαλούν τεράστιο πρόβλημα στην επικοινωνία για τις ειδοποιήσεις των ραντεβού.
• Τα επαναληπτικά ραντεβού προγραμματίζονται το νωρίτερο μετά από 21 ημέρες, ωστόσο, λόγω της μαζικότητας των εμβολιασμών, οι ημερομηνίες μπορεί να ξεπερνάνε ακόμα και τον έναν μήνα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην επίδραση του εμβολίου. Τονίζεται ότι ο προγραμματισμός των δεύτερων δόσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του Υπουργείου, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης από τον Δήμο.
• Όσοι κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν λάβει SMS ειδοποίησης για το ραντεβού της 2ης δόσης μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr με το ΑΜΚΑ τους («Είσοδος με ΑΜΚΑ») και τον αριθμό taxisnet και να ελέγχουν αν υπάρχει κλεισμένο ραντεβού που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί. Μόνο αν περάσουν 15 μέρες χωρίς να έχει αναρτηθεί το ραντεβού τους και χωρίς να έχουν λάβει SMS, μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο προκειμένου να μεσολαβεί για τον καθορισμό του ραντεβού.

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 14.4.2021 οι εμβολιασμοί των κατοίκων του Δήμου Πόρου άνω των 18 ετών που υπέβαλαν σχετική αίτηση στον Δήμο και συμπεριλήφθηκαν στην λίστα που υποβλήθηκε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 7.4.2021. Με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν από το προσωπικό που εργάζεται στην «πρώτη γραμμή» της παροχής υπηρεσιών του νησιού (δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς, διανομές προϊόντων κτλ) και θα συνεχιστούν καθημερινά με προτεραιότητα μεγαλύτερης ηλικίας έως και την Κυριακή 25.4.2021. Κατά το διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα εμβολιαστούν οι 1.347 κάτοικοι που έχουν ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα, καθώς και όσοι ακόμα υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 21.4.2021, η οποία και ορίζεται ως νέα και τελική προθεσμία υποβολής δηλώσεων. Επίσης, από τις 22 έως τις 25.4.2021 θα γίνει και η δεύτερη δόση όλων των κατοίκων που εμβολιάστηκαν έως την 1.4.2021 και δεν τους έχει έρθει ακόμα sms για το σχετικό ραντεβού.

Διευκρινίσεις:
• Οι εμβολιασμοί γίνονται με το εμβόλιο της Pfizer.
• Οι κάτοικοι ειδοποιούνται τηλεφωνικά μία ημέρα πριν το ραντεβού τους.
• Κάθε ενήλικας κάτοικος που δεν έχει ακόμα δηλώσει το όνομά του, μπορεί να το κάνει μέχρι και την Τετάρτη 21.4.2021 μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στο www.poros.gr .
• Όσοι εμβολιάστηκαν έως την 1.4.2021 και δεν τους έχει έρθει sms για το ραντεβού της 2 ης δόσης παρακαλούνται να αποστείλουν email στο emvolio@poros.gr ώστε ο Δήμος να προγραμματίσει το ραντεβού τους.


The vaccination of adult residents aged 18+ of the Municipality of Poros has started

The vaccination of the residents over 18 years of age of the Municipality of Poros, who submitted an application to the Municipality to be included in the list submitted to the General Secretariat for Civil Protection on 7.4.2021, has started on Wednesday 14.4.2021. By decision of the Mayor Giannis Dimitriadis, the vaccinations started from the staff working in the "first line" of the island's services (public services, means of transport, delivery of goods, etc.) and will continue daily, in order of age, until Sunday 25.4.2021.

It is estimated that during this period a number of 1,347 residents, who have already submitted an application will be vaccinated, as well as all residents who will submit an application by Wednesday 21.4.2021, which is set as the deadline for submitting applications. It is also noted that from 22 to 25.4.2021, all residents vaccinated with the first dose until 1.4.2021, but they have not yet received an SMS for appointment, will receive the second dose of the vaccine.

Clarifications:
• Vaccinations are done with the Pfizer vaccine.
• Residents shall be notified by phone one day before their appointment.
• All adult residents who have not declared their name yet, can do that until Wednesday 21.4.2021 through the electronic application listed at www.poros.gr
• Those who were vaccinated until 1.4.2021 but have not received yet an sms for their appointment of the 2nd dose, are kindly requested to send an email to emvolio@poros.gr so that the Municipality can schedule their appointment.

Ο Δήμαρχος Πόρου γνωστοποιεί την πρόθεση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι/-νες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης, ήτοι από 15.4.2021 έως και 26.4.2021.

Δείτε αναλυτικά τη Δημόσια Γνωστοποίηση.

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πόρου συγκέντρωσε έως την Τρίτη 6.4.2021 και διαβίβασε στην Γεν. Γρ. Πολ. Προστασίας λίστα 1.347 ενηλίκων κατοίκων (1.164 Έλληνες και 183 αλλοδαποί) που υπέβαλαν αίτηση για εμβολιασμό, ο οποίος προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 14.4.2021. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η διαδικασία συλλογής αιτήσεων εμβολιασμού, με στόχο κάθε κάτοικος ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλει σχετική αίτηση και να εμβολιαστεί (ηλεκτρονική αίτηση στο www.poros.gr ή τηλεφωνικά στα 6940693069, 6940694069 & 2298320512).

Διευκρινίσεις:

• Εκτιμάται ότι θα γίνονται 100 εμβολιασμοί την ημέρα.
• Τις πρώτες 2 μέρες θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, τραπεζών, courier, λειτουργούντων καταστημάτων εστίασης και λιανεμπορίου, αυτοκινητιστών και λεμβούχων, τα στοιχεία των οποίων συγκέντρωσε κατά προτεραιότητα ο Δήμος στις 2.4.2021 και στη συνέχεια οι πολίτες θα ειδοποιούνται από το Δήμο κατά σειρά ηλικίας.
• Στην λίστα των αλλοδαπών κατοίκων που θα προσκληθούν βρίσκονται και όλοι οι κάτοικοι τρίτων χωρών που έλαβαν προσωρινό ΑΜΚΑ με την διαδικασία που ενεργοποίησε η Πολιτεία στις 6.4.2021.
• Τα επαναληπτικά ραντεβού προγραμματίζονται το νωρίτερο μετά από 21 ημέρες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην επίδραση του εμβολίου αν το διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο, εξαιτίας της μαζικότητας των ραντεβού.
• Ορισμένοι κάτοικοι (60+) που εμβολιάστηκαν την 1.4.2021 δεν έχουν λάβει ακόμα SMS ειδοποίησης για το ραντεβού της 2ης δόσης. Η καθυστέρηση αυτή είναι φυσιολογική και θα πρέπει να απευθυνθούν στον Δήμο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μόνο αν δεν λάβουν SMS έως τις 15.4.2021.


The vaccination of the adult residents of Poros starts on 14.4.2021 – We continue to accept applications

We wish to inform you that the Municipality of Poros has collected until Tuesday 6.4.2021 and has forwarded to the General Secretariat for Civil Protection, a list of 1,347 adult residents (1,164 Greeks and 183 foreigners) who have applied for vaccination, which is scheduled to start on Wednesday 14.4.2021. At the same time, the process of collecting applications for vaccination will continue, with the aim that all residents of age 18 years and over to submit a relevant application and be vaccinated (electronic application at www.poros.gr ).

Clarifications:

• It is estimated that there will be about 100 vaccinations per day.
• In the first 2 days, the vaccination will include public servants, bank employees, couriers, staff of operating delivery restaurants and open retail stores, taxi drivers and boat owners, on the basis of data collected by the Municipality on 2.4.2021. The following days, citizens will be notified by Municipality in order of age.
• The list of foreign residents, who will be invited, includes all citizens of third countries who received temporary AMKA according to the procedure activated by the State on 6.4.2021.
• Appointments for the 2nd dose will be scheduled after 21 days at the earliest. However, there is no effect on the vaccine if this interval is longer, due to the large number of the appointments.
• Some residents of age 60+ who were vaccinated on 1.4.2021 have not yet received an SMS notification of appointment for the 2nd dose of the vaccine. This delay is normal and they should contact the Municipality or the electronic platform only if they do not receive an SMS by 15.4.2021.

Όπως ενημερώθηκε ο Δήμος μας από το αρμόδιο Υπουργείο, ξεκινάει από την Τρίτη 6.4.2021 η διαδικασία ενεργοποίησης των «προσωρινών ΑΜΚΑ» των πολιτών τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του covid-19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στο ΚΕΠ του Δήμου Πόρου σχετική ηλεκτρονική αίτηση ( sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr ) στην οποία θα αναγράφουν το τηλέφωνό τους και θα επισυνάπτουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους στο οποίο θα φαίνονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός διαβατηρίου, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, φωτογραφία, όνομα πατρός και όνομα μητρός (αν δεν υπάρχουν στο διαβατήριο να αναγραφούν στο κείμενο του e-mail).

Αφού λάβουν τον «προσωρινό ΑΜΚΑ» οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στον Δήμο την ηλεκτρονική αίτηση εμβολιασμού που είναι αναρτημένη στο poros.gr, ενώ όσοι ήδη έχουν αποστείλει τέτοια αίτηση πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Δήμο τον «προσωρινό ΑΜΚΑ» τους μαζί με το ονοματεπώνυμό τους με ένα απλό e-mail στο emvolio@poros.gr.


Our Municipality has been informed today, that the process of activating the "temporary AMKA" for third country citizens who do not have AMKA and wish to be vaccinated against covid-19, will start on Tuesday 6.4.2021. Those interested may send an e-application to the KEP of the Municipality ( sofia.makri.kep0173@kep.gov.gr ), indicating their phone number and attach a copy of their passport in which the following information must be clearly shown: passport number, surname, first name, date of birth, place of birth, photograph, father's name and mother’s name (if these details are not shown in the passport they must be written in the text of the e-mail).

After receiving the "temporary AMKA" the citizens can complete and send to the Municipality the electronic application for vaccination which is posted on poros.gr, while those who have already sent an application should notify the Municipality of their "temporary AMKA" together with their name and surname by sending a simple e-mail to emvolio@poros.gr .

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμο μας, από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2021 απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς στον Πόρο (όπως επίσης και στους Δήμους Τροιζηνίας-Μεθάνων, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων).

Παρακαλούμε τις μέρες που μεσολαβούν μέχρι τότε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες καύσεις με ιδιαίτερη προσοχή (καθώς ήδη ο καιρός έχει βελτιωθεί και ήδη έχουν προκληθεί πυρκαγιές σε άλλες περιοχές), ώστε να μην υπάρχουν συσσωρευμένα ξερά κλαριά κατά τη θερινή περίοδο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις αφορούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου (ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική ανακοίνωση.

