ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • Αρχική
  • Διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων επί των πεζοδρόμων στην παραλιακή οδό της Σφαιρίας και στην οδό Μέξη/25ης Μαρτίου, προκειμένου να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα το καθεστώς παραχωρήσεων επί του πεζοδρόμου που ίσχυσε τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του κορωνοϊού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και τη Δευτέρα 3.4.2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Παρασκευή 21.10.2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Παρασκευή Τρίτη 3.5.2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.