ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • Αρχική
  • Διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Καλαυρία και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων επί των πεζοδρόμων στην παραλιακή οδό της Σφαιρίας και στην οδό Μέξη/25ης Μαρτίου, προκειμένου να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα το καθεστώς παραχωρήσεων επί του πεζοδρόμου που ίσχυσε τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του κορωνοϊού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και τη Δευτέρα 3.4.2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Παρασκευή 21.10.2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης διάρκειας μίας (1) εβδομάδας επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, για τον καθορισμό νέων τμημάτων παραχωρούμενων κ/χ χώρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και φορείς όπως υποβάλουν τυχόν προτάσεις επί του σχεδίου μέχρι και την Παρασκευή Τρίτη 3.5.2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poros.gr.