Μετά τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων του Πόρου ηλικίας άνω των 60 ετών που υπέβαλαν σχετική αίτηση ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες 1.4.2021, ο Δήμος Πόρου, κατόπιν συνεννόησης με την Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας, καλεί όλους τους ενήλικους πολίτες (18+) που διαμένουν στην επικράτειά του και επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού covid-19, να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι την Τρίτη 6.4.2021 συμπληρώνοντας τον κατωτέρω Πίνακα και αποστέλλοντάς τον στο email emvolio@poros.gr.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (18+)

Διευκρινίσεις:
• Όσοι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μπορούν να την κάνουν τηλεφωνικά στους αριθμούς: 6940 693069, 6949 694069 (ώρες 10:00π.μ. έως 20:00 κάθε μέρα) και 22983 20512 (ώρες και μέρες γραφείου).
• Οι εμβολιασμοί θα γίνουν με το εμβόλιο της Pfizer στο Εμβολιαστικό Κέντρο Πόρου («κτήριο ΚΑΠΗ»).
• Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες που κατοικούν στην επικράτεια του Δήμου Πόρου, χωρίς να έχει σημασία αν είναι δημότες Πόρου ή Έλληνες πολίτες. Τυχόν αιτήσεις προσώπων που δεν διαμένουν στον Πόρο, θα συνιστούν ψευδή υπεύθυνη δήλωση και θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην διαδικασία.
• Αίτηση μπορούν να κάνουν και κάτοικοι άνω των 60 ετών, καθώς και ευπαθείς ομάδες. Στους κατοίκους που έχουν ήδη κλείσει ραντεβού εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας www.emvolio.gr ή της άυλης συνταγογράφησης, συστήνεται να διατηρήσουν το ραντεβού τους και να μην υποβάλουν αίτηση ένταξης στην λίστα του Δήμου.
• Αίτηση καλούνται να κάνουν και πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, για τους οποίους αναμένεται λύση προκειμένου να εμβολιαστούν (ενεργοποίηση προσωρινού ΑΜΚΑ από το αρμόδιο Υπουργείο).
• Η παραπάνω διαδικασία συλλογής στοιχείων αναλαμβάνεται ατύπως από τον Δήμο Πόρου κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, παρότι η Πολιτεία δεν έχει αποδώσει επισήμως καμία αρμοδιότητα στους Δήμους για τα συγκεκριμένα ζητήματα.
• Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Δήμου για εμβολιασμούς κατοίκων ηλικίας 60 ετών και πάνω, την βδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν συνολικά 387 εμβολιασμοί.
• Ο Δήμος Πόρου έχει συγκεντρώσει ήδη τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, τραπεζών, courier, αυτοκινητιστών, λεμβούχων και υπαλλήλων λειτουργούντων καταστημάτων εστίασης και λιανεμπορίου, ώστε ο εμβολιασμός να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα σε αυτούς ήδη από την ερχόμενη βδομάδα.
• Όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον προγραμματισμό των εμβολιασμών θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση.

Η δημοτική αρχή καλεί όλους τους κατοίκους του Πόρου να υποβάλουν αίτηση εμβολιασμού, καθώς πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για την εξασφάλιση της προσωπικής τους υγείας, για την εξασφάλιση της υγειονομικής θωράκισης της κοινωνίας μας, αλλά και για την θωράκιση της φήμης του προορισμού μας ενόψει της επερχόμενης τουριστικής σεζόν.


The Municipality of Poros, in consultation with the General Secretariat for Civil Protection and the Ministry of Health, invites all adult citizens residing in its territory independent of age (18+) who wish to be vaccinated against coronavirus Covid -19, to submit an application to the Municipality by Tuesday 6.4.2021, by filling in the following Table and send it to the email address: emvolio@poros.gr.

All adult residents of Poros (18+) can apply for vaccination against covid-19 (18+)

Clarifications:
• The vaccination will take place at the Vaccination Center of Poros and will be done with the Pfizer vaccine.
• This invitation is addressed exclusively to citizens located and residing in the territory of the Municipality of Poros and It doesn’t matter if they are registered citizens of Poros or Greek citizens.
• Residents over the age of 60, as well as vulnerable groups, can also apply. To the residents who have already made an appointment for vaccination through the platform www.emvolio.gr or the intangible prescription system, the municipal authority recommends that they keep their appointment and not submit an application to be included in the list of the Municipality.
• Citizens of third countries who do not have AMKA are also invited to apply, while we are expecting a solution which will permit them to be vaccinated (activation of a temporary AMKA by the Ministry).
• The above data collection process is undertaken informally by the Municipality of Poros, at the request of the competent authorities, although the Government has not officially assigned any responsibility to the Municipalities for the specific issues.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 31.3.2021 και για χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών θα εκτελούνται εργασίες επέκτασης του δικτύου πυρόσβεσης εντός του παραδοσιακού οικισμού του Πόρου, από οικία Σ. Τάγκαλου όπισθεν της ταβέρνας «Δημήτρης» και κατά μήκος της οδού Κ.Λ. Δουζίνα έως την οικία Καλλή-Δίμιζα στην Πούντα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι αδύνατη η κυκλοφορία πεζών και δικύκλων, ενώ μετά το πέρας τους κατά τις μεσημεριανές ώρες θα δίνεται σε κυκλοφορία ένα τμήμα κατά μήκος της οδού, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία μόνο των πεζών.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου η πρώτη φετινή εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου μας. Συνολικά προσήλθαν 137 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 133, αριθμοί ιδιαίτερα ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης και της ελαχιστοποίησης των μετακινήσεων, ενώ τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους και τα νερά ΒΙΚΟΣ για τη χορηγία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι λόγω των μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού, οι αυριανοί εορτασμοί της Εθνικής Εορτής της 25 ης Μαρτίου 1821 θα πραγματοποιηθούν χωρίς συμμετοχή κοινού και θα περιοριστούν στην τέλεση δοξολογίας στον Ι.Μ.Ν. Αγ. Γεωργίου και στην κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ (Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974 Κ.Υ.Α. ά. 1, παρ. 1 α), στην κατάθεση στεφάνων θα μετέχει μόνο ο Δήμαρχος Πόρου και ο Διοικητής του Κ.Ε. Πόρος, ενώ στην δοξολογία έχουν προσκληθεί συνολικά 9 εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ώστε να τηρείται η αναλογία προσώπων ανά εμβαδό που έχει καθορισθεί από την κυβέρνηση για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία όλων των Μητροπολιτικών Ναών της χώρας στις 25.3.2021.

Ο Δήμος Πόρου, στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, έχει αποστείλει στην Επιτροπή «Ελλάδα 1821» πρόταση για την ένταξη των τοπικών εορτασμών των Συνοριακών στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεών της, ενώ με Απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία και παρουσίαση ιστορικού υλικού που θα αναφέρεται στον ρόλο του Πόρου στην Επανάσταση. Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες πρόκειται να παρουσιαστούν σε κάθε περίπτωση σε ψηφιακή μορφή, με την αξιοποίηση μάλιστα διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»), αλλά και σε εκδηλώσεις με παρουσία κοινού, αν αυτό καταστεί δυνατό στην πορεία του έτους.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα μικτό κλιμάκιο του Δ.Λ.Τ. και του Λιμεναρχείου Πόρου θα διενεργήσει επιθεώρηση στις περιοχές της Πούντας και της Πέρλιας προκειμένου να ελέγξει την ευταξία και καθαριότητα των λιμενικών χώρων. Σημειώνεται ότι το Δ.Λ.Τ. έχει ενημερώσει επανειλημμένα εγγράφως τους αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών για τους κανόνες ευταξίας και καθαριότητας που πρέπει να τηρούν και τους έχει καλέσει να απομακρύνουν κάθε στοιχείο που δεν συνάδει με αυτούς.

Οι ισχύοντες κανόνες ευταξίας και καθαριότητας είναι οι ακόλουθοι:

• Επιτρέπεται η διατήρηση διχτύων σε μήκος ίσο με την προβολή του κάθε σκάφους στην ακτή και πλάτος έως 1,5μ., με την προϋπόθεση ότι υπολείπεται διάδρομος διέλευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,5μ. (ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο). Τα δίχτυα πρέπει να είναι σκεπασμένα, καθαρά και τακτοποιημένα και επιτρέπεται η επιδιόρθωσή τους επί των κρηπιδωμάτων.

• Απαγορεύεται η διατήρηση στους εν λόγω χώρους οποιουδήποτε άλλου στοιχείου και εξοπλισμού που δεν είναι δίχτυ (βάρκες, άγκυρες, καδένες, μηχανές, ψυγεία, σχοινιά, καρέκλες, καφάσια κ.τ.λ.).

Στο πλαίσιο των ελέγχων, θα γίνει άμεση απομάκρυνση κάθε στοιχείου που βρίσκεται στους χώρους κατά παράβαση των ανωτέρω κανόνων, ενώ τυχόν βάρκες που ανευρεθούν θα φυλαχθούν για 2 μήνες για την περίπτωση που τις αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες τους, ενώ όσες είναι μη-λειτουργικές θα καταστραφούν άμεσα. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, θα βεβαιωθούν από το Λ/Χ Πόρου τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι ιδιοκτήτες που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί στις ειδοποιήσεις θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μεταφοράς των εξοπλισμών τους.

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 22.3.2021 οι εμβολιασμοί των κατοίκων του Δήμου Πόρου άνω των 60 ετών που υπέβαλαν σχετική αίτηση στον Δήμο και συμπεριλήφθηκαν στην λίστα που υποβλήθηκε από τον Δήμο στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 10.3.2021.

Οι εμβολιασμοί γίνονται με προτεραιότητα ηλικίας και ξεκίνησαν από τους πρώτους 60 προς εμβολιασμό Έλληνες πολίτες (επί συνόλου 356), οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες ειδοποιήθηκαν από τον Δήμο για το ακριβές ραντεβού τους, ενώ οι ειδοποιήσεις για τα ραντεβού των επόμενων ημερών θα γίνονται καθημερινά, ανάλογα με την πρόοδο των εμβολιασμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. και του Υπουργείο Υγείας.

Διευκρινίσεις:

• Οι εμβολιασμοί γίνονται με το εμβόλιο της pfizer.
• Η λίστα των 27 αλλοδαπών πολιτών με ΑΜΚΑ είναι ξεχωριστή και τα ραντεβού εμβολιασμών των κατοίκων που εμπεριέχονται σε αυτήν θα προγραμματιστούν μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή κατ’ εκτίμηση σε 1-2 βδομάδες από σήμερα.
• Η λίστα των 38 αλλοδαπών πολιτών χωρίς ΑΜΚΑ είναι επίσης ξεχωριστή. Οι κάτοικοι που εμπεριέχονται σε αυτήν θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των κατοίκων με ΑΜΚΑ να ακολουθήσουν την διαδικασία που θεσμοθετήθηκε με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγες μέρες προκειμένου να αποκτήσουν προσωρινό ΑΜΚΑ. (ακολουθεί ειδική ανακοίνωση για αυτούς).
• Η συμπληρωματική λίστα κατοίκων που έχουν υποβάλει αίτηση εμβολιασμού στον Δήμο μετά τις 9.3.2021, θα παραδοθεί στην Γ.Γ.Π.Π. λίγο πριν την ολοκλήρωση του εμβολιασμού όσων εμπεριέχονται στις τρεις παραπάνω λίστες, ώστε κάθε κάτοικος (άνω των 60 ετών) που δεν έχει ακόμα δηλώσει το όνομά του, να μπορεί να το κάνει μέχρι την «τελευταία στιγμή». Σημειώνεται ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ακυρώσουν το ραντεβού εκείνο και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην (συμπληρωματική) λίστα του Δήμου.
• Τα ραντεβού όσων κατοίκων έχουν κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov ή έχουν κληθεί μέσω της άυλης συνταγογράφησης εξακολουθούν να ισχύουν και θα διενεργούνται κανονικά.
• Οι κάτοικοι με «νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου» εφόσον έχουν ηλικία άνω των 60 ετών είναι σκόπιμο (για λόγους συντομίας) να εμβολιαστούν μέσω της διαδικασίας που συντονίζει ο Δήμος, ενώ όσοι από αυτούς έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση μόνο μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.

Ενημέρωση για την διαδικασία απόκτησης «προσωρινού ΑΜΚΑ εμβολιασμού» από τους πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ

Κατόπιν των αιτημάτων που υπέβαλαν Δήμαρχοι νησιωτικών Δήμων της χώρας (μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου) στην ελληνική κυβέρνηση, ψηφίστηκε από την Βουλή ειδική διάταξη (ά. 248 του Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ Α΄36) η οποία ισχύει από τις 9.3.2021, σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται «προσωρινό ΑΜΚΑ» σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εμβολιστούν.

Η έκδοση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov και της επιλογής «Αναζήτηση: Αν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ» (η επιλογή βρίσκεται στην κορυφή της κεντρικής σελίδας).

Η πλατφόρμα δυστυχώς δεν έχει επιλογή ανάγνωσης στα αγγλικά, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα πρέπει να ζητήσουν την βοήθεια κάποιου Έλληνα χρήστη (η βοήθεια αυτή μπορεί να γίνει και μέσω του Κ.Ε.Π. του Δήμου).

Ο Δήμος Πόρου εντός της ερχόμενης βδομάδας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με τους 38 πολίτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα ανωτέρω, να υποβοηθήσει την διαδικασία αιτήματός τους για «προσωρινό ΑΜΚΑ» και να λάβει πληροφορίες για το ποιοι από αυτούς την έχουν διεκπεραιώσει ήδη.

Όταν οι ανωτέρω πολίτες ενημερωθούν από την πλατφόρμα emvolio.gov για την έγκριση της αίτησής τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με το Κ.Ε.Π. για την ενεργοποίηση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» και αφού τον λάβουν, να επικοινωνούν εκ νέου με τον Δήμο Πόρου ( emvolio@poros.gr και 22983 20512) προκειμένου να γνωστοποιούν το «προσωρινό ΑΜΚΑ» τους.

Σημειώνεται ότι για την απόκτηση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» δεν απαιτείται η μετακίνησή των πολιτών εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Information on the procedure of vaccination of foreign residents of Poros

Following the information regarding the beginning of vaccinations on Monday 22.3.2021 for residents over the age of 60 who have submitted an application to the Municipality of Poros, we clarify the vaccination procedure for citizens of foreign countries:

1. Twenty seven (27) citizens of foreign countries who have AMKA will be called for vaccination when the vaccination of the 356 registered Greek citizens is completed. It is estimated that this will take place in about 1-2 weeks from today.

2. Thirty eight (38) citizens of foreign countries who do not have AMKA will be called for vaccination when the vaccination of all residents who currently have an AMKA is completed. By that time, they should have obtained a "temporary AMKA" according to the following instructions:

• Following the requests submitted to the Government by the Mayors of Greek island Municipalities (including the Mayor of Poros), the Parliament approved a provision (art. 248 of Law 4782/2021 - Government Gazette A 36) which was enacted on 9.3.2021, according to which a "temporary AMKA" may be granted to all foreign country citizens wishing to be vaccinated.

• The issue of a "temporary AMKA" can be done electronically through the emvolio.gov platform and the option «Αναζήτηση: Αν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ» (the option is at the top of the main page).

• Unfortunately, the platform does not have an English version, therefore people who cannot read Greek, should ask for the help of a Greek user (it is noted that the KEP of the Municipality can provide assistance to this purpose).

• The Municipality of Poros will contact by phone next week all 38 citizens of this category, in order to notify them about the necessary procedure and assist them in their application process for a "temporary AMKA" as well as to collect information on which of them have completed the process already.

• When the citizens of this category are informed by the emvolio.gov platform for the approval of their application, they should contact the K.E.P. of Poros for the activation of their "temporary AMKA" and afterwards they should contact the Municipality (emvolio@poros.gr and 22983 20512) in order to register their "temporary AMKA".

• It is noted that the acquisition of a "temporary AMKA" does not require the movement of citizens outside their place of residence.

Ξεκινάνε την Δευτέρα 22.3.2021 οι εμβολιασμοί των κατοίκων του Δήμου Πόρου άνω των 60 ετών που υπέβαλαν σχετική αίτηση στον Δήμο και συμπεριλήφθηκαν στην λίστα που υποβλήθηκε από τον Δήμο στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 10.3.2021.

Οι εμβολιασμοί θα γίνουν με προτεραιότητα ηλικίας και οι πρώτοι 60 προς εμβολιασμό Έλληνες πολίτες (επί συνόλου 356) ειδοποιούνται ήδη από τον Δήμο για το ακριβές ραντεβού τους την Δευτέρα, ενώ οι ειδοποιήσεις για τα ραντεβού των επόμενων ημερών θα γίνονται καθημερινά, ανάλογα με την πρόοδο των εμβολιασμών.

Διευκρινίσεις:

• Οι εμβολιασμοί θα γίνουν με το εμβόλιο της pfizer, οι πρώτες ποσότητες του οποίου βρίσκονται ήδη στον Πόρο.
• Η λίστα των 27 αλλοδαπών πολιτών με ΑΜΚΑ είναι ξεχωριστή και τα ραντεβού εμβολιασμών των κατοίκων που εμπεριέχονται σε αυτήν θα προγραμματιστούν μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή κατ’ εκτίμηση σε 1-2 βδομάδες από σήμερα.
• Η λίστα των 38 αλλοδαπών πολιτών χωρίς ΑΜΚΑ είναι επίσης ξεχωριστή. Οι κάτοικοι που εμπεριέχονται σε αυτήν θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των κατοίκων με ΑΜΚΑ να ακολουθήσουν την διαδικασία που θεσμοθετήθηκε με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγες μέρες προκειμένου να αποκτήσουν προσωρινό ΑΜΚΑ. (θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση ειδικά για αυτούς και τηλεφωνική επικοινωνία του Δήμου μαζί τους).
• Η συμπληρωματική λίστα κατοίκων που έχουν υποβάλει αίτηση εμβολιασμού στον Δήμο μετά τις 9.3.2021, θα παραδοθεί στην Γ.Γ.Π.Π. λίγο πριν την ολοκλήρωση του εμβολιασμού όσων εμπεριέχονται στις τρεις παραπάνω λίστες, ώστε κάθε κάτοικος (άνω των 60 ετών) που δεν έχει ακόμα δηλώσει το όνομά του, να μπορεί να το κάνει μέχρι την «τελευταία στιγμή». Σημειώνεται ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ακυρώσουν το ραντεβού εκείνο και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην (συμπληρωματική) λίστα του Δήμου.
• Τα ραντεβού όσων κατοίκων έχουν κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov ή έχουν κληθεί μέσω της άυλης συνταγογράφησης εξακολουθούν να ισχύουν και θα διενεργούνται κανονικά.
• Οι κάτοικοι με «νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου» εφόσον έχουν ηλικία άνω των 60 ετών είναι σκόπιμο (για λόγους συντομίας) να εμβολιαστούν μέσω της διαδικασίας που συντονίζει ο Δήμος, ενώ όσοι από αυτούς έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση μόνο μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σάς ενημερώνουμε ότι Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.
Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.
Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 2298029099).
Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται με συμπλήρωση του πεδίου Β1 στο έντυπο τύπου Β’ (κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών) ή με αποστολή SMS με τον κωδικό 1 στο 13033.

Επείγουσα επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νέου εκλογικού Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την οποία τονίζει την ανάγκη διόρθωσης των πληθυσμιακών ορίων κατηγοριοποίησης των «μικρών νησιωτικών Δήμων». Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Πόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ «μικροί» Δήμοι θεωρούνται οι ηπειρωτικοί και ορεινοί με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, οι νησιωτικοί θεωρούνται «μικροί» μόνο αν έχουν πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων.

Έτσι, οι νησιωτικοί Δήμοι σαν τον Πόρο με πληθυσμό λίγο πάνω από τις 3.500 κατοίκους στερούνται τις πρόνοιες που επιφυλάσσει η Πολιτεία στους «μικρούς Δήμους», όπως η ετήσια χρηματοδότηση ύψους 220 έως 430.000€ (φέτος 24,3εκ σε 89 Δήμους) και ο ορισμός ενός επιπλέον Αντιδημάρχου και ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με αποτέλεσμα η σημερινή κατηγοριοποίηση, αντί να επιφέρει σε αυτούς την επιτασσόμενη από το νόμο δίκαιη δημοσιονομική αντιμετώπιση, να προκαλεί τελικά ακριβώς το αντίθετο.

Με την επιστολή του ο Γιάννης Δημητριάδης ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο το σχετικό όριο να ανέλθει τουλάχιστον στις 5.000 κατοίκους, ώστε οι μόλις πέντε Δήμοι με πληθυσμό από 3.500 έως 5.000 κατοίκους (Πόρου 3.993, Σπετσών 4.027, Κυθήρων 4.041, Σκοπέλου 4.960, Μήλου 4.977) να έχουν στο εξής τα ίδια προνόμια με τους Δήμους πληθυσμού έως 3.500 κατοίκους.

Η επιστολή του Δημάρχου Πόρου κοινοποιείται επίσης στους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔΑ και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελεί την τέταρτη επιστολή που έχει αποστείλει ή συν- αποστείλει ο Δήμαρχος Πόρου στο Υπουργείο για το ίδιο θέμα από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ITB BERLIN - NOW 2021

Ο Δήμος Πόρου, διενεργώντας ακόμα μία δράση τουριστικής προβολής, συμμετείχε και φέτος στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin, που διεξήχθη ψηφιακά (ITB Berlin – NOW 2021) από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου.

Στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές επαφές με ταξιδιωτικά γραφεία – tour operators – bloggers – influencers και media από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το νησί μας μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου (visitporos.com) και μέσω ψηφιακού υλικού (επίσημα φυλλάδια σε ψηφιακή μορφή – επίσημο βίντεο τουριστικής προβολής). Ο Δήμος μας συμμετείχε στην Έκθεση ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπούμενος από το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσο Φιακά.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής για τη φιλοξενία στο διαδικτυακό της περίπτερο και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Υποβλήθηκε από τον Δήμο Πόρου στη Γ.Γ. Πολ. Προστασίας η λίστα των προς εμβολιασμό κατοίκων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναφορικά με τον εμβολιασμό κατοίκων του ηλικίας άνω των 60 ετών, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας συγκέντρωσε και διαβίβασε στις 10.3.2021 στη Γεν. Γρ. Πολιτικής Προστασίας αιτήσεις 421 προσώπων για εμβολιασμό, εκ των οποίων 356 Έλληνες και οι 65 αλλοδαποί (27 με ΑΜΚΑ και 38 χωρίς). Πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, για την οποία ο Δήμος Πόρου κατάφερε να δημιουργήσει σε χρόνο ρεκόρ ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και διαδικασία καθημερινής τηλεφωνικής υποβολής, ολοκληρώνοντάς την μέσα σε μόλις τέσσερις μέρες.

Πλέον, αναμένεται η ενημέρωση από τη Γ.Γ.Π.Π. για τις ημερομηνίες των εμβολιασμών, καθώς και απάντηση στο αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος μας για ενεργοποίηση αντίστοιχης διαδικασίας για τα άτομα ευπαθών ομάδων ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης, σε επικοινωνία του με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης υπενθύμισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τον εμβολιασμό των πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν ΑΜΚΑ χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στον Πειραιά.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι εφόσον υπάρχουν κάτοικοι του νησιού ηλικίας άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εμβολιαστούν, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτημα εντός της προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί (9.3.2021), μπορούν ακόμα να υποβάλουν σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την προηγούμενη ανακοίνωση, ώστε ο Δήμος να υποβάλει συμπληρωματική λίστα στην Γ.Γ.Π.Π. πριν τη διενέργεια των εμβολιασμών.


The list of residents to be vaccinated was submitted by the Municipality of Poros to the General Secretariat for Civil Protection

Following the announcement regarding the vaccination of residents of Poros over the age of 60, it is announced that the Municipality has collected and submitted on 10.3.2021 to the General Secretariat for Civil Protection, the list of applications of 421 persons for vaccination, of which 356 are Greek citizens and 65 foreigners (27 with AMKA and 38 without). This was a very demanding task, which the Municipality of Poros managed to complete in only four days, by establishing a telephone submission process and by creating a special electronic platform.

We now expect information from the General Secretariat for Civil Protection regarding the dates of vaccination. We also expect the response to our request for the vaccination of vulnerable people, independent of age, under the same procedure. The Mayor of Poros, Giannis Dimitriadis, has communicated with the Minister of Health Vassilis Kikilias, to remind him about the need to find a solution for the vaccination of third country citizens who do not have AMKA, without requiring their travelling to Piraeus.

Finally, we would like to inform you that if there are residents in the island over the age of 60 who wish to be vaccinated, but did not submit a request within the announced deadline (until 9.3.2021), they can still submit a request, following the instructions given by our first announcement, so that the Municipality can submit a complementary list to the General Secretariat for Civil Protection, before the start of vaccination.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-SHOP ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των επιχειρηματιών λιανικής, δημιούργησε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα e-shop για δωρεάν χρήση από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εστίασης, λιανικής και υπηρεσιών στην επικράτειά της για όλο το 2021. Το agora delivery αποτελείται από μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά για τους καταναλωτές και μια πλατφόρμα e-commerce για τους επιχειρηματίες, η οποία παρέχει δυνατότητα παραγγελιών delivery και click away με πληρωμή σε μετρητά και κάρτα.

Η δημιουργία του e-shop γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://agora.delivery, όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να αναρτήσουν σε ελάχιστα λεπτά τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε έτοιμους καταλόγους για την δραστηριότητά τους, ενώ για την πρόσβαση στο e-shop, οι καταναλωτές μπορούν να κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή σε IOS και android στα παρακάτω link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.agora.delivery
https://apps.apple.com/gr/app/agora-delivery/id1545626014?l=el

Ο Δήμος Πόρου υποστηρίζει την καινοτόμα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας στην επικοινωνία της και μοιράζοντας ενημερωτικό φυλλάδιο σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, στο οποίο παρουσιάζονται τα τέσσερα απλά βήματα για την χρήση της πλατφόρμας.

Τηλεφωνική υποστήριξη Περιφέρειας Αττικής: 2103234175.

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Ορκίστηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 ο νέος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μειοψηφίας του Δήμου Πόρου, Βαγγέλης Ταρταράκης. Ο κ. Ταρταράκης είχε ανακηρυχθεί ως τέταρτος επιλαχών στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και καταλαμβάνει τη θέση της Μαργαρίτας Μάνδηλα μετά την πρόσφατη παραίτησή της και την άρνηση του τρίτου επιλαχόντος των εκλογών Ιωσήφ Λαδά να ορκισθεί δημοτικός σύμβουλος. (επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτοι επιλαχόντες της παράταξης μειοψηφίας έχουν ήδη αναλάβει θέσεις παραιτηθέντων δημοτικών συμβούλων).

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003499), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003499 - Ε.Π. «Αττική 2014-2020») του Φορέα, που εδρεύει στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση αφορά μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακοποιών.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα
Περίληψη
Έντυπο Αίτησης

Οι ντροπιαστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα Μ.Μ.Ε. με το προσωπικό του Κ.Υ. Γαλατά να γλεντάει στον προαύλιο χώρο του Κέντρου την πρόσφατη Τσικνοπέμπτη παραβιάζοντας τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα και προκαλώντας το κοινό αίσθημα, αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου των προβλημάτων των δομών υγείας της περιοχής μας και είναι απολύτως αντιπροσωπευτικές του γενικού τρόπου λειτουργίας των δομών αυτών.

Όταν 13 άτομα του προσωπικού και ο Διευθυντής του Κ.Υ. βρίσκουν τον χρόνο και την διάθεση να στήσουν ένα παράνομο γλέντι την ώρα που οι συνάδελφοί τους στις νοσοκομειακές δομές πολεμάνε με την πανδημία, την ώρα που η περιοχή μας βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο λόγω της εξάπλωσης της νόσου, την ώρα που οι κάτοικοι καλούνται να τηρήσουν καταπιεστικά αναγκαία μέτρα, την ώρα που το Π.Π.Ι. Πόρου είναι κλειστό χωρίς προσωπικό, την ώρα που το Κ.Υ. για πρώτη φορά στην ιστορία του βάζει λουκέτο τα απογεύματα και η περίθαλψη παρέχεται από ήρωες ιδιώτες γιατρούς, ιερείς και δημοτικούς υπαλλήλους λες και βρισκόμαστε σε πόλεμο, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά στις συγκεκριμένες δομές.

Το Κ.Υ. Γαλατά (όπως και το Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου) νοσεί και χρειάζεται άμεση εξυγίανση. Χρειάζεται στελέχωση με γιατρούς, νέα διοίκηση και πρωτίστως χρειάζεται να σπάσει η ομερτά της συγκάλυψης του απαράδεκτου τρόπου λειτουργίας του ως Δημόσιας Υπηρεσίας. Μιας Υπηρεσίας στην οποία οι άδειες και οι εφημερίες βγαίνουν με κριτήριο να κάνουν διακοπές τον 15Αυγουστο και τα Χριστούγεννα κάποιοι γιατροί και «ας πεθαίνει ο κόσμος». Μιας Υπηρεσίας που χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες τις περιοχής, μισθοδοτεί σήμερα 21 υπαλλήλους «βοηθητικών» ειδικοτήτων αλλά μόλις 3 μόνιμους ιατρούς και η οποία έχει εξωθήσει με τον τρόπο λειτουργίας της σε παραίτηση 4 άξιους γιατρούς τα τελευταία χρόνια. Αν τα πράγματα δεν ειπωθούν με το όνομά τους σήμερα που ο προβολέας της επικαιρότητας έπεσε πάνω της, ή εξυγίανσή της δεν θα γίνει ποτέ.

Ο Δήμος Πόρου, κατόπιν συνεννόησης με την Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας, καλεί όλους τους πολίτες που διαμένουν στην επικράτειά του με ηλικία άνω των 60 ετών (έτος γεν. έως 1961) που επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού covid-19, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Δήμο μέχρι την Τρίτη 9.3.2021, με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Συμπληρώνοντας τον ακόλουθο Πίνακα (ο οποίος υπάρχει σε επεξεργάσιμη μορφή και στο www.poros.gr ) και αποστέλλοντάς τον στο email emvolio@poros.gr .
2. Γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους στα τηλέφωνα: 6940 6930 69 (ώρες 10:00π.μ. έως 20:00 κάθε μέρα, συμπ.Σ&Κ) και 22983 20512 (ώρες και μέρες γραφείου).

Διευκρινίσεις:
• Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση, οι εμβολιασμοί των κατοίκων του Δήμου μας δεν θα συνεχιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανά ηλικιακή ομάδα, αλλά θα ολοκληρωθούν συνολικά για όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 60 ετών σε κοινές ημερομηνίες στο εμβολιαστικό κέντρο Πόρου (εμβόλιο pfizer).
• Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες που βρίσκονται και κατοικούν στην επικράτεια του Δήμου Πόρου.
• Δεν έχει σημασία αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δημότες Πόρου ή Έλληνες πολίτες.
• Αίτηση καλούνται να κάνουν και πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, για τους οποίους αναμένεται λύση προκειμένου να εμβολιαστούν.
• Τυχόν αιτήσεις προσώπων που δεν διαμένουν σήμερα στον Δήμο Πόρου, θα συνιστούν ψευδή υπεύθυνη δήλωση και θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην διαδικασία. Σημειώνεται ότι ο Δήμος θα ελέγξει αν πράγματι οι αιτούντες διαμένουν στην επικράτειά του.
• Στους κατοίκους που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού, η δημοτική αρχή συστήνει να ακυρώσουν το ραντεβού τους και να επιλέξουν την ένταξή τους στην λίστα.
• Η παραπάνω διαδικασία συλλογής στοιχείων αναλαμβάνεται ατύπως από τον Δήμο Πόρου κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, παρότι η Πολιτεία δεν έχει αποδώσει επισήμως καμία σχετική αρμοδιότητα στους Δήμους για τα συγκεκριμένα ζητήματα και κρίνεται ως αναγκαία προκειμένου να θωρακιστεί υγειονομικά η τοπική μας κοινωνία, με δεδομένη την αδυναμία των αρμόδιων αρχών να την διεκπεραιώσουν οι ίδιες.


The Municipality of Poros, in consultation with the General Secretariat for Civil Protection and the Ministry of Health, invites all citizens residing in its territory and are over the age of 60 (born in 1961 or before) who wish to be vaccinated against coronavirus Covid -19, to submit an application to the Municipality by Tuesday 09.03.2021, in one of the following ways:
1. By filling in the following Table (which is available in a suitable form on the internet: www.poros.gr) and send by email to the email address: emvolio@poros.gr .
2. Giving their personal details by phone to the phone number: +30 6940 6930 69 (from 10:00 to 20:00 every day, incl. Saturday and Sunday) or to phone number +30 22983 20512 (during office hours).

Clarifications:
• According to new information, the vaccinations of the residents of our island will not continue through the electronic platform per age group, but will be completed for all age groups over 60 years old on common dates at the Poros vaccination center (Pfizer vaccine).
• This invitation is addressed exclusively to citizens located and residing in the territory of the Municipality of Poros.
• It does not matter if the interested parties are registered citizens of Poros or Greek citizens.
• Citizens of third countries who do not have AMKA are invited to apply, while we are expecting a solution which will permit them to be vaccinated. • Applications of persons who do not reside today in the Municipality of Poros, will constitute a false certification and will create a serious problem in the process. It is noted that the Municipality will check whether the applicants actually reside in its territory.
• Residents who have already submitted a request on the online platform and have arranged a vaccination appointment, are advised by the Municipal authority to cancel their appointment and choose to be included in the list.
• The above data collection process is undertaken informally by the Municipality of Poros, at the request of the competent authorities, although the Government has not officially assigned any responsibility to the Municipalities for the specific issues, however we consider it necessary in order to protect the health of our local community, given the weakness of the competent authorities to handle it themselves.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Με Απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και καθηγητής φυσικής αγωγής 2βάθμιας εκπαίδευσης, Χρήστος Λίτσας, ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Πόρου, με αρμοδιότητες τους τομείς Καθαριότητας και Πρασίνου. Ο κ. Λίτσας δεν θα λαμβάνει αντιμισθία, ενώ διατηρεί επίσης τις αρμοδιότητες του Τομέα Παιδείας του Δήμου, για τις οποίες είναι υπεύθυνος από τον Οκτώβριο του 2019, ως εντεταλμένος σύμβουλος. Με την ίδια Απόφαση Δημάρχου, η ευθύνη εποπτείας των υπόλοιπων τομέων που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ανατίθεται στον Αντιδήμαρχο Τάσο Παπαχρήστου, ενώ η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Ροή ορίζεται στο εξής ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία.

Οι παραπάνω αλλαγές αποφασίστηκαν σε συνέχεια της δήλωσης του έως σήμερα Αντιδημάρχου Γιώργου Κουτουζή, αρμόδιου τομέων ύδρευσης- αποχέτευσης, προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της πλειοψηφίας ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από την θέση του. Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ευχαριστεί τον Γιώργο Κουτουζή για την σημαντική συμβολή του στο έως σήμερα έργο της δημοτικής αρχής και για την αδιατάρακτη προσωπική τους σχέση από το 2013 μέχρι σήμερα, η οποία μετουσιώθηκε σε μία από τις μακροβιότερες θητείες Αντιδημάρχων (με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2014), τόσο για τα τοπικά όσο και για τα εθνικά δεδομένα.

Όπως ενημερώθηκε ο Δήμος Πόρου από τη Διεύθυνση Δασών Πειραιά, αναρτήθηκαν οι θεωρημένοι δασικοί χάρτες για τον Πόρο (όπως επίσης και για την Αίγινα, Αγκίστρι, Τροιζηνία-Μέθανα, Ύδρα, Σπέτσες, αλλά και για τους Δήμους του Νότιου Τομέα Αθηνών και της Π.Ε. Πειραιά).

Οι νέοι χάρτες, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της εξαίρεσης ανάρτησης των «οικιστικών πυκνώσεων» που είχαν οριοθετήσει οι Δήμοι το 2016, δημιουργούν πολλά προβλήματα ειδικά στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Ειδικά στον Πόρο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις παρυφές των Οικισμών Νεωρίου, Ασκελίου, καθώς και στη Φούσα, Καραπολίτι, Περγάρι κ.ά. θα πρέπει να δουν προσεκτικά τους νέους χάρτες και να ελέγξουν για τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους χάρτες που είχαν αναρτηθεί το 2017 (στους οποίους οι οικιστικές πυκνώσεις είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις).

Σύμφωνα με τη ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος μας, υπάρχει περίοδος υποβολής ενστάσεων 105 ημερών, από την Παρασκευή 26.2.2021 έως την Πέμπτη 10.6.2021.

Οι χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στο ακόλουθο LINK: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δασική Ανάρτηση (ktimanet.gr)

Από Διεύθυνση Δασών Πειραιά - Ανάρτηση νέων δασικών χαρτών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με την απαράδεκτη στάση που επιδεικνύει το Υπουργείο Τουρισμού στην υπόθεση των ιχθυοτροφείων και της δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Σε συνέχεια των από 7.10.2020, 17.11.2020 και 11.12.2020 εγγράφων μου και της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήσαμε στις 16.12.2020, επισημαίνω ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο σας δεν έχει ακόμα αποστείλει γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής Μελέτης (Σ.Μ.Π.Ε.) δημιουργίας βιομηχανικής ζώνης ιχθυοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ) στον Πόρο.

Όπως σας ανέπτυξα και στην τηλεδιάσκεψή μας, η διαχρονική αδράνεια του Υπουργείου σας επί του θέματος αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο αρρωστημένα σχέδια που προβλέπουν τη βίαιη βιομηχανοποίηση του νησιού μας έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά (Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών του 2011) και πλέον βρίσκονται σε τελική φάση υλοποίησης. Ειδικότερα, επεσήμανα ότι το Υπουργείο σας ουδέποτε είχε απαντήσει: α) στο από 1.4.2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο του διαβιβάστηκε αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε. του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών για έκφραση γνώμης, με συνέπεια να θεσμοθετηθούν αυτούσιες στην Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε όλες οι ορέξεις του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας για εκμετάλλευση του παράκτιου χώρου της χώρας και β) στο από 6.2.2013 έγγραφο της μελετητικής εταιρείας AMBIΟ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Τ. σχέδιο της Σ.Μ.Π.Ε. για την Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου.

Σήμερα, είναι η τρίτη διαδοχική φορά που το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει εκφράσει γνώμη επί του τελικού πλέον σταδίου του σχετικού σχεδιασμού, καθώς δεν έχει έως σήμερα απαντήσει στο από 12.7.2020 έγγραφο, με το οποίο το ΥΠ.ΕΝ. τού διαβίβασε την τελική Σ.Μ.Π.Ε. της Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου, προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του εντός 45 ημερών. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 121/2020 ομόφωνη Απόφαση-Ψήφισμά του που σάς διαβιβάστηκε στις 7.10.2020, απηύθυνε έντονη διαμαρτυρία στο Υπουργείο σας για την αδράνειά του και τη μη- ανταπόκριση στις αρμοδιότητές του και το κάλεσε να εκφράσει, έστω και εκπρόθεσμα, γνώμη επί του θέματος, και το ίδιο ακριβώς σάς παρακάλεσα προσωπικά και εγώ πριν δύο μήνες στην τηλεδιάσκεψή μας.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της γνωμοδότησης, όπως σάς επισήμανα και προφορικά, θεωρώ ότι το Υπουργείο σας οφείλει να διορθώσει σκανδαλώδεις παραλείψεις του παρελθόντος, εκφράζοντας, έστω και στο τελικό αυτό στάδιο, την κάθετη αρνητική του γνώμη επί των σχεδίων που θέλουν να μεταβάλουν ένα αμιγώς τουριστικό νησί σε βιομηχανική ζώνη. Το Κράτος, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, έχει μεν συνέχεια, όπως μου αναφέρατε, αλλά το δόγμα αυτό προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την εξακολούθηση παραλείψεων, σφαλμάτων και σκανδάλων, και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε σε αυτό. Κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω και πάλι να φροντίσετε για την άμεση γνωμοδότηση του Υπουργείου σας επί του επίμαχου θέματος.

Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης»

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του Πόρου, ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, έφυγε πρόωρα από κοντά μας χθες Πέμπτη 18.2.2021. Επιστήμονας, γιατρός, καθηγητής, ιδρυτής και Πρόεδρος επί σειρά ετών των Γιατρών του Κόσμου, Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά πρώτα απ’ όλα ένας άνθρωπος της συνεχούς προσφοράς και της έμπρακτης αγάπης προς τους συνανθρώπους του, όχι μόνο στον Πόρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην πιο μακρινή γωνιά της γης.

Η δημοτική αρχή Πόρου και ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, η οποία εδώ και πολλές γενιές επέλεξε το νησί μας και το Μεγάλο Νεώριο ως δεύτερο σπίτι της.

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει για τα δρομολόγια συγκοινωνιών Πόρου-Γαλατά, όπως έχουν γνωστοποιηθεί από το Λιμεναρχείο Πόρου:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας έχει παρακαλέσει τις Κοινοπραξίες του πορθμείου και το Λιμεναρχείο Πόρου να προσπαθούν στο εξής να αποφεύγουν τις συχνές αλλαγές στην περιοδικότητα των δρομολογίων (τόσο εντός της ίδιας ημέρας, όσο και ανά περίοδο), ώστε να είναι δυνατή η απομνημόνευσή τους από το εξυπηρετούμενο κοινό.

Προκειμένου να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Πόρου από εδώ και στο εξής θα έχει συνεχώς αναρτημένο στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.poros.gr τα ισχύοντα δρομολόγια, τόσο του πορθμείου, όσο και των λέμβων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού με επίκεντρο την Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ οι ειδικοί προμηνύουν την αύξηση των κρουσμάτων σε πανελλήνιο επίπεδο (τρίτο κύμα).

Στο νησί μας την ίδια περίοδο έχει επιβεβαιωθεί μικρός αριθμός ενεργών κρουσμάτων, ο οποίος, παρότι παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, έχει σταθερά αυξητική τάση. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων, δε, η κατάσταση φαίνεται πως είναι αντίστοιχη και στη γειτονική μας περιοχή, με την οποία άλλωστε υπάρχει μεγάλη διασύνδεση.
Όπως γίνεται αντιληπτό, βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη «στιγμή» και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι θα πρέπει να έχουμε μικρό και σταθερό κύκλο επαφών, έχει τεράστια σημασία ειδικά σε μια περιοχή σαν τη δική μας και παρακαλώ όλους και όλες να το τηρούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως βέβαια και όλα τα υπόλοιπα ισχύοντα μέτρα.

Όλοι μας θα πρέπει να επιδείξουμε τη μέγιστη υπευθυνότητα και υπομονή και να συνεχίζουμε να βάζουμε την υγεία μας και την υγεία των συνανθρώπων μας πάνω από όλα!

Γιάννης Δημητριάδης
Δήμαρχος Πόρου

ΝΕΑ ΟΔΥΝΗΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΟ: ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ Η ΧΕΛΓΚΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ

Τέσσερες μήνες μετά την απώλεια του συζύγου της Γιώργου, αναχώρησε την 1 η Φεβρουαρίου 2021 για το «μεγάλο ταξίδι» και η σύζυγός του Χέλγκα, η οποία τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Γιώργος και η Χέλγκα Κανελλάκη δοκιμάστηκαν σκληρά στη ζωή τους, χάνοντας πρόωρα τον μονάκριβο γιο τους Αλέξανδρο. Από τότε αφοσιώθηκαν στην ιδέα να προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούσαν στον αγαπημένο τους Πόρο. Έτσι, δώρισαν στον Δήμο μας την πολύτιμη συλλογή τους με κοχύλια, καρπό της πολύχρονης ερασιτεχνικής ενασχόλησής τους, και ανέλαβαν τις δαπάνες για την μόνιμή έκθεσή της στην Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, υπό την επιμέλεια του καθηγητή ΕΚΠΑ Γ. Θεοδώρου και της συζύγου του δρ. υδροβιολογίας Εύης Βαρδαλά. Οι χορηγίες αυτές δεν ήταν οι μόνες για το ζεύγος Κανελλάκη, αφού ανέλαβαν και αρκετές ακόμη, όπως την κουπαστή της κλίμακας Χατζοπουλείου και τον κλιματισμό του Ι.Ν. Ευαγγελισμού. Ελάχιστος φόρος τιμής από τον Δήμο προς το επίλεκτο ζεύγος των συμπολιτών μας, ήταν η απονομή του Μεταλλίου Ευποιίας και η τιμητική ονοματοδοσία με το όνομά τους, τόσο της κεντρικής αίθουσας της Βιβλιοθήκης, όσο και της κλίμακας που οδηγεί σε αυτήν. Ζωντανή ανάμνηση μάς μένει η εμπεριστατωμένη ξενάγηση που με το ευγενικό της χαμόγελό προσέφερε σε κάθε επισκέπτη της έκθεσης η Χέλγκα, εξηγώντας κάθε λεπτομέρεια για τη ζωή και τις ιδιότητες των κοχυλιών, μεταλαμπαδεύοντας έτσι τις πολύτιμες γνώσεις και τις ευαισθησίες της για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Με την οδυνηρή απώλειά της, η Χέλγκα μαζί με τον Γιώργο Κανελλάκη περνούν στο πάνθεο των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία και στον πολιτισμό του Πόρου. Ο Δήμος μας, σε ελάχιστο φόρο τιμής διανέμει σήμερα ηλεκτρονικά το συγκινητικό παιδικό παραμύθι της Χέλγκας Κανελλάκη «Ψίθυροι στο Μουσείο ή τα κοχύλια διηγούνται», ενώ σύντομα θα ανακοινώσει σημαντικές δράσεις για την ψηφιοποίηση της έκθεσης κοχυλιών και των κειμένων της εκλιπούσας.

Η κηδεία της Χέλγκας Κανελλάκη έγινε σε στενό κύκλο λόγω των μέτρων της πανδημίας την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στο Κοιμητήριο του Πόρου, όπου ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ο διευθυντής της Χατζοπουλείου Βιβλιοθήκης Γιάννης Μανιάτης, το ζεύγος Θεοδώρου- Βερδαλά και ο πατήρ Χαράλαμπος Μυλωνόπουλος συνόδευσαν την εκλιπούσα στην τελευταία της κατοικία.

Δείτε εδώ ηλεκτρονικά το παιδικό παραμύθι της Χέλγκας Κανελλάκη «Ψίθυροι στο Μουσείο ή τα κοχύλια διηγούνται»

Σάς ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας «Τα Νέα του Πόρου», το οποίο μπορείτε να δείτε και ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://poros.gr/efimerida-pdf/teyxos25.pdf

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου», που εδρεύει στον Δήμο Πόρου του Νομού Αττικής.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Όπως ενημερώθηκε ο Δήμος μας από τη Διοίκηση της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου, ξεκινούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 οι εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό Covid-19 στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου («κτ. ΚΑΠΗ»).

Οι σημαντικότερες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες αναφορικά με την διαδικασία, είναι οι ακόλουθες:

• Το Υπουργείο Υγείας έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο εμβολιασμών για όλα τα νησιά της χώρας, τα οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Στον Πόρο το πρόγραμμα εμβολιασμών θα ξεκινήσει στις 28.1.2021 μαζί με όλα τα νησιά (σύνολο 13) που έχουν πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, αλλά δεν έχουν Νοσοκομείο.

• Οι πολίτες (παντού) κάνουν ηλεκτρονικά αίτηση για εμβολιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.emvolio.gov.gr και στη συνέχεια ειδοποιούνται για την ημέρα και ώρα εμβολιασμού τους.

• Το πρόγραμμα εμβολιασμών (παντού) κατανέμεται ανά ηλικιακή ομάδα με πρώτη εκείνη άνω των 80 ετών.

• Στο κάθε εμβολιαστικό κέντρο (παντού) μπορούν να εμβολιάζονται όλοι οι πολίτες που διαμένουν στην αντίστοιχη περιοχή (και μόνον αυτοί). Δεν χρειάζεται να είναι δημότες ή να έχουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή να το γράφει το Ε1 τους, αλλά μόνο να συμπληρώσουν στην αίτηση εμβολιασμού την κατοικία στην οποία διαμένουν σήμερα.

• Εμβολιασμό μπορούν να κάνουν σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και όλοι οι κάτοικοι τρίτων χωρών εφόσον έχουν ΑΜΚΑ.

• Οι εμβολιασμοί θα γίνονται κάθε μέρα εκτός Κυριακής από 08:00 έως 20:00.

• Ο Δήμος Πόρου βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση με την ΔΥΠΕ, προκειμένου να υποστηρίξει την διαδικασία με κάθε τρόπο και στο πλαίσιο αυτό φροντίζει για την διάθεση χώρου, την συνδρομή νοσηλευτικού προσωπικού και οχήματος μεταφοράς ατόμων με δυσκολία μετακίνησης (τηλ. 15303), καθώς και για την ενημέρωση των κατοίκων.

• Σημειώνεται τέλος ότι η λειτουργία του Π.Π.Ι. Πόρου ως εμβολιαστικού κέντρου και ο εμβολιασμός των κατοίκων του Πόρου, ουδεμία σχέση έχει με την διαδικασία που θα ανακοινωθεί σύντομα από το Υπουργείο για τον εμβολιασμό των κατοίκων των ηπειρωτικών περιοχών της χώρας στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΤΟ 2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Την καλύτερη επίδοση στην ανακύκλωση μπλε κάδου μεταξύ όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής καταλαμβάνει ο Δήμος Πόρου για τα έτη 2018 και 2019. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση καταγράφεται στους Κανονισμούς Τιμολόγησης των ετών 2020 και 2021 του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, όπου παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το έργο ανακύκλωσης των 66 Δήμων της Αττικής, και οδηγεί στην εξασφάλιση έκπτωσης 5% για τον Δήμο μας για την εναπόθεση των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ της Φυλής.

Για τον καθορισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του κάθε Δήμου: α) στην ανακύκλωση μπλε κάδου, β) στη διαχείριση των βιοαποβλήτων και γ) στην ανακύκλωση αστικών αποβλήτων. Ο Δήμος Πόρου στο πρώτο κριτήριο έχει λάβει και για τα δύο έτη τον μεγαλύτερο συντελεστή επίδοσης (6,7% και 7,2%), αποτελώντας μάλιστα τον μοναδικό νησιωτικό Δήμο που έχει μεγαλύτερο συντελεστή από 1,3 (με την εξαίρεση του Δήμου Κυθήρων ο οποίος αποστέλλει στην Αττική μόνο ανακύκλωση και όχι σύμμικτα, με συνέπεια το ποσοστό του να είναι «εκτός συναγωνισμού»).

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι της χώρας μας υποχρεούνται να διαχειρίζονται πλέον τα απορρίμματά τους κατ’ ελάχιστον σε 5 ρεύματα (σύμμικτα, βιοαπόβλητα, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί). Αυτό είναι όμως απολύτως ανέφικτο για τους μικρούς νησιωτικούς Δήμους, λόγω του τεράστιου κόστους μεταφοράς και του μεγάλου εξυπηρετούμενου πληθυσμού (τουρισμός), σε αντιδιαστολή με τον μικρό μόνιμο πληθυσμό τους (περιορισμένα έσοδά). Το οικονομοτεχνικό αυτό αδιέξοδο είναι προφανέστατο στην περίπτωση των νησιωτικών Δήμων της Αττικής, οι οποίοι, λόγω της υποχρέωσης μεταφοράς στη Δυτική Αττική, υποχρεώνονται ήδη σήμερα σε διπλάσια -κατά κεφαλήν δημότη και κατά τόνο- έξοδα διαχείρισης απορριμμάτων, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής.

Λύση στο αδιέξοδο αυτό, το οποίο έχει επισημάνει η δημοτική αρχή Πόρου σε όλα τα αρμόδια πεδία συζήτησης (Κυβέρνηση, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, ΚΕΔΕ), μπορεί να είναι μόνο η επιχορήγηση των σχετικών δράσεων στα νησιά, ή ο περιορισμός της υποχρέωσής τους στην ανακύκλωση του μπλε κάδου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στην παραλία Μεγάλο Νεώριο. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση έκτακτων, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πόρου, που εδρεύει στον Πόρο Ν. Αττικής. Η θέση αφορά ένα (1) άτομο ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ. Οι αιτήσεις γίνονται είτε με συστημένη επιστολή είτε ηλεκτρονικά.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
Ανακοίνωση
Έντυπο Αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 21.1.2021 έως και Τρίτη 26.1.2021.

Με επείγουσες επιστολές που απέστειλε στις 31.12.2020 και 7.1.2021 προς τη Διοίκηση της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά, κοινοποιούμενες στον Υπουργό Υγείας και τους βουλευτές Α’ Πειραιά & Νήσων, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ζητάει άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της στοιχειώδους εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Γαλατά και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών εφημεριών ετοιμότητας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Πόρου τονίζει ότι το Κ.Υ. Γαλατά, στο οποίο σήμερα υπηρετούν 21 υπάλληλοι «βοηθητικών» ειδικοτήτων (γραμματείς, καθαρίστριες, οδηγοί, νοσηλεύτριες) και μόλις 3 ιατροί (ένας γενικός, ένας αγροτικός και ένας παιδίατρος), έχει περιέλθει σε πρωτοφανές σημείο δυσλειτουργίας, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 2 μήνες, τις 12 μέρες δεν υπάρχει καμία βραδινή εφημερία ιατρού και τις 14 εφημερεύει μόνος του ο παιδίατρος, όταν παραδόξως τις υπόλοιπες 36 μέρες του ίδιου διμήνου γίνονται ταυτόχρονες εφημερίες δύο ιατρών (παθολόγος + αγροτικός). Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Πόρου, η κατάσταση αυτή, η οποία είναι πρωτόγνωρη για το Κ.Υ., δεν οφείλεται μόνο στις διαχρονικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά πρωτίστως στην κακή διαχείριση του υπάρχοντος ιατρικού δυναμικού.

Επίσης, ο κ. Δημητριάδης επανέρχεται στο γεγονός ότι το προσωπικό του Π.Π.Ι. Πόρου, στο οποίο σήμερα υπηρετεί μία γενική ιατρός (αντί για 3 ιατρούς + 2 άτομα βοηθητικού προσωπικού), ουδέποτε στα χρονικά διενεργεί βραδινές εφημερίες ετοιμότητας (on call), με συνέπεια στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία της ενεργοποίησης του πορθμείου για τη μετάβαση ασθενοφόρου και ιατρού από το Κ.Υ. Γαλατά. Για το γεγονός αυτό, μετά την απώλεια ενός ακόμα κατοίκου του Πόρου στα τέλη Νοεμβρίου κατά την αναμονή του ασθενοφόρου από τον Γαλατά, ο Δήμαρχος Πόρου απέστειλε νέα αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιά, προκειμένου να συσχετισθεί με την προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από τις αρχές του 2019 για το ίδιο θέμα.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαριότητα δημοτικών χώρων και Συλλογή, Αποκομιδή και Μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 1.381.604,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, για 24 μήνες και του δικαιώματος προαίρεσης για 12 επιπλέον μήνες, ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10.2.2021, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Με την ολοκλήρωση της χρονιάς, παρουσιάζουμε ορισμένα σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν το 2020 από τον Δήμο μας, τα οποία δεν έτυχαν της προβολής που τους άξιζε, λόγω της κυριαρχίας στην επικαιρότητα σοβαρών ζητημάτων, όπως τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και οι εξελίξεις στο θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών. Τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν σημαντικές πτυχές της δραστηριότητας του Δήμου (υποδομές, διοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες) παρατίθενται επιγραμματικά ακολούθως μαζί με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην εφημερίδα «Τα Νέα του Πόρου» που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2021:

1. Έργα αναβάθμισης του δικτύου μεταφοράς ύδρευσης:

Σε συνέχεια του σημαντικού έργου αντικατάστασης των αγωγών μεταφοράς ύδατος από τον κάμπο της Τροιζήνας που ολοκληρώθηκε το 2019 με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (π/υ 3.200.000€), ο Δήμος μας πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2020 δύο σημαντικές εργολαβίες, συνολικού κόστους 32.955€, για την αντικατάσταση σωληνώσεων και συνδεσμολογίας στη Μεγάλη Σκάλα του Γαλατά και στην πλατεία Κορυζή στον Πόρο, ενώ δημοπρατήθηκαν τα έργα τηλεμετρίας δικτύου και υδρομετρητών, π/υ 1.061.205€ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) και 2.022.669€ (χρηματοδότηση Φιλόδημος) αντίστοιχα.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

2. Έργα ασφαλτόστρωσης:

Ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης της οδού από Φούσα έως Ναό Ποσειδώνα και προς την κατασκήνωση, καθώς και της οδού από το Λύκειο μέχρι το Κ.Ε. Πόρος. Το έργο εκτελέστηκε με χρηματοδότηση 227.368€ (π/υ 415.000€) της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

3. Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών:

Με χρηματοδότηση ύψους 56.880€ που εξασφαλίστηκε από το ΕΣΠΑ, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν νέοι σύγχρονοι εξοπλισμοί και μηχανήματα στο Πολυδύναμο Ιατρείο, στο Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο, στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

4. Αποκατάσταση αλτανών περιοχής Πούντας:

Με εργολαβία και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, αποκαταστάθηκαν και βάφτηκαν οι αλτάνες, τα σκαλιά, οι ράμπες και τα ιστορικά κειμήλιά (κανόνια, άγκυρες) στην παραλιακή ζώνη της Πούντας μέχρι τον Σταυρό. Την ίδια στιγμή, υπογράφτηκε η σύμβαση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση όλων των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής (από το μέτωπο των ιδιοκτησιών έως τη θάλασσα) και αναμένονται πλέον οι εγκρίσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

5. Δημιουργία νέων χώρων διοίκησης στο Δημαρχείο:

Μια ακόμα σημαντική κίνηση προς την εξοικονόμηση πόρων, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αύξηση αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί η μεταστέγαση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο ισόγειο του Δημαρχείου, στον χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσαν τα ΕΛΤΑ. Τις μέρες αυτές ολοκληρώνεται επίσης η μεταστέγαση και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (θα συστεγαστεί με την Πολεοδομία), καθώς και η μεταστέγαση του Γραφείου Προμηθειών στον όροφο του κτηρίου, ώστε όλες οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικών να βρίσκονται πλέον στον ίδιο χώρο.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν πακέτα τροφίμων σε 90 συμπολίτες μας, ενώ μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών μοιράστηκαν επιπλέον 112 πακέτα σε αντίστοιχους συμπολίτες μας. Εκτός από τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, καθώς και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν αντιμισθία, η δυνατότητα εμπλουτισμού των πακέτων με ποικιλία ποιοτικών ειδών οφείλεται επίσης στους ακόλουθους χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

• ΣΚΑΪ – «Όλοι Μαζί Μπορούμε» / My Market Κρανιδίου
• Γιώργος Γεωργούσης
• Κατερίνα Σακελλίου
• Εσπεριδοειδή Αυγερινός
• Φούρνος Αγγελόπουλου
• Φούρνος Καραγιάννη
• Ζαχαροπλαστείο Βεσσαλά
• Σούπερ Μάρκετ Γκογκόσης
• Σούπερ Μάρκετ Σταυριανάκης
• Σούπερ Μάρκετ Χατζηπέρος

Όπως ενημέρωσε τον Δήμο Πόρου ο Άγιος Βασίλης, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και καθώς η «Γειτονιά των Χριστουγέννων» φέτος είναι κλειστή, η διανομή των δώρων στα παιδιά του Πόρου θα γίνει με κατ’ οίκον delivery ανήμερα τα Χριστούγεννα, Παρασκευή 25.12.2020.

Ο Άγιος Βασίλης έχει αποθηκεύσει ήδη στην αποθήκη του Δήμου δώρα για όλα τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού, των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου και την ημέρα των Χριστουγέννων θα περάσει από όλες τις γειτονιές του νησιού (δυστυχώς όχι με το έλκηθρο, αφού δεν χιονίζει…), όπου θα κάνει στάση σε κεντρικά σημεία, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τα παραλάβουν βγαίνοντας έξω για μια σύντομη μετακίνηση για σωματική άσκηση και τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού.

Το δρομολόγιο του Άγιου Βασίλη θα είναι το ακόλουθο:

• Νεώριο – ταβέρνα Βασίλη: 11:00
• Πέρλια – Παιδική Χαρά: 11:30
• Συνοικισμός – Παιδική Χαρά: 12:00
• Ασκέλι – σ.μ. Σταυριανάκη: 12:30
• Πόρος – Παιδική Χαρά: 13:00
• Πόρος – πλατεία Δεξαμενής: 13:30
• Πόρος – πλατεία Σολομωνίδη: 14:00

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και κινητής καντίνας) την πενταετία 2021-2025, στις παραλίες Μικρό Νεώριο και Μεγάλο Νεώριο. Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 11:00 (για την παραλία Μικρό Νεώριο) και 12:30 (για την παραλία Μεγάλο Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μικρό Νεώριο).

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία (Μεγάλο Νεώριο).

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια προς υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 202.950,00€ (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 150.000€ (με ΦΠΑ 24%), της ενταγμένης Πράξης βάσει της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. πρωτ.: 83448/ 22-11-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους-ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Πέμπτη 31.12.2020, ώρα 17:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

Ενημερώνουμε ότι μετά την αναστολή του προγράμματος του Ε.Ο.Δ.Υ. για διενέργεια rapid test στον Πόρο, ο Δήμος Πόρου ξεκινάει τη διενέργεια rapid test κάθε εβδομάδα στο δημοτικό «κτήριο ΚΑΠΗ», με τη βοήθεια του ιδιώτη γιατρού Θωμά Τέλιου.

Την τρέχουσα εβδομάδα τα τεστ θα γίνονται την Τρίτη 15.12 και την Πέμπτη 17.12 και ώρες από 17:00 έως 18:30 (ώρα προσέλευσης). Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται χωρίς ραντεβού με σειρά προτεραιότητας (έως έξι άτομα στον εσωτερικό χώρο αναμονής και οι υπόλοιποι εξωτερικά του κτηρίου), ενώ ο χώρος δειγματοληψίας θα είναι η πρώτη αίθουσα δεξιά εντός του κτηρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, στη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να προσέρχονται άτομα με συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους. Ο Δήμος συστήνει σε κάθε κάτοικο του νησιού που τυχόν επιστρέφει στο νησί από άλλες περιοχές (φοιτητές, φαντάροι κ.τ.λ.) να προβεί στη διενέργεια του τεστ, όπως επίσης και στους κατοίκους που έχουν συναναστροφές εκτός του νησιού στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Η παραπάνω διαδικασία είναι εφικτή χάρη στην εθελοντική προσφορά του γιατρού Θωμά Τέλιου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου». Η θέση αφορά ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα
Περίληψη Ανακοίνωσης
Έντυπο Αίτησης

Υποβολή αιτήσεων: από 11.12.2020 έως και 21.12.2020.

Δύο δωρεές χειρουργικών μασκών μίας χρήσης προς τον Δήμο Πόρου έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο καιρό από Ποριώτες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος δώρισε στον Δήμο 2.000 μάσκες και ο κ. Ιωάννης Αντωνίου, 1.000 μάσκες, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών υγειονομικής προστασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι συγκεκριμένες δωρεές, τις οποίες αποδέχθηκε ο Δήμος Πόρου με Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ενίσχυσαν σημαντικά τα αποθέματα μασκών του Δήμου, τα οποία τους τελευταίους μήνες διατίθενται αποκλειστικά στις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού και στο κοινό τους.

Εκ μέρους της κοινωνίας του Πόρου, η δημοτική αρχή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους δωρητές για την προσφορά τους.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΑΜΠΛΕΤΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Σαράντα τάμπλετς διέθεσε ο Δήμος Πόρου στα Σχολεία και σε μαθητές του νησιού, μετά από χορηγία ύψους 4.360€ που εξασφάλισε η δημοτική αρχή από την κα Μάνια Σκλαβενίτη.

Η συγκεκριμένη προσφορά διατέθηκε κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των Σχολείων, οι οποίοι, μετά από διερεύνηση για τον αριθμό των μαθητών που λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν διαθέτουν στα σπίτια τους λάπτοπ ή τάμπλετ (καθόλου ή σε ικανό αριθμό που να καλύπτει όλα τα παιδιά της οικογένειας), κατέγραψαν τις σχετικές ανάγκες και ζήτησαν συνολικά 30 τάμπλετς από την δημοτική αρχή.

Τα τάμπλετς, τα οποία είναι μάρκας Huaewi, 10 ιντσών, κόστους 169€ (προ έκπτωσης) και με δυνατότητα λειτουργίας μέσω wi-fi και GSM, θα διατεθούν στους μαθητές καταρχήν με προσωρινή διάθεση, ώστε να είναι δυνατή η αναδιανομή τους αν κάποιες βαθμίδες εκπαίδευσης επαναλειτουργήσουν, ενώ με την λήξη των έκτακτων αναγκών της πανδημίας θα παραδοθούν οριστικά ως δώρα στους ίδιους μαθητές, σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας. Επιπλέον δέκα ακόμα τάμπλετς θα παραδοθούν απευθείας σε Ποριώτες μαθητές και φοιτητές για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την κα Μάνια Σκλαβενίτη για την προσφορά της και την ανταπόκρισή της στο αίτημα για κάλυψη αυτής της τόσο σημαντικής ανάγκης της τοπικής σχολικής κοινότητας.

Ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:45 έως 13:45, ο Ε.Ο.Δ.Υ. θα διενεργεί δωρεάν προληπτικά rapid test (ταχεία ανίχνευση αντιγόνου) για κορωνοϊό covid- 19 στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να κλείνουν ραντεβού στο τηλ. 22983-20317 (καθημερινά 8:30-10:30) και να προσέρχονται στη συνέχεια με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και τον ΑΜΚΑ τους.

Τα test παρέχονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ενώ και ο Δήμος Πόρου έχει προμηθευτεί 600 επιπλέον rapid test, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει την διαδικασία, ή ακόμα και να τα διενεργεί ο ίδιος με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά άτομα με συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους και, εφόσον τους υποδειχθεί, θα μπορούν να πηγαίνουν για τεστ στο Κ.Υ. Γαλατά οποιαδήποτε μέρα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά του Νομού Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, εκ των οποίων μία (1) θέση αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου (ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική ανακοίνωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2.12.2020 έως 11.12.2020.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου Πόρου. Συνολικά προσήλθαν 140 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 133, αριθμοί ιδιαίτερα ικανοποιητικοί δεδομένης της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης και της ελαχιστοποίησης των μετακινήσεων, ενώ τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό του για τη σταθερή συνεργασία τους και τα νερά ΒΙΚΟΣ για τη χορηγία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σάς ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διήμερη εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτ. Συγγρού, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα γίνει με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, τα οποία υποδεικνύει το ΕΚΕΑ και ο ΕΟΔΥ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, οι αιμοδότες παρακαλούνται να έρχονται σε συνεννόηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την ώρα προσέλευσής τους (τηλ. 22983 20520).

Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται με συμπλήρωση του πεδίου Β1 στο έντυπο τύπου Β’ (κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών) ή με αποστολή SMS με τον κωδικό 1 στο 13033.

Ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της μειωμένης κίνησης, τα δρομολόγια του πορθμείου και των λέμβων Πόρου- Γαλατά έχουν τροποποιηθεί και εκτελούνται ως εξής:

1. ΠΟΡΘΜΕΙΟ (ώρες αναχώρησης από Γαλατά)
• ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00 (07:10 από Πόρο) έως 12:30 (12:40 από Πόρο): ανά μισή ώρα
13:30 (13:40 από Πόρο) έως 18:30 (18:40 από Πόρο): ανά μία ώρα
20:30 (20:40 από Πόρο): τελευταίο δρομολόγιο
• ΚΥΡΙΑΚΗ
07:30 (07:40 από Πόρο) έως 13:30 (13:40 από Πόρο): ανά δύο ώρες
14:30 (14:40 από Πόρο) έως 20:30 (20:40 από Πόρο): ανά δύο ώρες

2. ΛΕΜΒΟΙ
• ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
05:00 με 00:00

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχει δηλωμένο στο Λιμεναρχείο Πόρου πρόγραμμα βαρδιών ασφαλείας και από τα δύο θαλάσσια μέσα και κάθε πολίτης που τυχόν αντιμετωπίσει τέτοια ανάγκη θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λιμεναρχείο (τηλ. 22980 22274), ώστε να δίδεται εντολή κατεπείγουσας διενέργειας δρομολογίου από το απαιτούμενο θαλάσσιο μέσο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΑ

Ανακοίνωση Λειτουργίας Υπηρεσιών Λιμεναρχείου Πόρου

1. Η Λιμενική Αρχή Πόρου, στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, γνωρίζει ότι από 11.11.2020 και μέχρι νεοτέρας η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις σε 24ωρη βάση (υποβολή μηνύσεων-επειγουσών καταγγελιών, έκτακτων καταστάσεων κτλ.) και κατόπιν ραντεβού. Στο πλαίσιο αυτό η εξυπηρέτηση πολιτών - κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία απευθύνεστε αρχικά και πριν την επίσκεψή σας στο Λιμενικό Κατάστημα, τηλεφωνικά προκειμένου εξυπηρετηθείτε από το αρμόδιο γραφείο σε προκαθορισμένη ημέρα/ώρα.

2. Μέχρι την έκτη πρωινή της 30-11-2020, σε εκτέλεση σχετικών διαταγών, αναστέλλονται οι εξετάσεις για απόκτηση:
• Άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
• Άδειας χειριστή πηδαλιούχου
• Άδειας ναυαγοσώστη
• Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη

3. Για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται η λειτουργία:
• Των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
• Των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
• Των επιχειρήσεων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
• Των επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής

4. Η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο.

5. Η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής δεν επιτρέπεται.

6. Η κολύμβηση ως άσκηση και η διενέργεια μη μηχανοκίνητων ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής (πχ. κανό, καγιάκ, ιστιοσανίδα κλπ, όπως ορίζονται στον ΓΚΛ 20 (444 Β΄/1999) επιτρέπονται.

Ο Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Οικήματος Νεκροταφείου», προϋπολογισμού 31.839,51€ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την Παρασκευή 20.11.2020, ώρα 14:00.

Δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία.

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝIΑ ΣΤΗΝ WORLD TRAVEL MARKET Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Ο Δήμος Πόρου συμμετέχει και φέτος, ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET – VIRTUAL, η οποία διεξάγεται από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2020.

H World Travel Market αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, η οποία για πρώτη φορά φέτος και ακολουθώντας τις οδηγίες αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, διεξάγεται ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτεί φυσική παρουσία. Σε αυτό το Virtual Event το νησί μας θα προωθηθεί μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας https://visitporos.com, του επίσημου video τουριστικής προβολής κ.λπ. και θα γίνουν επαγγελματικές συναντήσεις σε προκαθορισμένα ραντεβού με επαγγελματίες του τουρισμού (tour operators, travel agencies, travel media κ.λπ.) με σκοπό την τουριστική προώθηση του νησιού μας για το 2021.

Η WTM – VIRTUAL είναι η δεύτερη διαδικτυακή έκθεση που συμμετέχει ο Δήμος Πόρου με πρώτη την SATTE GEN X μέσω της fed HATTA (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών γραφείων) και πάλι ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝIΑ ΣΤΗΝ WORLD TRAVEL MARKET Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

Για άλλη μια φορά, τον Δήμο μας εκπροσωπεί στην Έκθεση το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής για τη φιλοξενία στο διαδικτυακό της περίπτερο και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη και τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου, εκτάσεως 2.149,12τ.μ., στη θέση «Άρτιμος-Λεμονοδάσος».
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πόρου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και από ώρα 12:00 έως 13:00.
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης και τους όρους της δημοπρασίας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του περασμένου Μαρτίου για έναρξη λειτουργίας τμημάτων δημιουργικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων, που λόγω του lockdown δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν, ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει τον επαναπρογραμματισμό τους, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Τα μαθήματα θα είναι δωρεάν και θα παραδίδονται από εθελοντές πολίτες πάνω στα αντικείμενα γνώσης τους, ενώ οι μέρες και ώρες διενέργειάς τους θα καθορισθούν μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

Τα τμήματα που θα ξεκινήσουν καταρχήν είναι τα ακόλουθα:
Μόνο για ενηλίκους:
• Χορός (ελληνικοί, μοντέρνοι, zumba κ.ά.) – Χρήστος Λίτσας, Μαρία Ράντου
• Φωτογραφία – Νίκος Παύλου
• Ιταλικά για αρχάριους – Κώστας Παπαγιάννης
• Κιθάρα για αρχάριους – Κώστας Παπαγιάννης
• Αγγλικά για αρχάριους – Χριστίνα Παπαδοπούλου-Μπερή
• Καράτε shotokan για γυναίκες – Πατσιά Σταυρούλα
Τμήμα για παιδιά: (Χωρίς δήλωση-κράτηση)
• Αφήγηση παραμυθιών / θεατρικά δρώμενα (κάθε φορά θα ανακοινώνονται το περιεχόμενο και οι ώρες πραγματοποίησης).

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω μαθήματα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στον κ. Λίτσα Χρήστο – 6944628691 (10:00-12:00), στο e-mail info@poros.gr ή στο τηλέφωνο του Δήμου 2298320512 (10:00-14:00).

Σημειώνεται ότι όσοι πολίτες είχαν δηλώσει συμμετοχή τον Μάρτιο δεν χρειάζεται να δηλώσουν ξανά και οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους για την επιβεβαίωση των συμμετοχών.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

Γενικό Γραμματέα απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Πόρου, αξιοποιώντας τη νέα νομοθεσία που δίνει πλέον τη σχετική δυνατότητα και στους Δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων (ά. 15 του Ν. 4623/2019). Ως πρώτος Γ.Γ. του Δήμου διορίστηκε με Απόφαση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη ο Μάνος Στεφανίδης, 31 ετών, πτυχιούχος Πολ. Επιστημών & Δημ. Διοίκησης Ε.Κ.Π. και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Πολιτική Θεωρία, ο οποίος από το 2015 ήταν Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Πόρου. Ο Γ.Γ. αποτελεί θέση κλειδί για κάθε Δήμο, καθώς προΐσταται μετά τον Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών, έχοντας συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό τους, και με την τοποθέτησή του κ. Στεφανίδη ο Δήμος Πόρου γίνεται πλέον ο Δήμος με τον μικρότερο πληθυσμό που αποκτά Γ.Γ.

Σημειώνεται ότι το αίτημα αλλαγής της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσης Γ.Γ. και στους μικρούς Δήμους, είχε τεθεί κατ’ επανάληψη προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τον Δήμαρχο Πόρου και Δημάρχους άλλων νησιωτικών Δήμων, όπως επίσης και το αίτημα για αύξηση του αριθμού των Αντιδημάρχων και των Ειδικών Συνεργατών, το οποίο επίσης ικανοποιήθηκε το τελευταίο έτος. Αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες, ως νέοι Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου τοποθετήθηκαν οι Κώστας Κυριακάκης, 35 ετών, πτυχιούχος Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και Μανώλης Μωυσιάδης, 24 ετών, πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.ΠΕΙ.

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο για την ανταπόκριση στα αιτήματα τροποποίησης της νομοθεσίας με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μικρών νησιωτικών Δήμων και εύχεται στους νέους συνεργάτες της καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.